27 maj – Försommar och vårflod

De relativt låga temperaturerna under april och större delen av maj har försenat vårfloden, men när vi går in i juni månad förväntas såväl sommaren som tillrinningen ta fart. Det leder då till en snabb påfyllnad av vattenmagasinen. Om vädret blir varmare och vi får en ökad tillgång på vattenkraft kan det leda till lägre elpriser den närmaste månaden.

Temperaturmässigt fortsatte det kyliga spåret från april med flera grader under det normala. De relativt låga temperaturerna har gjort att tillrinningen blivit försenad flera veckor och inte alls kommit igång som den brukar. Detta är en bidragande faktor till att spotpriset under maj månad har varit relativt högt.

Nederbördsutfallet i maj har hittills varit något högre jämfört med normalen, särskilt i Sverige. Med en lite torrare avslutning väntas nederbörden för månaden som helhet bli nära det normala. Den hydrologiska balansen har under månaden därför hållits kvar på ett litet överskott jämfört med vad som är normalt för årstiden. Om det blir torrt väder kan det innebära höga elpriser även under juni månad.

Fortsatt höga bränslepriser

Priserna på kol och gas har fortsatt att utvecklats starkt under maj, samtidigt som lagernivåerna på gas är fortsatt låga, vilket har lett till höga elpriser i Europa. Marknaden för utsläppsrätter har också fortsatt uppåt under månaden, där vi noterat flera ”all time high”-priser. Tillsammans med utvecklingen av gas- och kolpriser har detta påverkat de tyska elpriserna uppåt, med såväl höga spotpriser som en stark utveckling på den finansiella marknaden.

Vatten-, kärn- och vindkraften

Tillrinningen är nu igång och det är höga flöden i systemet. Vi ser därför en snabb påfyllnad av vattenmagasinen. De höga flödena väntas hålla i sig under juni. Vi börjar se små tendenser till lägre spotpriser som följd av tillrinningen, där speciellt elpriserna i norra Sverige har sjunkit snabbt under andra halvan av maj.

Vi är nu mitt i revisionsperioden av den svenska och finska kärnkraften. Tillgängligheten är låg under slutet av maj och början av juni varför ökade prisskillnader mellan de svenska elområdena väntas i närtid, speciellt med relativt höga elpriser i södra Sverige (SE4). Kärnkraftstillgängligheten förväntas bli bättre när vi närmar oss juli och de planerade revisionerna kan avslutas för den här gången.

Vindkraften har på grund av mindre blåst haft lägre produktion under maj jämfört med april månad, vilket har bidragit till de högra elpriserna. Om juni bjuder på ett blåsigt och nederbördsrikt väder kan elpriserna sjunka, medan ett torrt vindfattigt väder kan leda till högre elpriser..

Vår rekommendation

– Om du väljer rörligt elpris bör du vara beredd att se över ditt elavtal och hålla koll på prisutvecklingen framöver. Vill du hellre fokusera på din verksamhet och ha kontroll över dina elkostnader rekommenderar jag ett avtal med fast pris i 1 till 3 år med Bytesrätt*. Du får då ett tryggt elpris som inte kan gå upp. Faller priset kan du med Bytesrätt enkelt teckna om till det lägre priset under en ny lika lång eller längre period, säger Johanna Forslund, försäljningschef för mindre företag på Vattenfall Försäljning.

På sidan med historiska elpriser kan du jämföra de rörliga elpriserna månad för månad ända tillbaka till 2014.

* Bytesrätt kan väljas av företag som har upp till 150 000 kWh i årsförbrukning i samband med att avtal tecknas för fast elpris i 1, 2 eller 3 år. Den ger dig rätt att när som helst under bindningstiden förnya avtalet till nytt lägre pris med samma eller längre avtalslängd. Läs mer om bytesrätt på vår sida om elavtal med fast elpris.

Använder ditt företag mer än 300 000 kWh/år? Kontakta oss via e-post till avtalsradgivning@vattenfall.com eller ring oss vardagar kl 8–16 på telefon 020-54 00 00 för att diskutera den bästa lösningen för ditt företag.

Elmarknad och energikällor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.30 (fredagar 8.30–16.30)
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar