EPD – miljövarudeklarerad el från Vattenfall

El som är deklarerad med EPD eller Environmental Product Declaration, beskriver miljöeffekten av elproduktionen genom hela livscykeln, från vagga till grav.

EPD gör jämförelsen möjlig

Genom att välja EPD-el får företag värdefull information om klimatpåverkan för den el de använder, samt försäkran om att deras el kommer från den specifika energikällan som kunden väljer. Produkter deklarerade med EPD grundar sig på livscykelanalyser och tillhandahåller detaljerad data om resursanvändning, emissioner, avfallshantering, återvinning och markanvändning för varje producerad kilowattimme el. Med sin ISO 14025-certifierade, kvalitetssäkrade och objektiva information, blir EPD ett värdefullt verktyg i företags hållbarhetsredovisningar och ger en bra grund inför hållbarhetsarbetet.

Vattenfall använder EPD för att koppla sin elproduktion från vind-, vatten- och kärnkraftverk i Norden direkt till kunderna. Med ursprungsgarantier kan specifik miljöinformation från EPD:erna tilldelas de kunder som köper elen, säkerställande att de får en produkt som speglar deras miljövänliga val.

Huvudfördelar med EPD-el för företag

  • Transparens och rapportering: EPD-el ger ISO-certifierad information som förenklar miljörapporteringen, som blir allt mer aktuell i och med lagkrav som CSRD.
  • Tredjepartskontroll: EPD innebär en automatisk extern verifiering av ursprungsmärkningen och livscykelvärderingar, övervakat av Environdec.
  • Möjliggör klimatneutral el: EPD-el ger underlag som möjliggör klimatkompensering för elens hela livscykel.

Kontakta oss

Kontakta oss om du är osäker på vilket elavtal som passar ditt företag och hur EPD kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Produktblad

Ladda ner vårt produktblad för mer information om EPD och miljövarudeklarerad el.

Produktblad - EPD
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja