El märkt med Bra Miljöval är en garanti för att du får förnybar energi

Vattenfall är Sveriges största elleverantör. All el du köper av oss kommer från våra egna vind-, vatten- och kärnkraftverk. Vår elleverans är alltid miljödeklarerad och om du vill kan du få den märkt med Bra Miljöval förutsatt att du väljer förnybar el.

”Med klimatneutral el kan du kompensera för de (mycket låga) utsläpp av växthusgaser som el från Vattenfall ger upphov till ur ett livscykelperspektiv.” Klimatneutral el från Vattenfall – ett sätt att kompensera för utsläpp av växthusgaser - ur ett livscykelperspektiv