Oktober – Ju mer elsparande desto lägre elpris

Rysslands intensifiering av kriget, fortsatt höga el- och gaspriser i Europa och en ansträngd hydrologisk situation i södra Norge påverkar elpriset uppåt. Samtidigt pressas priserna ned av väntande interventioner från EU och ett mer effektivt elsparande av både privatpersoner och företag.

En mild och blåsig vinter samt ett gemensamt snålande på elen är faktorer som kan påverka elpriset nedåt. Den milda hösten hittills har motverkat ännu högre elpriser men vi måste förbereda oss för att det kommer att bli kallare.

Aldrig någonsin har det varit viktigare än nu med hur vi agerar. Att använda den el vi har på ett effektivt sätt är viktigt eftersom en minskad elkonsumtion pressar elpriset nedåt.  För att få bättre kontroll på dina energikostnader kan det finnas saker att göra för att energieffektivisera din verksamhet, så att energikostnaderna kan minskas med så mycket som 20 procent.

Många kunder har fasta elavtal och påverkas inte av dagens prisökningar, men för de som ska teckna om har priserna stigit markant.

Nordisk elproduktion

Under september har det blåst och regnat mindre i Norden. I södra Norge är nivåerna i vattenmagasinen fortfarande de lägsta på 20 år, vilket påverkar prisnivåerna i södra Sverige. Vattennivåerna i de svenska vattenmagasinen ligger på en normal fyllnadsgrad vilket stabiliserar elpriset i norra Sverige. Kärnkraften har en lägre kapacitet än planerat och ligger just nu i Norden på 72 procent.

Bränslepriser och sparåtgärder

Priserna på olja och kol fortsätter att vara höga och gaspriset har ökat ytterligare med anledning av det misstänkta sabotaget mot naturgasledningen Nord Stream 1 mellan Ryssland och Tyskland. När utbudet på gas sjunker, stiger priset på den gas som finns, vilket gör elen dyrare.

I Tyskland har man redan vidtagit åtgärder som att stänga ner offentliga byggnader och släcka ner utomhusbelysningen i några städer. I Sverige kan vi hjälpa till genom att använda mindre el och om möjligt flytta förbrukningen till timmar då priset är lägre. Elpriserna skulle också hjälpas nedåt av en mild och blåsig vinter.

Vår kommentar

– Om du har rörligt elpris bör du vara beredd på en vinter med höga och kraftigt skiftande priser, framförallt i södra Sverige. Det är en god idé att hitta sätt att minska energiförbrukningen, och att att lägga undan pengar inför vintern. Titta på dina fakturor från förra året och var beredd på att årets fakturor kan komma att bli flera gånger högre. Är din verksamhet beroende av mer förutsägbara elkostnader kan du välja ett avtal med fast elpris, säger Johanna Forslund, försäljningschef för mindre företag på Vattenfall Försäljning.

På sidan med historiska elpriser kan du jämföra de rörliga elpriserna månad för månad ända tillbaka till 2015. Vill du se prisläget på den nordiska elbörsen just nu så hittar du den informationen på sidan om timpris på elbörsen.

Använder ditt företag mer än 300 000 kWh/år? Kontakta oss via kontaktformulär på sidorna för medelstor (300 – 2000 MWh/år) eller stor förbrukning (över 2 GWh/år), eller ring oss vardagar kl 8–16.00 på telefon 020-54 00 00 för att diskutera den bästa lösningen för ditt företag.

Elmarknad och energikällor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.30 (fredagar 8.30–16.30)
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 300 000 kWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-54 00 00
Kontaktformulär och mer information

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-54 00 00
Kontaktformulär och mer information

Vanliga frågor och svar