Allt fler stora företag satsar på att bli självförsörjande på förnybar energi. Med egen produktion minskar du ditt behov av att köpa el och du bidrar till omställningen mot en förnybar elproduktion. Säljer ni er överskottsel kan elproduktionen dessutom bli en lönsam investering.

Stärk miljöprofilen och sänk kostnaderna

För många företag är det en självklarhet att ha miljömål och hållbarhetsredovisningar. Vi är många som anser att klimat och miljö är prioriterade frågor, att hållbarhet till och med är en förutsättning för att göra affärer. Men företagets kultur och värderingar kan uppfattas som abstrakt och vagt för intressenterna. Med egen elproduktion visar ni konkret att ni bidrar till ett mer hållbart samhälle. Med solpaneler på taket, till exempel, syns det  att ni gör skillnad – varje dag.

Egen elproduktion ger konkreta miljöresultat som kan visas i hållbarhetsredovisningen och användas i kommunikation och marknadsföring. Med förnybar elproduktion kan ert företag bli ett föredöme för andra företag och ni bidrar till att Sverige uppnår sina klimatmål.

För dig som vill ta en ledande roll för ett samhälle som släpper ut mindre koldioxid finns vi som en trygg partner. Vi hjälper dig med vad du bör tänka på vid egen elproduktion och hur du går tillväga.

Egen elproduktion – en konkurrensfördel

Med egen elproduktion minskar du utgifterna för energi, samtidigt som du kan öka intäkterna. Att kunna kommunicera lägre priser på grund av miljöhänsyn är dessutom en klar konkurrensfördel.

Elproduktion kan ge ersättning för både den el ni producerar och hur ni producerar den. Förutom minskade energikostnader finns det fyra sätt att tjäna pengar på egen produktion:

Ersättning för nätnytta

Din produktion avlastar elnätet, och du får därför ersättning av ditt elnätsföretag för nätnytta. Nätnytta innebär att de får minskade kostnader för överföring av el i deras nät tack vare din elproduktion. Hur stor ersättningen blir beror på vilket elnätsföretag du har och i vilket område du bor. Kontakta ditt elnätsföretag för att få exakta priser.

Ersättning för såld el

Den el ni inte själva använder kan ni sälja till oss. Väljer du som kund inte aktivt vilket elhandelsbolag som ska köpa er el blir er nuvarande elhandlare enligt lag mottagningspliktig. Vill ni ha ersättning, kontakta oss för att teckna ett produktionsavtal.

Elcertifikat

För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan elproducenten få ett elcertifikat av staten. Elproducenten kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms av tillgång och efterfrågan. Läs mer om elcertifikat

Solceller

Sedan 1 juli 2021 gäller följande gällande undantag från energiskatt: 

  • Producenter med små anläggningar som tillsammans producerar mindre än 500 kW behöver inte betala energiskatt för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggningen. 
  • Producenter med små anläggningar som tillsammans producerar mer än 500 kW kan göra ett avdrag och på så sätt inte betala någon energiskatt för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggningen som understiger 500 kW. 
  • Producenter med en anläggning som producerar mer än 500 kW betalar den vanliga energiskatten för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggningen. 

Läs mer om Solceller

Ursprungsgarantier

Som elproducent kan ni ansöka om ursprungsgarantier från staten, som ni sedan kan sälja vidare på en öppen marknad. Läs mer om ursprungsgarantier

Olika regler för mikroproduktion och storskalig produktion

Om du kommer producera el på en säkringsnivå upp till 63 Ampere eller med effekt upp till 43,5 kWp, eller handlar det om småskalig produktion med en effekt upp till 500 kWp, så kan du läsa mer om detta på sidan om mikroproduktion istället.

Kommer din verksamhet räknas som storskalig elproducent? Ladda ner vår guide – kom i gång med egen elproduktion. Där kan du läsa steg för steg-guide till vad du måste göra, vilka tillstånd du måste söka och vilka skatter du måste ta hänsyn till.

Kom i gång med egen produktion

Det är mycket att tänka på om man ska satsa på storskalig produktion. I guiden Kom igång med egen produktion  kan du läsa vad man ska tänka på och vilka steg processen består av.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja