Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är ett system för att garantera elkonsumenterna att de får el från den källa som elleverantören uppger. Systemet bygger på att elproducenter får ursprungsgarantier för sin el, som sedan säljs på en öppen marknad med elproducenter och elleverantörer.

Ursprungsgarantier garanterar elens ursprung

Eftersom elen flödar fritt i elnäten kan elhandlaren inte garantera att just du, i ditt eluttag, får den el du köpt. Men med ursprungsmärkning kan vi se till att vi bara säljer så stor mängd el, till exempel från vattenkraft, som har kommit in i nätet.

Syftet med ursprungsmärkning är att du enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och vilken miljöpåverkan den har. Därigenom kan du enklare välja elavtal och med konsumentmakt bidra till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige. Genom att välja om du vill köpa el från exempelvis enbart vindkraft eller vattenkraft påverkar man vårt inköp av el från en viss källa, och är därmed med och driver utvecklingen av förnybar och fossilfri energi i Sverige

Så här fungerar ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar som visar vilken energikälla elen kommer ifrån. För varje megawattimme producerad el får elproducenten en ursprungsgaranti från staten. Att ansöka om ursprungsgarantier är frivilligt och de kan utfärdas för alla typer av elproduktion.

När vi säljer el från till exempel vindkraft, måste vi ha ursprungsgarantier för vindkraft motsvarande den mängd vi säljer. Om vi inte har tillräckligt med ursprungsgarantier från vår egen produktion, måste vi köpa ursprungsgarantier av andra elproducenter. När vi sedan sålt elen måste vi annullera ursprungsgarantierna. Genom att annullera ursprungsgarantierna för den sålda elen säkerställer vi att mängden såld el motsvarar mängden producerad el.

Handel med ursprungsgarantier

Elproducenter som får ursprungsgarantier kan sälja dem på en öppen marknad. Efterfrågan uppstår när elleverantörer vill sälja den typen av el som producenten producerar. Elleverantören köper då ursprungsgarantier motsvararande den mängd el som leverantören vill sälja.

Det finns inget förutbestämt pris på ursprungsgarantierna, utan priset görs upp mellan köpare och säljare vid respektive affär. Försäljningen kan ske direkt mellan köpare och säljare, via elmäklare eller via elhandlare.

Handla med ursprungsgarantier hos oss

Vi hjälper dig att optimera din energiportfölj genom finansiella produkter. Våra erfarna säljare hjälper dig att köpa rätt produkter, i rätt tid och till rätt risknivå för att förvalta din energiportfölj optimalt. Läs mer om vår finansiella rådgivning.

Akkats vattenkraftverk

EPD-märkt el

Vi ser till att ni får tydlig och jämförbar information om elens miljöpåverkan och dess ursprung.

Vindkraftverk till havs

Bra Miljöval

Genom att välja el märkt med Bra Miljöval får du el som uppfyller Naturskyddsföreningens högt ställda krav på elproduktionen.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja