Time in controller:2022-12-02 14:55:39

All el du köper av oss i Sverige är fossilfri. El från vind-, vatten- och kärnkraft samt vår fossilfria mix kommer från våra nordiska kraftverk. Om du vill kan du få el märkt med Bra Miljöval, förutsatt att du väljer förnybar el från vind- eller vattenkraft och har en årsförbrukning över 300 MWh.