Ett elavtal med timpris följer timpriset på elbörsen och kan variera kraftigt över dygnet. Du betalar för den el verksamheten använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Timpris passar verksamheter som har möjlighet att styra elförbrukningen till tider på dygnet då elpriset är som lägst.

  • Möjlighet att påverka verksamhetens elkostnad
  • Ger kontroll på elförbrukningen
  • Ingen bindningstid

Så fungerar Timpris

Med Timpris betalar du för den el verksamheten använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Med andra ord betalar du för det exakta förbrukningsmönstret. Verksamheten har större möjlighet att påverka elkostnaden till skillnad från avtal med Rörligt elpris som baseras på en månatlig schablon. Du betalar exakt så som förbrukningen sett ut under månaden, till det pris som gällde vid den timme då elen förbrukades.

Är du kund hos oss kan du följa din förbrukning på Mina sidor.

Se aktuella timpriser här

Vilka verksamheter passar timpris för?

Timpris är bra för dem som har möjlighet att styra din förbrukning till olika timmar på dygnet. Har du en verksamhet där du kan styra till exempel uppvärmning och produktion till timmar på dygnet då elpriset är lägre, kan Timpris vara rätt val.

Ett elavtal med timpris ger kontroll på verksamhetens elkostnader, förutsatt att du aktivt följer timpriserna på elbörsen Nord Pool. Om verksamheten har hög elanvändning just under dyra timmar på dygnet och liten möjlighet att styra elförbrukningen, finns risk att elkostnaderna istället ökar. Då kan det vara en bättre idé att ha ett vanligt rörligt avtal eller fastprisavtal.

Priser och avgifter

Du betalar vårt timvisa inköpspris, fast elcertifikatsavgift, vårt påslag, moms samt en årsavgift. Alla avgifter, utom årsavgiften, är i öre/kWh.

För närvarande är vårt påslag 6 öre/kWh. Årsavgiften är 432 kr per anläggning. Alla priser är exklusive moms. Vårt timvisa inköpspris utgörs av det timvisa spotpriset samt avgifter till Nord Pool Spot och Svenska kraftnät.

Vill du ha Timpris på en anläggning med mätarsäkring 16-63 A, kontakta vår kundservice på 020-82 10 00. Vi gör då en beställning till ditt elnätsföretag som inom tre månader ställer om din elmätare till timmätning. Du kommer sedan se på Mina sidor hur din förbrukning sett ut timme för timme. Mätaromställningen gör ditt elnätsföretag utan extra kostnad.

Våra elavtal

Här kan du som har en verksamhet med en årsförbrukning på upp till 300 000 kWh enkelt se elpriser och hitta ett elavtal som passar din verksamhet.

Teckna elavtal


Timpris på elbörsen

Se hur timpriset på den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, ser ut just nu och i morgon. Morgondagens timpriser publiceras ungefär kl 14.15 varje dag. Du kan även se historik från och med 2009.

Timpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader. Välj ditt elområde och gör önskade inställningar nedan. Vill du se morgondagens priser, Välj period: "En vecka framåt (per timme)". På helger och röda dagar visas preliminära priser, de priserna uppdateras nästkommande vardag.

error_messages.NO_DATA_TO_SHOW
error_messages.NO_FUTURE_DATA_TO_SHOW