VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?


 • Elavtal

  Elavtal

  Flytta

  Flytta

  Fjärrvärme

  Fjärrvärme

  Betalning och faktura

  Betalning och faktura

 • Elavtal för företag

  Där hittar du enkelt ett elavtal som passar dig och ditt företags behov.

  Till elavtal

 • Flytta eller uppsägning av fjärrvärme

  Flyttar du till eller från en lokal med fjärrvärme från Vattenfall, behöver du anmäla detta skriftligen till vår kundservice.
  Fyll i blanketten Flyttanmälan fjärrvärme (PDF) och skickar in.

  Posta, faxa eller mejla anmälan till:
  Vattenfall Kundservice AB
  Box: 13 88030 Näsåker
  Fax: 0155-21 25 80
  kundservice@vattenfall.com

  Vi behöver din flyttanmälan för fjärrvärme senast en vecka efter att du flyttat.

  Definitiv uppsägning

  Om du ska göra en definitiv uppsägning av fjärrvärme, t.ex. om huset ska rivas ska det göras med en skriftlig anmälan. Ditt avtal om fjärrvärmeleverans har 3 månaders uppsägningstid om du önskar göra en definitiv uppsägning. Du kontaktar kundservice för att göra en skriftlig anmälan.

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om fjärrvärme, förbrukning eller se alla dina avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-36 00 36
  Utlandet: +46 771 29 66 00
  Vardagar 8-16.30

  Felanmälan: 020-82 58 58
  Öppet dygnet runt

 • Hög elräkning?

  Fakturan baseras på den el som ni förbrukat under den aktuella tidsperioden. På Mina Sidor kan ni se era förbrukningsuppgifter månad för månad.

  För att sänka era elkostnad kan ni göra två saker:

  - Kontrollera om ni har det mest fördelaktiga elavtalet 
  - Se över er energiförbrukning

  Under Energieffektivisering hjälper vi er räkna på företagets förbrukning och hitta nya mer energieffektiva lösningar. Hittar du inte svar på din fråga kan du ta hjälp av vår Energirådgivning

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om betalningsalternativ, förbrukning eller se alla dina avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-82 10 00 
  Utlandet: +46 771 29 66 00

 • Flytta fjärrvärme

  Flyttar du till eller från en fastighet med fjärrvärme från Vattenfall, behöver du anmäla detta skriftligen till vår kundservice. Fyll i blanketten Flyttanmälan fjärrvärme (PDF) och skickar in.

  Posta, faxa eller mejla anmälan till:
  Vattenfall Kundservice AB
  Box: 13 88030 Näsåker
  Fax: 0155-21 25 80
  kundservice@vattenfall.com

  Tänk på följande:

  • Anmälan/uppsägning ska vara skriftlig.
  • Vi behöver anmälan/uppsägning i samband med flyttdag.
  • Läs av mätarställning på flyttdagen tillsammans med företaget som flyttar in så att ni är överens om mätarställningen.

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om fjärrvärme, förbrukning eller se alla dina avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-36 00 36
  Utlandet: +46 771 29 66 00
  Vardagar 8-16.30

  Felanmälan: 020-82 58 58
  Öppet dygnet runt

 • Läsa av fjärrvärmemätaren

  Fjärrvärmemätaren är i dag fjärravläst. En avläsning av fjärrvärme gör du bara i samband med att du flyttar eller överlåter ditt fjärrvärmeavtal.

  Det finns olika sorters fjärrvärmemätare men de flesta läses av så här:

  • MWh (megawattimmar) syns direkt i displayen.
  • För att få fram m3 (kubikmeter) - tryck på knappen med en pil/triangel som pekar åt höger.

  Kontakta kundservice om du har några frågor eller behöver hjälp att läsa av din fjärrvärmemätare.

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om fjärrvärme, förbrukning eller se alla dina avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-36 00 36
  Utlandet: +46 771 29 66 00
  Vardagar 8-16.30

  Felanmälan: 020-82 58 58
  Öppet dygnet runt

 • E-postfaktura och autogiro för företag


  E-postfaktura

  E-postfaktura är ett bra miljöval eftersom vi sparar på papper, tryck och transport. Fakturan skickas direkt till din e-postadress som ett bifogat PDF-dokument.

  Anmälan gör du enkelt genom att kontakta kundservice på 020-82 10 00. Tjänsten är helt gratis.

  E-faktura

  Enskilda firmor kan få fakturor levererade som e-faktura via sin privata internetbank. Kontakta din bank och anmäl hos dem att ni vill ha e-faktura från Vattenfall. När e-fakturan godkänns av kontoinnehavaren sker betalning med automatik på förfallodagen.

  Autogiro

  Ditt företag kan ha autogiro för el och fjärrvärme, men det måste vara kopplat mot ett bankkonto. Det går inte att ha autogirot kopplat till ett bank- eller plusgiro.

  Kom ihåg att om fakturan är utskriven med en inbetalningsavi måste du betala med den. När autogiromedgivandet är klart framgår det på fakturan att beloppet kommer att belasta ditt företags konto istället.

  Ansökan om autogiro (PDF)

  Skickat till:
  FRISVAR
  Vattenfall Kundservice AB
  Svarspost, 20 463 916
  908 50 Umeå

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om betalningsalternativ, förbrukning eller se alla dina avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-82 10 00 
  Utlandet: +46 771 29 66 00

 • Fakturaförklaring

  Är det något på fakturan som känns otydlig? I vår Fakturaförklaring guidar vi dig genom fakturans olika delar. 

  Vill du hitta dina gamla fakturor eller se din förbrukning logga in på Mina sidor, där hittar ni all er kundinformation.

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om betalningsalternativ, förbrukning eller se alla dina avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-82 10 00 
  Utlandet: +46 771 29 66 00

 • Dina fakturor och annan information

  Om ni loggar in på Mina sidor hittar ni alla dina fakturor samt betalstatus (upp till fem år tillbaka i tiden).

  Där kan ni även se er förbrukning och göra de flesta Vattenfallärenden.

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om betalningsalternativ, förbrukning eller se alla dina avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-82 10 00 
  Utlandet: +46 771 29 66 00

 • Betalningspåminnelse

  Betalas inte fakturan i tid skickar vi ut en påminnelse. Utskicket sker per automatik då en faktura är förfallen till betalning. Om din faktura inte betalas i tid efter att vi skickat ut betalningspåminnelsen skickar vi ut ett inkassokrav. Observera att avgiften för påminnelsen är 60 kronor och läggs på nästa faktura. Avgiften för inkassot är 180 kronor och läggs på nästa faktura.

  Om du har betalat företagets faktura men ändå fått en påminnelse kan det bero på att inbetalningen har gjorts för sent, en påminnelseavgift tas då ut på nästkommande faktura. 

  Det kan också bero på att inbetalningen är felaktigt gjord, kontrollera din inbetalning. Stämmer uppgifterna inte överens med de som står på fakturan kontaktar du vår kundservice på 020-82 10 00. Du kan se din faktura genom att logga in på Mina sidor.

  För att vi ska kunna leta rätt på din betalning behöver vi veta datumet när betalningen drogs ifrån bankkontot, vilket belopp som betalades in och vilket referensnummer som angavs.

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om betalningsalternativ, förbrukning eller se alla dina avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-82 10 00 
  Utlandet: +46 771 29 66 00

 • Fjärrvärme

  Fjärrvärme ger dig en jämn och behaglig inomhustemperatur – och fri tillgång av varmvatten. Dessutom är priserna stabila och miljöpåverkan låg. Vi erbjuder fjärrvärme på 21 orter i landet. På Våra ortssidor kan du se om din ort är en av dem, samt vad det kostar.

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om fjärrvärme, förbrukning eller se alla dina avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-36 00 36
  Utlandet: +46 771 29 66 00
  Vardagar 8-16.30

  Felanmälan: 020-82 58 58
  Öppet dygnet runt

 • Besök Elavtal

  Där hittar du enkelt det bästa elavtalet för företagets behov.

   

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta all information om dina tidigare fakturor, din förbrukning och vilket avtal du har idag.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-82 10 00 
  Utlandet: +46 771 29 66 00
  Vardagar kl 8-16.30

 • Dina avtal

  Inne på Mina sidor kan du enkelt se alla dina företagsavtal, fakturor och avtalsvillkor. 

  Du kan även hitta information om dina avtal på din faktura.

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta all information om dina tidigare fakturor, din förbrukning och vilket avtal du har idag.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-82 10 00 
  Utlandet: +46 771 29 66 00
  Vardagar kl 8-16.30

 • Rätt elavtal till ditt företag

  När du ska teckna elavtal

  För att elen ska fungera i ditt hem behöver du två avtal.

  Elnätsavtal 

  Avtalet tecknar du med det elnätsbolag som äger elledningarna där du bor. Det är elnätsbolaget som levererar elen fram till din dörr. 

  Elavtal

  Ett elavtal behöver du för att kunna börja använda el. Det gäller den el du faktiskt förbrukar.

  Oavsätt ditt företags storlek eller förbrukning så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar ditt företags behov. Vi erbjuder personlig rådgivning, värdefulla analysverktyg och miljödeklarerad el.

  Teckna elavtal

  Elens ursprung

  Vattenfall är Sveriges största producent av förnybar el. Vår vind-, vatten- och kärnkraft och vår energimix är producerad i Vattenfalls svenska kraftverk.

  År 2015 stod Vattenfall för nästan hälften av all förnybar el i Sverige.

  Mer om miljöpåverkan 

 • Förnya ditt avtal

  Om det är inom din omteckningsperiod kan du snabbt och enkelt teckna om ditt avtal inne på Mina sidor

  Annars går det alldeles utmärkt att ringa Kundservice Företag så hjälper vi dig. 

  Tel: 020-82 10 00
  Utlandet: +46 771 29 66 00
  Vardagar kl 8-16.30

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta all information om dina tidigare fakturor, din förbrukning och vilket avtal du har idag.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-82 10 00 
  Utlandet: +46 771 29 66 00
  Vardagar kl 8-16.30

 • Flytta till nya lokaler

  Du kan antingen teckna ett nytt avtal under Elavtal, där hittar du snabbt och enkelt det bästa elavtalet för ditt företags behov. 

  Eller, om du redan är kund och är nöjd med det avtal du har så kan du flytta med det till dina nya lokaler. Det ordnar du enkelt inne på Mina sidor

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om flytt, göra en flyttanmälan eller se alla era avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-82 10 00 
  Utlandet: +46 771 29 66 00
  Vardagar kl 8-16.30

 • Mer om elavtal och elnät

  Man behöver både en elnätsleverantör och en elhandelsleverantör för att få el till sina lokaler.
  Elnätsleverantören står för stolpar och eltrådar medan elhandelsleverantören står för själva elen.
  Du måste därför ha både ett elnätsabonnemang och ett elhandelsavtal för att få el till dina lokaler.

  Vill du läsa mer om hur du flyttar elen eller har fler funderingar kring elavtal kan du hitta det mesta bland våra Frågor och svar.

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om flytt, göra en flyttanmälan eller se alla era avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-82 10 00 
  Utlandet: +46 771 29 66 00
  Vardagar kl 8-16.30

 • Ta med elen när du flyttar

  Om du redan är kund hos oss och nöjd med ditt elhandelsavtal hos oss kan du flytta med ditt avtal till era nya lokaler. Det gör du lätt inne på Mina sidor.

  Om du vill se om det finns något bättre elavtal som passar ditt företags behov bättre kan du göra det under Elavtal.

  Kom ihåg att du också behöver ett elnätsavtal för att få el till dina lokaler, när du tecknar elhandelsavtal med oss kan vi hjälpa dig att teckna ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elledningarna i just ditt område.

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om flytt, göra en flyttanmälan eller se alla era avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-82 10 00 
  Utlandet: +46 771 29 66 00
  Vardagar kl 8-16.30

 • Säga upp ett avtal

  Du kan säga upp dina avtal inne på Mina sidor

  Bytesrätt och uppsägning

  Har du fler frågor om uppsägning av avtal eller vill nyttja bytesrätten, ring vår kundservice så hjälper vi dig.

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om flytt, göra en flyttanmälan eller se alla era avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-82 10 00 
  Utlandet: +46 771 29 66 00
  Vardagar kl 8-16.30

 • Hjälp med att logga in

  Hur loggar jag in?

  När du loggar in på nya Mina sidor för första gången behöver du ditt kundnummer (tio siffror) och din personliga kod (fyra siffror), det gäller även om du tidigare registrerat och använt e-post och lösenord. Dina inloggningsuppgifter hittar du längst upp till höger på din faktura.

  Är du ny kund hos oss får du inloggningsuppgifter med din första faktura. Har du inte tillgång till en faktura kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

  Logga in

  Hittar du inte svaret på din fråga?

  På våra kundservicesidor hittar du information om el och fjärrvärme. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, elavtal, faktura och betalning och Mina sidor.

  Till kundservice

 • Felanmälan

  Felanmälan av Mina sidor

  På Mina sidor hittar du bland annat information om och kan utföra ärenden gällande din förbrukning, dina avtal och fakturor.

  Om något är fel med tjänsterna eller om du har problem med att logga in kan du anmäla det här. Vi tar också tacksamt emot din feedback och förbättringsförslag. Självklart går det också bra att ringa oss för att få hjälp.

  Saknar du förbrukning?

  Troligen beror det på en viss fördröjning i insamlingen av mätvärdena, det kan ibland dröja några dygn innan vi får in dem. De rapporteras in så snart de är oss till handa.

  Just nu har vi problem med insamlingen av mätvärden från fjärrvärme.

  Fyll i formuläret

   *
  krävs
  Kundnummer krävs Ogiltigt Kundnummer
  Företagsnamn krävs Ogiltigt Företagsnamn
  Kontaktperson krävs Ogiltigt Kontaktperson

  krävs

  Ogiltigt

  krävs

  Fyll i ditt personnummer: xxxxxxxx-xxxx eller xxxxxx-xxxx

  krävs

  krävs

  Fyll i ditt postnummer xxx xx

  krävs

  krävs

  Inte ett giltigt

  E-postadress som krävs

  Inte en giltig E-postadress

  Välj Fil
  • {{f.name}} Stäng
  krävs Endast en fil kan laddas upp
   *

  Beskriv ditt ärende krävs

   *

  krävs

   *

  krävs

   *

  krävs

   *

  krävs

   *

  krävs

   *

  Svar krävs

   *

  Svar krävs

   *

  Svar krävs

   *

  Svar krävs

   *

  Svar krävs

   *

  Svar krävs

  Uppgifter markerade med asterisk (*) måste fyllas i.

  Captcha krävs Ogiltigt captcha

  Vanliga frågor och svar

  Hittar du inte svaret på din fråga?

  På våra kundservicesidor hittar du information om el och fjärrvärme. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, elavtal, faktura och betalning och Mina sidor.

  Till kundservice

 • Min förbrukning - Vattenfall

 • Vår prissättning

  Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila och vi vill hålla nere prisökningsnivån. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. På vår sida om Fjärrvärmepriser kan du läsa mer om hur vi sätter våra priser.

  Fler frågor?

  Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och hitta mer information om fjärrvärme, förbrukning eller se alla dina avtal.

  Kontakta Kundservice Företag

  Tel: 020-36 00 36
  Utlandet: +46 771 29 66 00
  Vardagar 8-16.30

  Felanmälan: 020-82 58 58
  Öppet dygnet runt

 • Säga upp elavtal

  Avsluta ditt avtal

  Om du vill säga upp avtalet med oss så ringer du 020-82 10 00 så hjälper vi dig.

  Ta med avtalet i flytten

  Självklart kan du ta med dig elavtalet hos oss när du ska flytta. Om du ger oss en fullmakt så säger vi upp ditt gamla avtal, ordnar ditt nya elnätsavtal och tecknar ett elavtal med oss. Vi hjälper dig oavsett om du flyttar inom eller utanför Vattenfalls nätområde, kom bara ihåg att anmäla din flytt till oss senast 10 dagar innan flyttdatumet.

  Flytta med avtalet

  Uppsägningstid

  • Rörligt avtal - en månads uppsägningstid
  • Fast avtal - en månad innan avtalet löper ut


  Vill du bryta avtalet i förtid tillkommer en kostnad. Om du ska flytta och därför vill bryta ditt avtal innan avtalstiden är slut kostar det inte något extra, men du kan såklart välja att ta med dig avtalet till den nya adressen.