Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el, el av till exempel solceller och vindkraft. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan elproducenten få ett elcertifikat av staten. Elproducenten kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare.

Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Efterfrågan på elcertifikat skapas genom lagen om kvotplikt. Den gör att elleverantörer och vissa elanvändare måste köpa elcertifikat.

Handla med elcertifikat hos oss

Vi hjälper dig att optimera din energiportfölj genom finansiella produkter. Våra erfarna säljare hjälper dig att köpa rätt produkter, i rätt tid och till rätt risknivå för att förvalta din energiportfölj optimalt. Du får personlig hjälp med handel av elcertifikat, utsläppsrätter, elderivat och råvaror samt när du bör säkra priset utifrån din verksamhets riskprofil. Vi har en lång historia med erfarenhet av den finansiella elmarknaden och anses vara ett av Europas ledande energihandelsföretag.

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, dels var verksamheten bedrivs.

Kontakta våra säljare

 

Förnybara energikällor har rätt till elcertifikat

De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd anläggning producerat och uppmätt en megawattimme el.

Nya anläggningar som tagits i drift efter elcertifikatsystemets införande har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2035.

Så får du ditt elcertifikat

För att tilldelas elcertifikat måste du skicka en komplett ansökan till Energimyndigheten samt ha timvis mätning på din anläggning. Att ansöka om elcertifikat kostar ingenting. Däremot tar energimyndigheten ut en administrativ avgift för elcertifikat, avgift för ursprungsgarantier och kontoavgift för elcertifikat

När en anläggning är godkänd för tilldelning av elcertifikat utfärdas elcertifikatlöpande den 15:e varje månad på basis av den elproduktion som sker i anläggningen.

Så handlar du med elcertifikat

Priset på certifikat avgörs av tillgång och efterfrågan och kan handlas dels på en marknad, dels direkt från producenterna. Det pris som tas ut av kunderna varierar mellan olika elhandelsföretag och är en del av det totala priset kunderna betalar för sin elleverans.

För privatkunder ingår kostnaden för elcertifikat i elpriset. För större företagskunder är det vanligt att kostnaden för elcertifikat redovisas per kWh.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja