31 mars – Vårens ankomst kan ge lägre elpriser

Utomhustemperaturerna stiger sakta men säkert i hela landet och väderprognoserna indikerar att vi har börjat röra oss mot vårsäsongen. Högre utomhustemperaturer minskar uppvärmningsbehovet och således efterfrågan, vilket börjar ge minskad elanvändning i Sverige och ökad export av fossilfri el till andra länder.

När vi lämnar mars bakom oss så gör vi det med ökande temperaturer, vilket är normalt för årstiden och rådande väderlek, även om stora temperaturväxlingar är typiska den här tiden på året.

Prisskillnaderna inom landet är fortsatt påtagliga, orsakade av begränsningar i elnätet. Fastprisavtalen är i slutet av mars lägre än vad de var under samma period 2019, men högre än 2020 då vi såg extrema prisförändringar i samband med pandemins intåg i världen.

Förhållandevis höga bränslepriser

Bränslemarknaderna har i sin helhet fortsatt visat på stor styrka kopplat till tron på en snabb ekonomisk återhämtning efter coronakrisen. Elpriserna i Norden har varit relativt stabila, medan det exempelvis i Tyskland har varit en uppåtgående trend under första halvan av mars månad.

Viktig vattenkraft, stabil kärnkraft och mer vindkraft

Vattenkraften spelar en fortsatt viktig roll som reglerare i det svenska elsystemet. Fyllnadsgraden i vattenmagasinen ligger högre än normalt, även om den sakta men säkert minskar tills vårfloden kommer igång. Den så kallade hydrologiska balansen, som även inkluderar vatten bundet i snö och is, fortsätter att ligga över vad som anses normalt för årstiden och har i mitten av mars ett överskott.

Snömängden i de svenska och norska snömagasinen är något mindre än normalt så här års, vilket kan komma att påverka tillrinningen och årets vårflod.
Kärnkraften har levererat med full kapacitet under större delen av mars och levererar därmed en nödvändig baskraft till elsystemet.

Vindkraften blir en allt viktigare komponent i energimixen. Andelen vindkraft i systemet har under mars månad varit hög tack vare god vind och ökad vindkraftsutbyggnad de senaste åren över hela landet. Detta har bland annat lett till att spotpriserna stundvis pressats nedåt.

Vår rekommendation

– Om du väljer rörligt elpris bör du vara beredd att se över ditt elavtal och hålla koll på prisutvecklingen framöver, trots att våren brukar leda till sjunkande elpriser. Vill du hellre fokusera på din verksamhet och ha kontroll över dina elkostnader rekommenderar jag ett avtal med fast pris i 1 till 3 år med Bytesrätt*. Du får då ett tryggt elpris som inte kan gå upp. Faller priset kan du med Bytesrätt enkelt teckna om till det lägre priset under en ny lika lång eller längre period, säger Johanna Forslund, försäljningschef för mindre företag på Vattenfall Försäljning.

På sidan med historiska elpriser kan du jämföra de rörliga elpriserna månad för månad ända tillbaka till 2014.

* Bytesrätt kan väljas av företag som har upp till 150 000 kWh i årsförbrukning i samband med att avtal tecknas för fast elpris i 1, 2 eller 3 år. Den ger dig rätt att när som helst under bindningstiden förnya avtalet till nytt lägre pris med samma eller längre avtalslängd. Läs mer om bytesrätt på vår sida om elavtal med fast elpris.

Använder ditt företag mer än 300 000 kWh/år? Kontakta oss via e-post till avtalsradgivning@vattenfall.com eller ring oss vardagar kl 8–16 på telefon 020-54 00 00 för att diskutera den bästa lösningen för ditt företag.

Elmarknad och energikällor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.30 (fredagar 8.30–16.30)
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar