Nuläget på elmarknaden

Varje månad ger vi dig de senaste analyserna om läget på elmarknaden. 

Nuläget på elmarknaden

26 oktober – Läge att se över elavtalet inför vintern. Priserna stiger kraftigt

Det torra vädret håller i sig. Det innebär att vi har fortsatt låga nivåer i de svenska vattenmagasinen, vilket påverkar elpriset.

Dåligt med vatten

Det har regnat ovanligt lite i oktober. Och det torra vädret ser ut att hålla i sig på grund av ett blockerande högtryck över Norden. Det innebär att vattennivåerna fortfarande är låga i våra magasin, när de normalt sett borde nå sin kulmen. Fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen ligger nu på drygt 68,3 %. Normalt för perioden är över 80 %.

Var aktiv och se över ditt elavtal

I oktober förra året låg det rörliga spotpriset på elbörsen Nord Pool på 22,09 öre/kWh i elområde 3. Idag ligger det på 33,85 öre/kWh. Dessutom har man varnat för att möjligheten att överföra el från Norge kommer att vara begränsad i vinter, vilket ökar risken för högre priser i Sverige under kalla vinterdagar. Det är med andra ord hög tid att se över elavtalet inför vintern. För än är det inte för sent att säkra elpriset inför vintern, så att du slipper pristoppar när kylan slår till.

Vår rekommendation

– Allt tyder på att det kommer vara dåligt med vatten i magasinen i vinter och då är ett fast avtal bättre än ett rörligt, eftersom elpriset snabbt kan stiga. Med de längre elavtalen kan du känna dig tryggare. Då försäkrar du dig mot snabba väderomslag och händelser på marknaden, säger Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall Försäljning.

– Den senaste tidens utveckling visar hur snabbt elpriserna kan stiga, och hur väderberoende den svenska elmarknaden är. Men än är det inte för sent att säkra sitt elpris inför vintern, avslutar Jonas Stenbeck.

Allt fler väljer att binda sitt elpris nu när det rörliga elpriset har stigit under de senaste månaderna. Med tanke på att priserna för de längre avtalen fortfarande är låga, är det ett bra läge att säkra sitt elpris och teckna ett avtal med fast elpris just nu.

Elmarknad och energikällor

De svenska vattenmagasinen innehåller långt under normala nivåer vatten efter en svag vårflod och mycket lite nederbörd under sommaren och hösten. Snart kommer dessutom nederbörden komma i form av snö vilket inte fyller magasinen ytterligare. Det torra vädret påverkar både det rörliga elpriset och de kortare fastprisavtalen uppåt.

Den svenska kärnkraften har levererat på höga nivåer hittills i år. Under sommarhalvåret pågår den årliga underhållsperioden när reaktorerna ses över och man byter bränsle och då går utnyttjandegraden ner. Vi är nu inne i slutet av denna revisionsperiod och endast två reaktorer återstår. För tillfället ligger utnyttjandegraden strax under 80% av full kapacitet i Sverige.

Den totala elproduktionen från vindkraft i Sverige ökar hela tiden och står nu för tio procent av elproduktionen i landet under de senaste tolv månaderna. Sverige har gått om Danmark och är det land i Norden med högst vindkraftsproduktion.

Vid blåsiga dagar tillför vindkraften el till energisystemet, men vid vindstilla dagar måste motsvarande mängd el tas från andra energikällor. Det gör att vindkraften har stor betydelse för de rörliga priserna. Utbyggnad av vindkraften är också en viktig orsak till att kontrakt längre fram i tiden ligger lägre i pris.

När produktionen av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft i Sverige inte räcker till för vår energianvändning, importerar vi i Sverige el. Importen bidrar till att hålla elpriserna på en jämnare nivå. När det är brist på el i Sverige, till exempel vid ett år med lite nederbörd, stiger elpriset. Då bidrar elimporten till att hålla nere prisökningen. När det finns utländsk efterfrågan av el och det svenska elpriset är lägre än det är på kontinenten, exporterar Sverige istället el, vilket driver elpriset uppåt.

Under de senaste fem åren 2011-2015 har Sverige exporterat mer el än vi har importerat. 2010 var däremot ett år som dominerades av elimport. För tillfället ser vi lite större prisskillnader mellan de Nordiska länderna än vanligt på grund av arbete med en överföringskabel mellan Norge och Sverige som blivit förlängt.

Priset på el från kontinenten styrs till stor del av priserna på fossila bränslen, främst kol. Kolet har haft en nedåtgående trend under lång tid, men sedan årets början har vi sett en stark återhämtning. På senare tid har även priset på utsläppsrätter (det pris som elproducenter betalar för att släppa ut ett ton koldioxid) kommit upp en del, men ligger fortarande på relativt låga nivåer. 

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar

Vi har elavtal med både fasta och rörliga elpriser. Företag med en årsförbrukning upp till 150 000 kWh hittar aktuella elpriser på vår webbplats.
Elavtal

Dagsaktuella elpriser till företag som förbrukar över 150 000 kWh får du av våra rådgivare. Ring 020-54 00 00 eller skicka e-post till våra rådgivare.

1. Elpris - den el du förbrukar

Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.

2. Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift

Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Ju större effektuttag, desto större huvudsäkring. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.

3. Skatter

I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent.
Fakturans olika delar

Ja, genom energieffektivisering kan företagets energikostnader minska med minst 10 procent utan större investeringar. Läs om hur vi hjälper företag få koll på elanvändningen med rådgivning och olika verktyg:
Energieffektivisering för företag