Time in controller:2023-06-01 01:57:33

Elen från vind-, vatten- och kärnkraft samt vår fossilfria mix kommer från våra nordiska kraftverk. Om du vill kan du få el märkt med Bra Miljöval, förutsatt att du väljer förnybar el från vind- eller vattenkraft och har en årsförbrukning över 300 MWh.