Time in controller:2021-09-23 11:17:42

All el du köper av oss i Sverige är fossilfri. El från vind-, vatten- och kärnkraft samt vår energimix kommer från våra nordiska kraftverk. Om du vill kan du få el märkt med Bra Miljöval, förutsatt att du väljer förnybar el från vind- eller vattenkraft och har en årsförbrukning över 300 MWh.