22 december – Vinterkyla kan öka elbehovet

Det rörliga elpriset är fortsatt högt. Ett relativt torrt, kyligt och vindfattigt väder i prognosen för slutet av året gör att marknadens prisförväntan har stabiliserats på höga nivåer. De rörliga elpriserna var i slutet av december betydligt högre än motsvarande tid de senaste två åren. Att den nordiska vattenkraften producerar på hög nivå verkar dock stabiliserande på elpriset.

Det torra vädret i vattenkraftsområdena i slutet av december har sänkt den hydrologiska balansen, som är ett mått på tillgång av vattenkraft. Underskottet låg i julveckan i nivå med 2019, som i sin helhet var ett mycket torrt år. Vattenkraften i norra Sverige producerar ändå på en hög nivå. Begränsad överföringskapacitet från norr till söder gör dock att elpriserna i norra Sverige fortsätter att vara lägre än i södra Sverige.

En betydligt kyligare inledning av december månad ledde till en märkbart ökad efterfrågan och last på nätet. Blir vädret kyligt och vindfattigt även i slutet av året, vilket prognoserna i julveckan pekar på, så kan elpriserna ta ny fart uppåt.

För att få bättre koll på dina energikostnader kan du välja ett fast elpris. Dessutom kan det finnas saker att göra för att energieffektivisera din verksamhet, så att energikostnaderna kan minskas med så mycket som 20 procent. Se även vår rekommendation nedan.

Höga bränsle- och elpriser

De genomsnittliga bränslepriserna har under december månad ökat, där priset på utsläppsrätter utmärker sig och har handlats på nya rekordnivåer (runt 90 euro/ton). Däremot har oljepriserna backat något, vilket till viss del kan bero på ökad oro kring coronavirusets omikronmutation.

Låga gaslager har också drivit upp elpriserna i Europa, med bland annat mycket höga priser på el i Tyskland. Elpriserna på kontinenten väntas kopplat till höga bränslepriser fortsatt vara höga en tid framöver, vilket även påverkar den nordiska elmarknaden.

Kärn- och vindkraften

Kärnkraftsreaktorerna i Sverige och Finland ligger i slutet av december på nära full installerad kapacitet. Med kärnkraften på full kapacitet kan de stora prisskillnaderna mellan svenska elområden dämpas något.

Vindkraften har ackumulerat levererat något under förväntan under december månad, även om det under en kort period i mitten av december blåste ordentligt.

Vår rekommendation

– Om du väljer rörligt elpris bör du vara beredd att se över ditt elavtal och hålla koll på prisutvecklingen framöver. Vill du hellre fokusera på din verksamhet och ha kontroll över dina elkostnader rekommenderar jag ett avtal med fast pris i 1 till 3 år, säger Johanna Forslund, försäljningschef för mindre företag på Vattenfall Försäljning.

På sidan med historiska elpriser kan du jämföra de rörliga elpriserna månad för månad ända tillbaka till 2014.

Använder ditt företag mer än 300 000 kWh/år? Kontakta oss via e-post till avtalsradgivning@vattenfall.com eller ring oss vardagar kl 8–16 på telefon 020-54 00 00 för att diskutera den bästa lösningen för ditt företag.

Elmarknad och energikällor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.30 (fredagar 8.30–16.30)
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar