Miljö och hållbarhet

Två höghus med ett träd i förgrunden

Miljöcertifiering

Vi hjälper ditt företag med miljöcertifiering som är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Det finns många olika certifieringar att välja mellan, lär dig mer om de vanligaste här.

Gräshoppa på socleller

Elproduktion för företag

Allt fler stora företag satsar på att bli självförsörjande på förnybar energi. Med egen produktion minskar du ditt behov av att köpa el och du bidrar till omställningen mot en förnybar elproduktion.

Våra hållbarhetsprojekt

Fossilfri vätgas till industrin

Upptäck hur vi utforskar en storskalig produktion av fossilfri vätgas i dag, så att du kan leva fossilfritt i morgon. Läs mer om fossilfri vätgas

Mer kraft från vinden

Vi utvecklar vindkraften runt om i Europa. Just vindkraften är en nyckelfaktor för att minska koldioxidutsläppen och vårt arbete för fossilfrihet. Läs mer om vindkraft

Fossilfritt stål

Vattenfalls samarbete Hybrit med SSAB och LKAB innebär en av de största förändringarna inom stålproduktion på över 1000 år. Läs mer om Hybrit

Carpe Futurum

Carpe Futurum är Vattenfalls nya värmekraftverk i Uppsala. En viktig faktor i vårt arbete för att fasa ut fossila bränslen till 2025 och bli en klimatpositiv verksamhet till 2045. Läs mer om Carpe Futurum

Fossilfri plast

Vi utforskar tekniken att utveckla hållbar plast utan en droppe olja. Det sker genom en process som använder infångad koldioxid och fossilfri vätgas för att producera metanol. Läs mer om fossilfri plast
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja