31 juli – Varmt och vackert väder gav stigande elpriser

Elpriserna föll kraftigt under den nederbördsrika perioden under maj och juni. I juli har vi haft ett både torrare och vindfattigare väder. Det tillsammans med ökningar på råvarumarknaderna har fått elpriserna att stiga.

Året inleddes med relativt höga elpriser på samtliga avtalsformer. Men under försommaren gick priserna överlag ner till följd av rikligt med nederbörd och stark blåst. Sedan början av juli har dock nederbörden till den Skandinaviska vattenkraften varit kraftigt under det normala och försommarens blåsiga väder byttes mot högtrycksväder med betydligt mindre vind. Detta har lett till stigande elpriser – både för fasta och rörliga avtal. Det rörliga priset var under juni 26 öre/kWh för att under juli stiga till drygt 37 öre/kWh. Priset är dock betydligt lägre än vid samma tid ifjol då det långvariga nederbördsfattiga värmeböljan då gav oss priser på 54 öre/kWh.

Stora prisförändringar

I omvärlden har priserna på både olja och utsläppsrätter varit stigande under vintern. Den uppåtgående trenden stannade av under våren, då det blev en tydlig nedgång på både kol, olja och utsläppsrätter. På den europeiska elmarknaden har priset på råvaror, utsläppsrätter och olja återigen börjat stiga något och osäkerheterna kring handelskriget mellan USA och Kina, Brexit samt hur riklig nederbörden blir, gör att elpriset snabbt kan ändras.

– Efter midsommar har vi däremot sett en relativt stark och snabb uppgång på råvarupriserna, framförallt på utsläppsrätter för koldioxid. Om det är en kortare uppgång eller något som kan komma att hålla i sig är svårt att svara på då det finns omvärldsfaktorer som kan påverka starkt, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning, och tillägger att prisutvecklingen dock fallit något senaste dagarna.

Att den torra trenden bryts och vi återigen får kraftigt med nederbörd i vattenkraftsområdena är avgörande för fortsatt stabila eller till och med fallande priser. För kunder med eluppvärmning är sommaren den period när uppvärmningsbehovet är lågt och därför spelar priserna mindre roll för den totala elkostnaden. Dessutom är risken för pristoppar normalt lägre under sommarhalvåret.

På sidan med historiska elpriser kan du jämföra de rörliga elpriserna månad för månad ända tillbaka till 2014.

Vår rekommendation

– Väljer du rörligt elpris bör du vara beredd att aktivt se över ditt elavtal och hålla koll på prisutvecklingen framöver. Vill du hellre fokusera på din verksamhet och ha kontroll över dina elkostnader rekommenderar jag ett avtal med fast pris i tre år med Bytesrätt*. Du får då ett tryggt elpris i tre år som inte kan gå upp. Faller priset kan du med en bytesrätt enkelt teckna om till det lägre priset under tre nya år, säger Johanna Forslund, tf chef för Vattenfall Försäljning Företag.

* Bytesrätt kan väljas av företag som har upp till 150 000 kWh i årsförbrukning i samband med att avtal tecknas för fast elpris i 1, 2 eller 3 år. Den ger dig rätt att när som helst under bindningstiden förnya avtalet till nytt lägre pris med samma eller längre avtalslängd. Läs mer om bytesrätt på vår sida om elavtal med fast elpris.

Använder ditt företag mer än 150 000 kWh/år? Kontakta oss via e-post till avtalsradgivning@vattenfall.com eller ring oss vardagar kl 8–16 på telefon 020-54 00 00 för att diskutera den bästa lösningen för ditt företag.

Elmarknad och energikällor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar