Biologisk mångfald

All energiproduktion har en påverkan på naturen och det är därför av högsta vikt att beakta inverkan på biologisk mångfald. Vattenfall har som mål att sträva mot nettopositiv inverkan på biologisk mångfald 2030, och vi har flera strategiska mål för att uppfylla vår övergripande ambition.

Gemensamma insatser

Våra ansträngningar för att skydda naturen och den biologiska mångfalden kommer att fortsätta och vi vill även bjuda in andra företag, organisationer och myndigheter till samarbete och utbyta kunskap. Tillsammans kan vi skapa fantastiska saker för en hållbarare värld.

Initiativ för att värna om biodiversitet

På Vattenfall vill vi bidra till utvecklingen av verktyg för att sätta mätbara mål som ligger i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen för planetens gränser.

Vi har därför fattat beslut om att:

  • Gå med i Science Based Targets Network
  • Genomföra en analys över hur vår verksamhet påverkar naturen genom hela värdekedjan

Science Based Targets Network (SBTN)

SBTN strävar efter att utveckla metoder för att mäta biologisk mångfald och att ge vägledning i samarbete med ledande icke-statliga organisationer, internationella organisationer och akademiska institutioner. SBTN är en del av Global Commons Alliance. SBTN bygger på momentumet från Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Initiativet Science Based Target for Nature bygger vidare på Science Based Targets initiative (SBTi), där företag över hela världen åtagit sig att sätta klimatmål som är i linje med forskning som är i linje med Parisavtalet.

Vi vill bidra till utvecklingen av verktyg för att sätta mätbara mål som ligger i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen för planetens gränser. Vattenfall är också medlemmar i SBTNs Corporate Engagement Program.

Global Biodiversity Score (GBS)

Vattenfall har under 2021 gjort en analys över hur vår verksamhet påverkar den biologiska mångfalden. Vi har valt att använda ”Global Biodiversity Score (GBS)” som är ett verktyg som gör att företag och finansinstitut kan få en samlad bild av vilka direkta effekter deras verksamhet och leverantörskedja har på ekosystemet, och de kan sedan definiera vetenskapligt grundade mål för biologisk mångfald.

Läs mer om Vattenfalls arbete kring biologisk mångfald på Vattenfall.com

Läs mer på Energy Plaza

Mät ditt arbete med biologisk mångfald

Hur ska vi kunna mäta något som är så komplext? Den frågan kan företag ställa sig när kunder undrar hur deras arbete med biologisk mångfald går. Nu släpps ett nytt verktyg som hjälper företag att mäta sin påverkan på naturen. Till artikeln

Därför kan ett litet bi ha stor betydelse

Arter dör ut och livsmiljöer kollapsar på grund av människors påverkan. Men vi är helt beroende av fungerande ekosystem och biologisk mångfald visar forskningen. Exempelvis kan en liten insekt ha påverkan på en stor del av naturen. Till artikeln

Mätbara mål viktiga för biologisk mångfald

Vattenfall tar återigen hem förstaplatsen i Ecogain Biodiversity Index, EBI, och är nu bäst i Europa på biologisk mångfald bland stora företag. Till artikeln

Nya sätt att mäta biologisk mångfald

Att mäta påverkan på biologisk mångfald är inte lika enkelt som att mäta koldioxidavtryck. På Vattenfall var man tidigt ute med att använda metoder för detta kopplade till livscykelanalyser – och deltar nu i utvecklingen av nya verktyg. Till artikeln
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja