Miljöbyggnad - certifiera din byggnad

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden. Det är ett certifieringssystem där kriterierna baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis.

Miljöbyggnad-certifieringen bedömer miljöaspekter inom följande områden:

  • Energi (användning, behov och energislag)
  • Innemiljö (ljud, ljus, fukt, luft- och vattenkvalitet)
  • Material och kemikalier (förekomst, dokumentation och utfasning av farliga ämnen)

För byggnader med eget vatten- och avloppssystem finns även området Särskilda miljökrav.

Certifiering i fyra nivåer

Certifieringen finns i fyra nivåer:

  • Klassad
  • Brons
  • Silver
  • Guld

Ju högre nivå desto högre krav. För att nå guldnivån krävs till exempel att minst hälften av kriterierna uppfylls för guld och att resten uppnår silvernivån inom respektive fokusområde. Bronsnivån är avsedd att motsvara dagens lagkrav och praxis. Den lägsta nivån, Klassad, är bara aktuell för äldre byggnader och innebär i vissa fall att dagens byggregler inte efterlevs. 

Underlättar jämförelser

När man tog fram certifieringen var målet att göra det relativt enkelt att klassa byggnaderna och att även inkludera det befintliga byggnadsbeståndet. Därför kan man certifiera både nya och befintliga byggnader. Alla typer av fastighetsägare kan klassa sin byggnad, men även byggherrar och byggbolag.

Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. En klassning i silver och guld leder till lägre energibehov som ger lägre driftkostnader och klimatpåverkan. Även inomhusmiljön kan bli bättre. 

Om du vill få en byggnad certifierad är det enklast att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare som har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar. Den vet vad som ska analyseras, redovisas och bedömas.

Miljöcertifieringskunskap på Vattenfall

Vi är många som arbetar med Miljöbyggnad. Vi hjälper dig gärna i alla frågor som berör energi, miljöcertifieringar och ett hållbart byggande. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa just dig.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja