22 december – Rekordåret: varmt med låg elanvändning

2020 verkar gå till historien som det varmaste året i Sverige sedan mätningarna startade 1860. Det varmaste året hittills är 2014. Värmen tillsammans med covid-19 gör att elanvändningen i landet ser ut att hamna på den lägsta sedan 1984. Fyllnadsgrad över det normala i Sveriges vattenmagasin tillsammans med kärnkraft i nivå med det förväntade ger goda förutsättningar för låga elpriser året ut.

När vi gick in i 2020 gjorde vi det från en ovanligt mild vinter. Året löpte på med riklig nederbörd i vattenkraftsområdena och nu senast en varmare och mer nederbördsrik inledning av hösten än normalt, vilket har bidragit till låga elpriser för säsongen. Med stor sannolikhet blir detta det varmaste året sedan SMHI startade mätningarna 1860, med en årsmedeltemperatur på cirka 7,5 °C.

Tack vare välfyllda vattenmagasin och förväntad produktion i kärnkraften är förutsättningarna för fortsatt stabila elpriser goda. Med julhelgen som undantag är prognosen i skrivande stund (veckan före jul) att året avslutas med höga temperaturer för säsongen. Det gör att den totala elanvändningen i Sverige för 2020 ser ut att kunna bli den lägsta på 36 år. Orsaken är främst den höga medeltemperaturen, men också minskad elförbrukning på grund av covid-19.

Viss återhämtning i omvärlden

Vad gäller bränslepriserna har en ytterligare återhämtning skett sedan coronakrisens start, inte minst beroende på nyheter om tillgängliga vacciner. Detta har höjt tilltron till bland annat utsläppsrätts- och oljemarknaden, vilket har lett till högre elpriser i Tyskland – något som i sin tur kan påverka våra svenska priser.

Kärnkraft och vatten påverkar

De flesta reaktorerna har normal produktion. Ringhals 1 fortsätter att trappa ned i effekt till och med den 31 december, för att sedan tas ur drift.

För vattenkraften är den så kallade hydrologiska balansen god, tack vare hög nederbörd under hösten. Både den hydrologiska balansen och fyllnadsgraden i våra svenska vattenmagasin förväntas dock sjunka på grund av minskad nederbörd under vintersäsongen, då högtryck med nederbördsfattigt väder hör till vanligheterna. Den nederbörd som faller brukar dessutom vara snö, som inte kommer vattenmagasinen till godo förrän under vårfloden.

Om vi framöver får riklig nederbörd i vattenkraftsområdena kan det öka chansen för låga elpriser. För kunder med rörligt elpris är vi dock inne i en period med ökande uppvärmningsbehov, vilket gör att elpriserna spelar allt större roll för den totala driftskostnaden.

Vår rekommendation

– Väljer du rörligt elpris har du goda förutsättningar för ett normalt elpris för säsongen. Men du bör vara beredd att se över ditt elavtal och hålla koll på prisutvecklingen framöver. Vill du hellre fokusera på din verksamhet och ha kontroll över dina elkostnader rekommenderar jag ett avtal med fast pris i 1 till 3 år med Bytesrätt*. Du får då ett tryggt elpris som inte kan gå upp. Faller priset kan du med Bytesrätt enkelt teckna om till det lägre priset under en ny lika lång eller längre period, säger Johanna Forslund, försäljningschef för mindre företag på Vattenfall Försäljning.

På sidan med historiska elpriser kan du jämföra de rörliga elpriserna månad för månad ända tillbaka till 2014.

* Bytesrätt kan väljas av företag som har upp till 150 000 kWh i årsförbrukning i samband med att avtal tecknas för fast elpris i 1, 2 eller 3 år. Den ger dig rätt att när som helst under bindningstiden förnya avtalet till nytt lägre pris med samma eller längre avtalslängd. Läs mer om bytesrätt på vår sida om elavtal med fast elpris.

Använder ditt företag mer än 300 000 kWh/år? Kontakta oss via e-post till avtalsradgivning@vattenfall.com eller ring oss vardagar kl 8–16 på telefon 020-54 00 00 för att diskutera den bästa lösningen för ditt företag.

Elmarknad och energikällor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.30 (fredagar 8.30–16.30)
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar