Våra energikällor

All el du köper av oss i Sverige är fossilfri. Du kan välja el från sol-, vind-, vatten- eller kärnkraft, eller vår fossilfria mix som kommer från Vattenfalls svenska kärn- och vattenkraftverk.

Välj den energikälla som passar ditt företag bäst

Här har vi sammanfattat information om de energislag som vi producerar till företagskunder som tecknar elavtal med oss. Vår vind-, vatten- och kärnkraft samt vår fossilfria mix är producerad i Vattenfalls nordiska kraftverk. Väljer du solkraft köper vi in den elen från producenter i Europa, varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

Solkraft

Solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning tusen gånger om. Elproduktionen från solen har exploderat de senaste åren, allt från små privata installationer till storskaliga solcellsparker. Solen är en energikälla som ger energi året runt, även om den ger mest på sommaren.

Vindkraft

Vindkraft är det snabbast växande energislaget i Europa, och spelar en viktig roll i strävan efter att uppnå EU:s klimatmål. Vattenfall är en av de största aktörerna i Europa inom utveckling och drift av vindkraft. I Sverige har vi cirka 140 vindkraftverk.

Vattenkraft

Vattenkraft är ett förnybart energislag som är ekonomiskt attraktivt, har god leveranssäkerhet och låga koldioxidutsläpp. Vattenfall äger och driver över 100 vattenkraftverk, de flesta i Sverige. Vi är en av Europas största operatörer inom vattenkraft och vi avser att utforska de tillväxtmöjligheter som finns i Europa.

Kärnkraft

Kärnkraft spelar en avgörande roll i många europeiska länder. Vattenfall har spelat en viktig roll i uppbyggnaden av svenska kärnkraftverk och äger i dagsläget fem aktiva kärnkraftsreaktorer i Sverige. Vi förbättrar ständigt vår säkerhet och tillgänglighet.

Välj fossilfri el till din verksamhet

All el du köper av oss i Sverige är fossilfri. Du kan välja om den ska komma från 100 % sol-, vind-, vatten- eller kärnkraft. Här kan du teckna elavtal för för företag och andra verksamheter.

Teckna elavtal för din verksamhet

Ringhals kärnkraftverk

Elens ursprung

När du som företagskund köper el från oss kommer den från Vattenfalls nordiska vind-, vatten- och kärnkraftverk, utom om du valt solkraft.

Tallskog

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är ett system för att garantera elkonsumenterna att de får el från den källa som elleverantören uppger.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja