Om du inte är nöjd

Vi vill hela tiden bli bättre. Och det blir vi genom att lyssna på dig som kund. Har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar och du har klagomål eller vill göra en reklamation? Hör av dig till oss!

1. Kontakta företagskundservice

Företag med förbrukning under 300 000 kWh/år: Om du inte är nöjd med oss så ska du i första hand vända dig till vår kundservice. Ring oss på telefon 020-82 10 00 (måndag till torsdag 8.00 till 16.30, fredag 8.30 till 16.30).

Företag med mer än 300 000 kWh i årsförbrukning: Vänd dig direkt till din säljansvarige inom Vattenfall eller till kundservice på telefon 020-29 66 00 (vardagar 8.00 till 16.30).

2. Reklamation

Om du inte är nöjd med svaret från kundservice eller din säljansvarige så kan du skicka in en reklamation till Vattenfall Kundservice. Reklamationen hanteras av vår reklamationsavdelning.

Gör en reklamation

3. Kontakta Kundombudsmannen

När den ordinarie reklamationshanteringen är avslutad erbjuder vår Kundombudsman en fristående prövning av ditt ärende i det fall ditt företag har en årsförbrukning under 300 000 kWh. Om du vill pröva ditt ärende är du välkommen att kontakta Kundombudsmannen inom sex månader efter att ditt ärende har avslutats på telefon: 08-739 70 31 eller kundombudsmannen@vattenfall.com.

Kundombudsmannen fångar upp problem och vidarebefordrar synpunkter till ansvariga personer inom Vattenfall. Du är alltid välkommen med synpunkter om Vattenfalls kundhantering.

4. Extern rådgivning och tvistlösning

Vill du få hjälp med att få ett ärende prövat så finns det externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån lagstiftningen.

Hit kan du vända dig för opartisk rådgivning

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De lämnar också oberoende och avgiftsfri vägledning till enskilda näringsidkare eller andra mindre företag vars förutsättningar påminner om konsumenters när det gäller tillgång till juridisk kompetens samt resurser för utredning och hantering av tvister. Vägledningen till dessa företag sker i mån av tid.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. De ska se till att energimarknaderna fungerar så bra som möjligt.

Energimarknadsinspektionen

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk.

Sveriges domstolar

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja