Priser och avgifter

Du betalar vårt timvisa inköpspris, vårt påslag, kostnad för elcertifikat, energiskatt och moms samt en årsavgift. Alla avgifter, utom årsavgiften, är i öre/kWh.

För närvarande är vårt påslag 4 öre/kWh. Årsavgiften baseras på årsförbrukningen för anläggningen. Alla priser är exklusive moms. Vårt timvisa inköpspris utgörs av det timvisa spotpriset samt avgifter till Nord Pool Spot och Svenska kraftnät. Avgiften för elcertifikat grundas på Vattenfalls inköpskostnad för elcertifikat och kostnad för hantering av kvotplikt avseende elcertifikat.

Den 1 oktober 2012 infördes möjligheten att få Timbaserat Rörligt elpris med timmätning utan extra kostnad för mätningen för anläggningar med mätarsäkring 16-63 Ampere.

Vill du ha Timbaserat Rörligt elpris på en anläggning med mätarsäkring 16-63 A, kontakta vår kundservice på 020-82 10 00. Vi gör då en beställning till ditt elnätsföretag som inom tre månader ställer om din elmätare till timmätning. Du kommer sedan se på Mina sidor hur din förbrukning sett ut timme för timme. Mätaromställningen gör ditt elnätsföretag utan extra kostnad.

Våra elavtal

Här kan du som har en verksamhet med en årsförbrukning på upp till 300 000 kWh enkelt se elpriser och hitta ett elavtal som passar din verksamhet.