28 maj – Vårflod kan sänka elpriserna

Under maj månad kom våren av sig en aning. Lägre eller betydligt lägre temperaturer än normalt har gjort att vårfloden har försenats. Men den kommer, och tack vare en snörik vinter i de svensknorska fjällen kan det bli en kraftig vårflod med välfyllda vattenmagasin som följd. Detta bidrar till att elpriserna förväntas sjunka ytterligare den närmaste månaden.

Våren 2020 har hittills bjudit på relativt låga elpriser. Priserna på fastprisavtal har sjunkit och framför allt det medelkorta 1-årsavtalet har ett betydligt lägre pris än för ett år sedan. Förklaringen till det är främst att vi sedan mitten av november genomsnittligt har haft betydligt rikligare nederbörd än normalt i vattenkraftområdena, vilket bidrar till ett bättre tillskott till den svensk-norska vattenkraften. Förutsättningarna för fortsatt lågt rörligt elpris är goda.

Osäkerhet i omvärlden

Vad gäller bränslepriserna har en viss återhämtning skett sedan coronakrisens start, men de är på fortsatt historiskt låga nivåer vilket bidrar till att hålla nere priserna, framförallt på längre fastprisavtal. Coronavirusets utbredning påverkar både den inhemska och världsekonomin.

Priserna på fossila bränslen har fallit kraftigt, bara oljan har sjunkit till hälften av värdet den hade vid årsskiftet. Företag tvingas dra ned på sin produktion och därmed elförbrukning, vilket minskar efterfrågan på el. Detta leder till minskar efterfrågan på vår svenska energiproduktion samt att priserna i Tyskland till följd av bränslepriserna också blir lägre.

Vårflod och nederbörd kan påverka

Maj har varit både torrare och kallare än normalt. Detta har försenat vårfloden med ett par veckor, vilket i sin tur har lett till högre elpriser än i april. Även om elpriserna i maj är något högre än de var i april så är det ändå en av de billigaste majmånaderna på tjugo år. När vårfloden kommer igång fylls vattenmagasinen, vilket gynnar vattenkraftsproducenterna och gör att vi förväntar oss fortsatt låga elpriser över sommaren.

Långsiktigt är det dock svårt att avgöra vart priserna är på väg. Även om förutsättningarna för fortsatt lågt rörligt elpris är goda så kan såväl vädret som omvärldsfaktorer svänga fort och kraftigt. Därför rekommenderar vi alltid kunder med rörligt elprisavtal att aktivt följa elprisets utveckling.

Fortsatt riklig nederbörd i vattenkraftsområdena samt en god men inte alltför kraftig vårflod kan ytterligare öka chansen för låga elpriser. För kunder med rörligt elpris är vi nu inne i en period med minskande uppvärmningsbehov, vilket gör att elpriserna spelar en mindre roll för den totala elkostnaden.

På sidan med historiska elpriser kan du jämföra de rörliga elpriserna månad för månad ända tillbaka till 2014.

Vår rekommendation

– Väljer du rörligt elpris har du goda förutsättningar för ett lågt elpris, åtminstone fram till hösten. Men du bör vara beredd att aktivt se över ditt elavtal och hålla koll på prisutvecklingen framöver. Vill du hellre fokusera på din verksamhet och ha kontroll över dina elkostnader rekommenderar jag ett avtal med fast pris i ett till tre år med Bytesrätt*. Du får då ett tryggt elpris som inte kan gå upp. Faller priset kan du med Bytesrätt enkelt teckna om till det lägre priset under en ny lika lång eller längre period, säger Johanna Forslund, försäljningschef för mindre företag på Vattenfall Försäljning.

* Bytesrätt kan väljas av företag som har upp till 150 000 kWh i årsförbrukning i samband med att avtal tecknas för fast elpris i 1, 2 eller 3 år. Den ger dig rätt att när som helst under bindningstiden förnya avtalet till nytt lägre pris med samma eller längre avtalslängd. Läs mer om bytesrätt på vår sida om elavtal med fast elpris.

Använder ditt företag mer än 300 000 kWh/år? Kontakta oss via e-post till avtalsradgivning@vattenfall.com eller ring oss vardagar kl 8–16 på telefon 020-54 00 00 för att diskutera den bästa lösningen för ditt företag.

Elmarknad och energikällor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.30 (fredagar 8.30–16.30)
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar