Time in controller:2024-06-16 01:17:18

24/7 Matching in English

Företag vill driva sin verksamhet med förnybar energi

Energiproduktion är en av de största källorna till koldioxidutsläpp globalt, och allt fler företag åtar sig att till 100 procent använda förnybar energi.

En förutsättning för denna ambition är ett sätt att spåra förnybar el. Idag löses detta med hjälp av så kallade ursprungsgarantier i Europa. Dessa säkerställer att mängden såld el motsvarar den producerade mängden. Ursprungsgarantier tillåter slutkonsumenter att välja el från en specifik källa som exempelvis vind, sol eller vattenkraft.

Tillgången av förnybar energi stämmer inte alltid med efterfrågan

Ursprungsgarantierna reflekterar genomsnittlig konsumtion och produktion över längre tidsperioder, i praktiken ett år. På så sätt beaktar ursprungsgarantierna totalen under perioden och inte när konsumtion och produktion faktiskt äger rum.

Företag behöver el för att driva sin verksamhet oavsett om solen skiner, vinden blåser eller vattnet flödar. När det inte finns tillräckligt med tillgängliga förnybara energikällor, fylls det på med el från andra källor. Det betyder att företag idag inte vet om deras konsumtion matchas av förnybar produktion varje dag, varje timme.

Vattenfall har tillsammans med Microsoft utvecklat en unik lösning för att ge kunderna transparens på en ny nivå – 24 timmars matchning av konsumtion och produktion.

24/7-matchning

  • Du väljer den el du vill ha. Du kan till exempel välja vind, i kombination med vatten (eller fossilfri kärnkraft) för när det inte finns tillräckligt med vind.
  • Vi har anslutit Vattenfalls vindparker och vattenkraftstationer och hjälper dig att ansluta din förbrukning med smarta mätare (eller använda nätdata).
  • Vi matchar din förbrukning med din valda energikälla timme för timme i nära realtid med SmartUtility byggt på Microsoft Azure IOT.
  • Du ser vilken energi du får i nära realtid, i ett grafiskt format som du kan välja att dela med anställda, besökare eller andra intressenter.

Transparens på en ny nivå

  • Få den energi du vill ha – varje timme.
  • Se om ditt löfte om 100 procent förnybar energi täcker varje konsumtionstimme.
  • Lär dig hur din förbrukning passar produktionsprofilen för de källor du föredrar.
  • Justera din förbrukning så att den passar tillgängligheten för en viss typ av producerad el.

Tillsammans kan vi hjälpa till att driva efterfrågan på förnybar el när det behövs. Ta reda på hur 24/7-matchningslösningen passar dina affärsbehov.

Bli kontaktad om 24/7-matchning

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja