Bara el från svenska kraftverk

Vattenfall är Sveriges största leverantör av förnybar el och värme. All el du köper av oss kommer från våra svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk. När du köper el av oss kan du alltid få tydlig och kvalitetssäkrad information om varifrån din el kommer.