Kyligare maj ger försenad vårflod

Kylan i slutet av april fortsätter in i maj och det väntas mer nederbörd och lägre temperaturer vilket försenar vårfloden och kan påverka elpriserna uppåt. Den 7 maj kommer Forsmark 1 att starta den årliga perioden av service och underhåll, vilket innebär att effekten kommer att gå ner i elområde 3. Dock är elöverföringen mellan elområdena stabil vilket leder till mindre elprisområdesskillnader.

Elprisområdesskillnaderna är fortsatt små och det som framförallt bidragit till detta är att priserna på kontinenten har varit mycket lägre och det har, trots tillfälliga avbrott, varit god tillgång på kärnkraft.

För att få bättre kontroll på dina energikostnader kan det finnas saker att göra för att energieffektivisera din verksamhet, så att energikostnaderna kan minskas med så mycket som 20 procent.

Minskat elbehov och sjunkande fasta elpriser

Ju varmare det blir utomhus desto mer minskar behovet av uppvärmning. Sedan i höstas har det varit en tydlig trend i hela Europa att använda mindre el. När det blir varmare kanske man inte tänker på det lika mycket, men även på sommaren finns det pengar att spara på att spara el där man kan.

Priset på de fasta elprisavtalen har sjunkit från höstens rekordnivåer och 1-årskontrakten ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Många passar på att binda sina elavtal på kortare tidslängder. Även intresset för solceller och värmepumpsanläggningar har skjutit i höjden.

Vårflod och service på kärnkraften

Den förväntade tillrinningen från vårfloden till de svenska och norska vattenmagasinen är ett par veckor försenad men den hydrologiska balansen har förbättrats i det nordiska elsystemet.

I och med att det blir varmare har de planerade årliga avställningarna för bränslebyte, service och underhåll inletts vid Sveriges och Finlands kärnkraftverk. Detta arbete kommer att successivt fortsätta till och med oktober och innefattar totalt elva reaktorer i Sverige och Finland..

Vår kommentar

– Har du funderat på att energieffektivisera din verksamhet så är det verkligen läge nu. Alla investeringar i egen elproduktion innebär en högre initial kostnad men allt pekar på fortsatt volatila elpriser. Marknaden har stabiliserat sig men det kommer fler vintrar så det är bra att se över sin energianvändning. Är din verksamhet beroende av mer förutsägbara elkostnader kan du välja ett avtal med fast elpris, säger Jonas Stenbeck, försäljningschef för mindre företag i Norden på Vattenfall Försäljning.

På sidan med historiska elpriser kan du jämföra de rörliga elpriserna månad för månad ända tillbaka till 2016. Vill du se prisläget på den nordiska elbörsen just nu så hittar du den informationen på sidan om timpris på elbörsen.

Använder ditt företag mer än 300 000 kWh/år? Kontakta oss via kontaktformulär på sidorna för medelstor (300 – 2000 MWh/år) eller stor förbrukning (över 2 GWh/år), eller ring oss vardagar kl 8–16.00 på telefon 020-54 00 00 för att diskutera den bästa lösningen för ditt företag.

Elmarknad och energikällor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.30 (fredagar 8.30–16.30)
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 300 000 kWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-54 00 00
Kontaktformulär och mer information

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-54 00 00
Kontaktformulär och mer information

Vanliga frågor och svar