Power-as-a-Service för datacenter

Vi erbjuder funktionslösningen Power-as-a-Service till datacenter. Lösningen innebär att vi på Vattenfall investerar i din elanläggning och därmed tar ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för anläggningen. På så sätt kan du fokusera på din kärnverksamhet. Lösningen kan anpassas efter dina behov och innefatta exempelvis transformatorer, ställverk och reservkraft.

Vårt erbjudande

Genom Power-as-a-Service kan vi på Vattenfall investera i din befintliga elanläggning eller vara med och investera i en ny anläggning. Det är en komplett lösning för elanläggningar till datacenter, anpassad efter dina behov. Power-as-a-Service passar därför utmärkt för såväl en befintlig verksamhet som för dig som ska etablera eller expandera ett datacenter. Vi tar över ägandet av elanläggningen över kontraktstiden, som oftast varar 10 år, och tar därmed ekonomiskt och funktionellt ansvar, samt elsäkerhetsansvaret, över elanläggningen.

Varför Vattenfall?

Vi på Vattenfall Network Solutions har lång erfarenhet av att projektera, bygga, äga och driva elanläggningar.  Tack vare vår kunskap om elanläggningar och tillgång till Vattenfalls breda organisation med en enorm kompetens inom området, kan vi utforma en lösning som är anpassad till just ditt datacenter. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och har de certifikat och den behörighet som krävs för att utföra ett säkert och hållbart arbete.

Vad ingår i Power-as-a-Service för datacenter?

Investeringar

Vi kan investera i ditt datacenters befintliga elanläggning eller ta ansvar för att bygga och investera i en ny elanläggning. Det innebär att vi investerar i din elkraftsutrustning bakom elmätaren fram till överrenskomna leveransgränser. På så sätt kan du fokusera på din kärnverksamhet och frigöra kapital som du kan investera i andra delar av din verksamhet.

Ägandeskap

Eftersom vi investerar i din elanläggning så övergår ägandet av utrustningen till oss på Vattenfall. Det betyder att vi tar ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för anläggningen så att du kan fokusera på att driva ditt datacenter. För tjänsten Power-as-a-Service betalar du en förutsägbar månadsavgift över en överenskommen kontrakttid, vanligtvis 5-10 år. 

Riskhantering och ansvar

Power-as-a-Service innebär att Vattenfall har funktionellt ansvar över elanläggningen, liksom försäkringsansvar och elsäkerhetsansvar. Vi tar också alla risker kopplat till elanläggningen, innefattande tekniska och ekonomiska risker. På så sätt skapar tjänsten trygghet och förutsägbarhet för ditt datacenter.   

Planering och installation

Oavsett om du ska expandera ditt datacenter eller bygga ett nytt kan vi vara involverade redan tidigt i projektet och anpassa tjänsten Power-as-a-Service och den tekniska lösningen efter din verksamhets behov och förutsättningar. Vi stöttar, projektleder och bygger anläggningen på site.

Drift och underhåll

Genom Power-as-a-Service ansvarar vi för drift och underhåll av elanläggningen under hela kontraktstiden. Det innebär att vi genomför skötsel och underhåll av anläggningen enligt leverantörernas standarder, gör schemalagda inspektioner, samt anpassar beredskap och felavhjälpning efter din verksamhets behov. Du får även en kundansvarig förvaltare hos oss.

Personer samtalar vid byggarbetsplats

Det säger våra kunder

Power-as-a-Service ger finansiella fördelar för EcoDatacenter

Lars Schedin, Senior Advisor, EcoDatacenter

"För oss var det framför allt ett finansiellt beslut. Alternativet hade varit att ta in mer kapital och spätt ut ägarskapet. Nu tog Vattenfall investeringen av den tekniska utrustningen och ansvarar för allt från ställverk och transformatorer till batterier, UPS och diesel som reservkraft.

Vattenfall står för trovärdighet och affärsidén är helt rätt. Vi har ett väl fungerande samarbete och en fantastisk relation med våra kontaktpersoner på alla nivåer hos Vattenfall. De är både flexibla och trevliga."

Kvalitetssäkrad el med Färdig Elanläggning ett finansiellt beslut för EcoDataCenter

 

"Anledningen till att vi valde Vattenfalls lösning är att vår verksamhet behöver pålitlig elförsörjning dygnet runt, ett kort avbrott kostar oss mycket pengar. Vi var dessutom bara några få anställda och tvungna att få upp centret på sex månader. Med Power as a Service behövde vi inte finansiera det hela med egna pengar vilket också innebar en stor fördel."

Fördelar med Power-as-a-Service för ditt datacenter

Du frigör kapital

En månadsavgift ger förutsägbarhet och underlättar ditt budgetarbete. Dessutom undviker du dyra kapitalkostnader genom att vi investerar i din elanläggning. 

Du kan fokusera på din kärnverksamhet

Vi på Vattenfall tar ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för elanläggningen. Genom att överlåta alla risker och allt ansvar för elanläggningen till oss, kan du fokusera på din kärnverksamhet.

Du kan känna dig trygg med en erfaren partner

Vi har lång erfarenhet av att projektera, bygga, äga och förvalta elanläggningar. Du kan känna dig trygg i att installation, drift och underhåll av din anläggning sker i enlighet med rådande lagar, förordningar och miljökrav.

Du får en anpassad lösning

Oavsett om vi investerar i en ny eller befintlig elanläggning, skräddarsyr vi Power-as-a-Service utifrån ditt datacenter och din verksamhet, liksom utifrån dina förutsättningar och behov. Exempelvis vad gäller utrustning, återinvesteringar och beredskapsnivå.

Här beskriver vi vårt Power-as-a-Service-erbjudande. Samma information finns beskriven på sidan.
Med Power-as-a-Service ansvarar Vattenfall för elanläggningen.
Servrar i en datahall

Vi möjliggör din elektrifiering

Vår helhetslösning Power-as-a-Service är en kostnadseffektiv funktionslösning som vi skräddarsyr till ditt företags behov. Vi är fullt ansvariga för el- och laddinfrastruktur, inklusive ägande, elsäkerhet, underhåll, reinvesteringar och felavhjälpning. Vi levererar funktionen och tar riskerna.

Så fungerar Power-as-a-Service-processen

1. Lägesanalys

Först analyserar vi ditt datacenters verksamhet, förutsättningar samt nutida och framtida behov tillsammans med dig. Om du har en befintlig elanläggning analyserar vi denna baserat på ålder, varumärke samt tidigare underhållsarbete och felavhjälpning. Målet är att anpassa lösningen efter just ditt datacenter.

2. Sitebesök och prisindikation

I nästa steg genomför vi ett sitebesök för att gå igenom befintlig elanläggning alternativt se vilka förutsättningar som finns för ny etablering eller expansion. Vi genomför sitebesök för både Greenfield och Brownfield-projekt. 

Efter faktainsamling och sitebesök arbetar vi fram en prisindikation för tjänsten, så att du får en uppfattning om ett indikativt pris för tjänsten liksom tjänstens omfattning.

3. Beslut och avtal

Om intresse finns att gå vidare i processen, arbetar vi sedan fram ett avtal för tjänsten för ditt datacenter. Avtal tecknas över en längre kontraktstid, vanligtvis 5-10 år. Under hela kontraktstiden tar vi helhelhetsansvar över elanläggningen, och du betalar en förutsägbar månadskostnad. Efter avtalstiden kan du välja att förnya avtalet eller köpa tillbaka elanläggningen.

4. Implementering, drift och underhåll

När avtal har ingåtts så ansvarar vi på Vattenfall för elanläggningen. Detta innefattar drift, underhåll och felavhjälpande återgärder under hela avtalstiden. Vi utser dessutom en förvaltare som är din personliga kontakt hos oss. 

Batterier vid vindkraftsparken Pen y Cymoedd i Wales

Hitta rätt lösningar för ditt datacenter

Vi erbjuder lösningar för:

  • Elanläggningen
  • Reservkraft, inklusive både UPS, energilager och dieselgeneratorer
  • Batterilager 
  • Mobila transformatorstationer
  • Microgrid, vilket kan innefatta solceller och energilager

Lär dig mer om batterilagring i vårt webbinar:
Företagets väg mot batterilagring och energiflexibilitet

Vill du veta mer?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss för mer information eller för att boka in en första kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev samlar vi de senaste nyheterna inom om högspänning, batterilager och elektrifierade transporter.

Börja prenumerera
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja