Elavtal med Fast elpris

För stabilitet och förutsägbarhet kan du välja något av våra elavtal med fast elpris. Se vår sida om nuläget på elmarknaden för marknadsinformation.

Elavtal med Rörligt elpris eller Timpris

Väljer du elavtal med Rörligt elpris får företaget flexibilitet, men ett samtidigt innebär ett rörligt elpris alltid en risk då priset kan ändras både snabbt och kraftigt från månad till månad.

Har du möjlighet att styra din verksamhets elförbrukning, exempelvis jämnt över dygnets alla timmar eller mest på nätterna, så kan du sänka din verksamhets elkostnader genom att välja elavtal med Timpris. Då betalar du för den el din verksamhet använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen.

Elpriset påverkas bland annat av den hydrologiska balansen, aktuell temperatur, priser på bränslen och utsläppsrätter samt den ekonomiska konjunkturen. Därför kan ändrade förutsättningar snabbt påverka prisbilden. För aktuell information hänvisar vi till vår sida om nuläget på elmarknaden.

Elmarknad och energikällor

Kontakta oss

Ring oss vardagar 8-16:30 om du har frågor kring våra elavtal.

Telefon: 020-82 10 00

Vanliga frågor och svar

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja