Produktion och utsläpp

Vi arbetar för att minimera utsläppen från vår energiproduktion sett till hela livscykeln. Till 2040 ska hela Vattenfalls verksamhet nå nettonoll-utsläpp.

Flygfoto över Laxede vattenkraftverk

Elens ursprung

All el du köper från oss är fossilfri och kommer från Vattenfalls svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk. Har du valt solkraft köper vi den elen från producenter i Europa, varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

Foto över Idbäcksverket i Nyköping

Miljödata från våra värmeverk

På våra fjärrvärmesidor hittar du miljödatan från våra tiotal värmeverk runtom i landet. Du kan också se hur utsläppen förändrats genom åren och följa vår resa mot en helt fossilfri verksamhet.

Se även

Vind- och solkraftverk

Våra energislag

Välj den energikälla som passar ditt företag bäst. Läs mer om våra energislag.

Suorva vattenreservoar med snnöklädda fjäll i bakgrunden

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är ett system för att garantera elkonsumenterna att de får el från den källa som elleverantören uppger.

Interiör på värmeverket i Uppsala

Hantering av specialavfall

På vår anläggning i Uppsala tar vi emot avfall som kräver specialbehandling.