Produktion och utsläpp

Vi arbetar för att minimera utsläppen från vår energiproduktion sett till hela livscykeln. Till 2040 ska hela Vattenfalls verksamhet nå nettonoll-utsläpp.

Flygfoto över Laxede vattenkraftverk

Elens ursprung

All el du köper från oss är fossilfri och kommer från Vattenfalls svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk. Har du valt solkraft köper vi den elen från producenter i Europa, varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

Foto över Idbäcksverket i Nyköping

Miljödata från våra värmeverk

På våra fjärrvärmesidor hittar du miljödatan från våra tiotal värmeverk runtom i landet. Du kan också se hur utsläppen förändrats genom åren och följa vår resa mot en helt fossilfri verksamhet.

Se även

Vind- och solkraftverk

Våra energislag

Välj den energikälla som passar ditt företag bäst. Läs mer om våra energislag.

Suorva vattenreservoar med snnöklädda fjäll i bakgrunden

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är ett system för att garantera elkonsumenterna att de får el från den källa som elleverantören uppger.

Interiör på värmeverket i Uppsala

Hantering av specialavfall

På vår anläggning i Uppsala tar vi emot avfall som kräver specialbehandling.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja