Energieffektivisering värme, ventilation och isolering

Isolering, ventilation och värmeåtervinning har den största betydelsen för din värmeförbrukning. Här går vi igenom vad du kan göra för att minska energiåtgången och kostnaden för uppvärmning.

Checklista med åtgärder för att minska energiåtgången för värme och ventilation

 • Låt inte värme och kyla motverka varandra
  Minska kylningen när det blir för kallt istället för att öka värmen och minska värmen när det är för varmt istället för att öka kylan.
 • Ha bara systemen igång när det behövs
  Genom att använda olika typer av reglersystem, till exempel timer och termostater, kan du spara energi när ni inte är på plats. Oftast behöver ventilation, värme, element och pumpar som styr vatten och värme inte måste vara igång då, eller inte ge lika mycket effekt. Behovsstyrning kan ge en besparing på upp till 80 procent. Glöm inte att regelbundet kontrollera att dina reglersystem fungerar när du installerat dem.
 • Använd värmeåtervinning i ventilationen
  Med värmeåtervinning från ventilationsluften kan du spara 50-85 procent av energikostnaderna. Det går att göra genom olika former av värmeväxlare och även genom en frånluftsvärmepump. Så om ventilationen har både från- och tilluft är det ofta mycket lönsamt att investera i värmeåtervinning. Är det istället kyla ni är i behov av kan ventilation på natten löna sig. Husets stomme kyls då med nattluften och kylbehovet minskar på dagen.
 • Skydda mot onödig värme
  Sätt solskydd om du har stora glaspaneler mot söder.
 • Välj energisnåla fläktar
  Optimera din ventilation med hjälp av fläktar med hög verkningsgrad. En energieffektiv lösning kostar kanske mer i inköp, men på en tioårsperiod är största kostnaden energi - bara 10 procent är investering och underhåll. Innan du investerar i nya fläktar, se över om behovet av ventilation har ändrat sig. Är ni till exempel fler anställda, har ni satt upp eller tagit ner väggar?
 • Använd frekvensstyrda fläktar och pumpar
  En frekvensstyrd fläkt kan köras med låga hastigheter och ändå vara stabil. En lägre hastighet ger motsvarande lägre energiförbrukning. Fläkten kan med fördel kopplas till en elektronisk kontroll som reglerar effekten beroende på temperatur och luftfuktighet. Frekvensstyrning kan även användas på de pumpar som styr vattnet till värme och kylsystem.
 • Rengör ventilationen
  Regelbundet underhåll av kanaler, filter och värmeväxlarytor höjer luftkvaliteten samtidigt som energianvändningen och kostnader sänks. Har du egen värmepanna bör den regelbundet servas för bästa funktion.
 • Se över användningen av specialvärme
  Stuprörsvärme, trappvärme och markvärme ska bara användas den bara när den behövs. Stuprörsvärmare som inte regleras rätt kan leda till 30 000 kronor mer per år för ett mindre flerbostadshus. Värmeslingor bör ha marktemperaturgivare och fukt- och snöindikator för bättre reglering.
 • Isolera otäta fönster, rör och byggnader
  I äldre hus är standarden ofta 15 centimeter isolering på vinden, medan standarden idag är 50 cm. Genom att tilläggsisolera upp till denna nivå kan du spara mycket energi. Även tilläggsisolering på rör, fönster och dörrar kan ge stor effekt. Ibland är energibesparingen så hög att projektet är återbetalat inom några år.
 • Byta fönster
  Avskrivningstiden för att byta fönster är mellan 20 och 25 år och besparingen mellan 10-12 procent av kostnaden. Gör en beräkning på lönsamheten. Jämför olika fönstertyper med varandra och då speciellt U-värden och energimärkningen av fönster. När du väljer fönster, köp sådana som har uteluftsventiler om du har självdrag eller frånluft.
 • Bygga nytt
  Ska du bygga om av andra orsaker passa på att tänka på energifrågorna. Det extra du betalar för att få bra lösningar ur energisynpunkt behöver faktiskt inte bli så mycket extra.

Styr din energiförbrukning med smarta lösningar

Första steget till energieffektivisering är ofta att se vad man faktiskt förbrukar och vad det är som drar mest ström. Med hjälp av våra tjänster kan du se vad just du kan göra för att spara energi. Du kan också förenkla allt kringarbete kring elavtalet genom att få överblick över dina anläggningar, prisprognoser och fakturor.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja