Sveriges största leverantör av förnybar el och värme

Bara el från svenska kraftverk

All el du köper av oss kommer från våra svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk. När du köper el av oss kan du alltid få tydlig och kvalitetssäkrad information om varifrån din el kommer.

Du kan även köpa el märkt med Bra miljöval. Då ställs det extra hårda krav på produktionen och pengar avsätts för miljöförbättrande åtgärder.

Fler miljöval