BREEAM-SE miljöcertifiering

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är Europas mest använda miljöcertifiering för byggnader. BREEAM-SE är anpassat till svenska förhållanden och gör det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod. 

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ursprungligen från Storbritannien och Europas mest använda miljöcertifiering för byggnader. BREEAM-SE är anpassat till svenska förhållanden och gör det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod. 

Certifieringens gör att ni minskar fastighetens miljöpåverkan samtidigt som ni får en bättre investering, eftersom internationella och svenska investerare ser ett högre värde i byggnader vars miljöcertifiering kan jämföras på en internationell marknad. BREEAM-SE kan användas för nyproducerade byggnader och vid ombyggnad.

Få poäng inom olika områden

Byggnadernas miljöprestanda poängsätts inom flera olika områden, bland annat

 • projektledningen
 • byggnadens energianvändning
 • inomhusklimat såsom ventilation och belysning
 • vattenhushållning
 • avfallshantering
 • markanvändning
 • påverkan på närmiljön.
 • hur byggnaden ligger i förhållande till allmänna kommunikationsmedel
 • byggnadsmaterial
 • vilka föroreningar byggnaden kan ge upphov till.

Inom vissa områden finns det miniminivåer för poäng som måste uppnås. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar. För varje område räknas det ut hur stor del av den totala poängen för området byggnaden har uppnått, detta räknas sedan ihop till en totalpoäng. 

Fem nivåer av certifiering

Det finns fem olika nivåer av certifieringen

 • Pass
 • Good
 • Very good
 • Excellent
 • Outstanding

 Når byggnaden inte upp till 30 procent av maximal poängsumma får den ingen certifiering. För att uppnå det högsta betyget Outstanding krävs 85 procent av maximal poäng och goda innovativa lösningar.

Ni behöver en BREEAM-SE-Assessor

För registrering och certifiering enligt BREEAM krävs det att projektet har anlitat en licensierad BREEAM-SE-Assessor. Assessorn fungerar som projektets revisor, men är inte en del av projekteringsgruppen. 

Miljöcertifieringskunskap på Vattenfall

Vi är många som arbetar med BREEAM. Vi hjälper dig gärna i alla frågor som berör energi, miljöcertifieringar och ett hållbart byggande. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa just dig.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja