Nuläget på elmarknaden

Varje månad ger vi dig de senaste analyserna om läget på elmarknaden. 

Nuläget på elmarknaden

23 mars – Aprilväder påverkar elpriset

Året har inletts med en blandning av väderlekar som varit ovanliga för årstiden, men nu verkar det vända åt mer normalt väder. Elpriset är helt beroende av vädret och det som sker i omvärlden.

I mars är elbörsen NordPools snittpris på ca 29 öre/kWh, vilket avser snittpriser till och med den 21 mars 2017. Det är ungefär 9 öre högre än under samma period förra året. För de kortare fastprisavtalen har priset sjunkit något och de längre fastprisavtalen, som påverkas mest av kol- och oljepriser, är fortsatt stabila och prisrörelserna små.

Vårfloden kan ge sjunkande elpriser

Den hydrologiska balansen, som visar på nivåerna i vattenmagasinen samt hur mycket snö och vatten det finns i markerna, ligger på normal nivå. Snart kommer den tidpunkt på året då vattenmagasinen innehåller som minst vatten i väntan på vårfloden, som ska fylla magasinen inför hösten och vintern.

– Det verkar bli mer nederbörd än normalt framöver, vilket innebär att vi har goda utsikter för att spotpriserna även framöver kommer att ligga på samma nivåer som idag, eller till och med sjunka lite, säger Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall Försäljning.

Läge att byta till fastpris?

Det är många som tänker att våren och sommaren är den bästa tidpunkten att binda sitt elpris, men stämmer det verkligen? Historiskt varierar det från år till år, så det finns inget som säger att en viss månad är bättre än någon annan. Mängden nederbörd påverkar däremot prisutvecklingen för fastprisavtalen. Just nu ser förutsättningarna för prisutvecklingen för 2017 bra ut. Mycket tack vare att det har kommit mycket nederbörd de senaste månaderna samtidigt som vi har haft en mild vinter.

Vår rekommendation

Välj ett avtal som passar din verksamhet. Om du har hög förbrukning och är priskänslig så är ett avtal med fast pris det bästa för dig. Är du inte lika priskänslig och vill ta del av prissänkningar men även är beredd att ta risken med prishöjningar så är ett avtal med rörligt pris ditt bästa val.

– Med nuvarande prisnivåer för elavtal rekommenderar vi avtal med fast pris i tre år med bytesrätt* till företag som vill fokusera på sin verksamhet utan att aktivt behöva följa elmarknadens svängningar. Avtal med rörligt pris är som alltid ett alternativ för företag som aktivt vill följa elmarknaden, säger Jan Ridfeldt, chef för Vattenfall Försäljning Företag.

* Bytesrätt kan väljas av företag som har upp till 150 000 kWh i årsförbrukning i samband med att avtal tecknas för fast elpris i 1, 2 eller 3 år. Den ger dig rätt att när som helst under bindningstiden förnya avtalet till nytt lägre pris med samma eller längre avtalslängd. Läs mer om bytesrätt på vår sida om elavtal med fast elpris.

Använder ditt företag mer än 150 000 kWh/år? Kontakta oss via e-post till avtalsradgivning@vattenfall.com eller ring oss vardagar kl 8-16 på telefon 020-54 00 00 för att diskutera den bästa elavtalslösningen för ditt företag.

Elmarknad och energikällor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar