Flytta

Ägarbyten och flyttanmälan för företag måste vara skriftliga. Vi ber dig därför fylla i och skicka in blanketten till oss senast 10 dagar innan flyttdag:
Blankett för flyttanmälan och ägarbyte - El (PDF)

Du kan posta, faxa eller mejla den till:

Vattenfall Kundservice AB
Box 13
880 30 Näsåker

Fax: 090-13 65 90
E-post: foretagskundservice@vattenfall.com

Ditt företag står kvar som betalningsansvarig till dess att vi fått en skriftlig uppsägning.

För elkunder gäller 10 dagars uppsägningstid om Vattenfall ska läsa av elmätaren, från det att uppsägningen kommit oss tillhanda med kompletta uppgifter. Så har du missat att anmäla flytten till oss, se till att snarast skicka in en blankett om Flyttanmälan (PDF).

Om ditt företag har fjärrvärme hos oss anmäler du flytt genom att skicka in blanketten för Flyttanmälan fjärrvärme (PDF).

Om ni har glömt att anmäla att företaget flyttar ut ska ni anmäla det så fort som möjligt. Om ni redan har flyttat ut och inte kan läsa av elmätaren själv kan det ta upp till 10 dagar innan slutavläsning kan göras. Tills dess är företaget betalningsansvarig för anläggningen. Om ni har fjärrvärme och har glömt att anmäla att ni flyttar ska du anmäla det så fort som möjligt till vår kundservice. 
Du gör din anmälan genom att fylla i och skicka blanketten om flyttanmälan till oss.

Vi utför en rutinmässig kreditupplysning på alla våra nya kunder. Elnätskunder har grundläggande rätt att få ett elnätsavtal, men utifrån vår kreditbedömning kan vi begära en säkerhet innan vi ingår avtal med någon.

Elavtalet kan tecknas på den nya adressen tre månader innan flytt.
Teckna elavtal

Avtalet är knutet till anläggningen och följer inte med automatik med vid en flytt. Vill du flytta med avtalet kontaktar du ditt elhandelsföretag i samband med att du gör flyttanmälan till oss.

Betalning och faktura

Det kontonummer du ska betala till står på fakturans bifogade inbetalningskort. Vill du ändra betalningssätt kan du logga in på Mina Sidor eller höra av dig till vår kundservice på 020- 82 10 00. 

Våra bank- och plusgirokonton:

Plusgiro 413 13 00-8

Bankgiro 5110-8348

Nej, om fakturan är utskriven med en inbetalningsavi måste du betala med den. När autogiromedgivandet är klart framgår det på fakturan att beloppet kommer att belasta ditt företags konto istället.

Vattenfall äger elnätet där ditt företag finns kommer ni även i fortsättningen att få fakturor från oss, för elnätsabonnemang och elöverföring. Vi ansvarar för att transportera elen till er anläggning. Elnätsbolag kan ni inte välja själv utan det styrs av var i landet anläggningen ligger. Till er elleverantör betalar ni ett elpris, elcertifikat, skatt och moms samt en eventuell fast avgift.

En kreditfaktura är ett bevis på att originalfakturan är makulerad (borttagen). Om ni inte betalt den fakturan ber vi er bortse från både original- och kreditfakturan eftersom de tar ut varandra. Om ni redan har betalt originalfakturan kommer vi att betala ut beloppet till er. Observera att det inte går att använda en kreditfaktura som ett tillgodo vid en inbetalning.

Elpriser och avtal

1. Elpris - den el du förbrukar
Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.

2. Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift
Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Ju större effektuttag, desto större huvudsäkring. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.

3. Skatter
I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent.

Vi har elavtal med både fasta och rörliga elpriser. Företag med en årsförbrukning upp till 150 000 kWh hittar aktuella elpriser på vår webbplats.
Elavtal

Dagsaktuella elpriser till företag som förbrukar över 150 000 kWh får du av våra rådgivare. Ring 020-54 00 00 eller e-posta. E-posta företagskundservice (över 150 000 kWh)

Det går inte att säga, elpriset följer priserna på den nordiska elbörsen.
Våra rekommendationer.

Höglasttid är måndag-fredag klockan 06-22 under januari, februari, mars, november och december. Övriga tider är låglasttid.

Ni kan inte byta elnätsföretag utan ni måste använda det elnäts-företag som äger elnätet där företaget finns. Däremot kan ni påverka elnätsavgiften genom att vara medveten om företagets elförbrukning och sänka den om det går. Har ni säkringstariff kan ni se till att huvudsäkringen är dimensionerad för företagets elanvändning. Ni måste anlita en behörig elektriker om ni ska ändra huvudsäkringen. Har ni effekttariff kan ni se till att fördela förbrukningen jämt över dygnet för att får en så låg månadseffektavgift som möjligt.
Välj rätt säkring.

Fjärrvärme

Ägarbyten och flyttanmälan för företag behöver ni anmäla skriftligen. Det gör ni enkelt genom att fylla i, skriva under och skicka in blanketten Ändring av avtal till vår kundservice.

Kontaktuppgifter:
Fax: 090-13 65 90
E-post: foretagskundservice@vattenfall.com
Adress:
Vattenfall Kundservice AB
Box 13
880 30 Näsåker

Vi behöver din flyttanmälan för fjärrvärme senast en vecka efter att du flyttat. Du står som betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst.

Garantitiden är två år på fjärrvärmecentralen. På många av våra orter erbjuder vi våra kunder att teckna Serviceavtal som innebär att vi med jämna mellanrum kommer ut och går igenom centralen. Om något därutöver behöver åtgärdas lämnar vi gärna förslag på det.

Är företaget fjärrvärmekund idag och behöver byta värmecentral kontaktar ni vår kundservice för att få ett kostnadsförslag. Det tillkommer inga avgifter för själva anslutningen. Har ni till exempel beställt demontering av panna av vår entreprenör får ni faktura direkt från dem.

Enligt Konsumentverkets rekommendationer ska kunden ha 30 dagars betalningsfrist på sin faktura. När vi får in mätarställningen från er anläggning behöver vi tid att göra en rimlighetsbedömning av avläsningarna innan vi kan fakturera. Med en betalningsfrist på 30 dagar kan förfallodatum då hamna mitt i månaden. Vi jobbar ständigt för att förbättra vår hantering av mätvärden.

Troligtvis är det ett avbrott i fjärrvärmenätet. Vi informerar fastighetsägare i god tid innan planerade avbrott. Både planerade och oplanerade avbrott i fjärrvärmeleveransen kan ni läsa om här:
Fjärrvärmeavbrott

Finns det ingen information om avbrott gör ni en felanmälan på telefon 020-82 58 58. Här får ni hjälp dygnet runt.

Köra på el

3 kr per minut inklusive moms, 2,40 kr exklusive moms.

Med Vattenfalls laddkort som du beställer här. Du faktureras i efterskott kvartalsvis för den tid du snabbladdar.

Nej, inte från och med den 2 februari.

Mina Sidor

Om du har glömt vilken e-postadress du registrerat kan du alltid logga in med ditt kundnummer och pinkod som du finner uppe till höger på din faktura. Under Mina uppgifter på Mina sidor kan du sedan se vilken e-postadress du valt.

Kontrollera att du har Acrobat Reader installerad på din dator. Programmet går att ladda ned kostnadsfritt.
Gå till Adobe och hämta Acrobat Reader (nytt fönster)

För att logga in på Mina sidor behöver du ditt kundnummer och din personliga kod. Dessa uppgifter finner du uppe till höger på din faktura, om du är ny kund hos oss får du dina inloggningsuppgifter med första fakturan. Kundnumret består av tio (10) siffror och pinkoden av fyra (4).

1. Fyll i ditt kundnummer i inloggningsboxen.
2. Fyll i din kod.
3. Klicka på "Logga in".

Observera att du antingen måste logga in med kundnummer och pinkod ELLER den e-post och det lösenord du själv valt. För att använda din e-post måste du först logga in på Mina sidor och registrera den.

Ja, när du är inloggad på Mina sidor kan du under rubriken Mina uppgifter välja att registrera en e-postadress och ett lösenord som du sedan kan använda när du loggar in. Du kan inte ändra kundnummer eller pinkod.

Lösenordet måste vara 6-10 tecken långt och innehålla både stora och små bokstäver samt minst en siffra.

Du kan alltid logga in med ditt kundnummer och pinkod även om du registrerat e-post och lösenord för inloggning.

När du gjort tre felaktiga inloggningsförsök blir ditt konto spärrat.

Har du försökt logga in med kundnummer blir kontot automatiskt upplåst efter 24 timmar. Innan dessa 24 timmar har passerat kan kontot inte låsas upp. När kontot låsts upp har du endast ett försök på dig att logga in innan kontot åter blir låst.

Observera att du antingen måste logga in med kundnummer och pinkod ELLER den e-post och det lösenord du själv valt. Ditt kundnummer och pinkod hittar du längst upp till höger på din faktura. För att använda din e-post måste du ha registrerat den på Mina sidor.

Sälja överskotts el

Företaget är eller blir elhandelskund hos Vattenfall. Ni framställer förnybar el. Hos ett nätbolag har ni ett inmatningsabonnemang för en elanläggning som har en huvudsäkring på högst 63 A. Uttag och inmatning av el görs via samma huvudsäkring och elmätare.

Om företaget inte kan lagra el på ett effektivt sätt, har ni möjlighet att sälja den överskottsel som ni för tillfället inte använder till oss, för att vid andra tillfällen då anläggningen inte producerar så mycket som ni behöver istället köpa tillbaka el av oss.

För att få teckna ett mikroproduktionsavtal med oss, får mängden inmatad el inte överstiga mängden el företaget köper av oss över ett år. Om ni har en större produktionsanläggning där ni kontinuerligt producerar ett stort överskott, kan vi se över andra möjligheter för ert företag att sälja er överskottsel.

Det spelar ingen roll vilket nätbolag företaget har. Vi kan köpa överskottselen oavsett vilket nätområde företaget tillhör.

Ni betalar ingenting för att registrera er för försäljning av överskottsel om företaget har inmatningsabonnemang med ett nätbolag. Det tillkommer inte heller någon fast årsavgift.

Det räcker med ett enda telefonsamtal om ni uppfyller kraven för att få sälja överskottsel från mikroproduktion. Ni ringer helt enkelt bara till vår Kundservice på telefonnummer 020 - 82 10 00 så hjälper vi er att teckna avtal och hantera allt som krävs för registreringen. Efter samtalet får ni sedan per post bekräftelsebrev och avtalsvillkor.

Normalt sett tar det tre veckor från telefonsamtal med Kundservice tills ni har ett aktiverat avtal och första möjliga leveransstart för er överskottsel. Det är samma tid som det tar att aktivera vanliga elhandelsavtal.

Solel

Vi vill hjälpa våra kunder att bli mer medvetna och engagerade i sitt energianvändande. Ett sätt är att producera sin egen el. Därför erbjuder vi kompletta solcellssystem.

Med solceller på taket säkrar ni en del av företagets elförsörjning för över 25 år framåt. Ni blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom ni minskar behovet av köpt el. Om investeringen blir lönsam beror på hur investeringen finansieras, om den berättigar bidrag, hur mycket el just ert system producerar och hur mycket el företaget använder respektive matar ut på nätet. Elproduktionen är i sin tur beroende av en rad faktorer, exempelvis var i landet företaget ligger, lutningen och riktningen på taket samt eventuell skuggning.

Solcellerna kräver extremt lite underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla.

Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Vattenfalls paket innehåller högeffektiva paneler med en effektivitet på hela 17 procent. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp, för ett system riktat mot söder och utan skuggning.

Nej, solcellssystemet är inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen. Batterilösningar är ännu inte ekonomiskt försvarbart för mindre anläggningar. Istället matas överskottselen in på elnätet och kan säljas till Vattenfall som i sin tur säljer den vidare till andra elhandelskunder.

Laddbox Online och Laddportalen

Tryck på knappen "Glömt lösenordet?". Du ombeds då ange din e-postadress. Därefter får du ett mejl med information om ditt användarnamn och lösenord.

I samband med köp av Laddbox Online anger köparen en person som får inloggningsuppgifter till Laddportalen. Så länge som du har ett giltigt Online-abonnemang på din laddbox kan du använda funktionerna i Laddportalen.

Ibland behöver man ändra inloggningsuppgifter då användaren är knuten till en e-postadress, till exempel om någon slutar på företaget. Kontakta kundservice på 020-82 10 00 så hjälper vi er.

Onlinefunktionen ger dig som köpare följande funktioner:

  • Möjlighet till laststyrning
  • Reglera vem som kan ladda
  • Öppna för publik användning och få betalt för laddningen
  • Laddhistorik, vem har laddat vad
  • Se vilka laddboxar som är lediga respektive upptagna
  • Möjlighet att visa dina laddboxar på publika kartor
  • Uppdatering av programvara

Om du öppnar laddboxen för publik användning kommer, förutom de laddkort som du registrerat i Laddportalen, alla andra Vattenfall laddkort att kunna ladda. Dessa laddkort, som inte är registrerade, kommer då faktureras för laddningen av Vattenfall enligt aktuell prislista för normalladdning. Du som laddboxägare kommer få ersättning från Vattenfall.

Även om du öppnar för publik laddning kan du ha registrerade laddkort i Laddportalen. Dessa laddkort kommer inte att faktureras av Vattenfall.