2023 börjar med lägre elpriser

Elpriserna under januari blev betydligt lägre än vad som förutsågs i december. Orsakerna är minskad elkonsumtion, milt väder och välfyllda gaslager i Europa. Elmarknaden är dock fortsatt väldigt svårbedömd med priser som varierar kraftigt upp och ner. Rekommendationen att fortsätta vara aktiv, se över sitt elavtal och spara el där det går kvarstår.

Elpriserna på Nord Pool har under januari legat på ungefär hälften till en tredjedel av priserna i december. De höga priserna då har gjort att elfakturan för december har varit tuff för många i januari.

Även om mycket pekar på att den värsta elpristoppen har passerat så finns det fortfarande goda skäl att vara extra sparsam. För att få bättre kontroll på dina energikostnader kan det finnas saker att göra för att energieffektivisera din verksamhet, så att energikostnaderna kan minskas med så mycket som 20 procent.

Nordisk elproduktion

Året har lyckligtvis börjat hyfsat milt med betydligt högre temperaturer vilket påverkar det rörliga elpriset nedåt. Även marknaden ser mer positivt på energisituationen i Europa, vilket pressar ned elpriset även i Norden.

Den nordiska vattenkraften ger fortsatt hög effekt och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, är kraftigt förbättrad sedan i december.

Den senare återstarten av kärnkraftreaktorn Ringhals 4 motverkas av att övriga reaktorer levererar enligt plan, vilket verkar stabiliserande på elpriset.

Det milda vädret i Europa har lett till välfyllda gaslager och i Frankrike är flera kärnkraftsreaktorer tillbaka i drift. Detta tillsammans med lägre bränslepriser har bidragit till att priserna på termins- och spotmarknaden sjunkit markant.

Vår kommentar

– Eftersom det är så många faktorer som påverkar elpriset och det fortfarande återstår ett par kalla månader så är det bra att fortsätta spara el för att hålla nere elkostnaderna. Om du har rörligt elpris bör du fortsatt vara beredd på höga och kraftigt skiftande priser, framförallt i södra Sverige. Är din verksamhet beroende av mer förutsägbara elkostnader kan du välja ett avtal med fast elpris, säger Jonas Stenbeck, försäljningschef för mindre företag i Norden på Vattenfall Försäljning.

På sidan med historiska elpriser kan du jämföra de rörliga elpriserna månad för månad ända tillbaka till 2016. Vill du se prisläget på den nordiska elbörsen just nu så hittar du den informationen på sidan om timpris på elbörsen.

Använder ditt företag mer än 300 000 kWh/år? Kontakta oss via kontaktformulär på sidorna för medelstor (300 – 2000 MWh/år) eller stor förbrukning (över 2 GWh/år), eller ring oss vardagar kl 8–16.00 på telefon 020-54 00 00 för att diskutera den bästa lösningen för ditt företag.

Elmarknad och energikällor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.30 (fredagar 8.30–16.30)
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 300 000 kWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-54 00 00
Kontaktformulär och mer information

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-54 00 00
Kontaktformulär och mer information

Vanliga frågor och svar