Industrivärme

Använder du fjärrvärme i din industriella tillverkningsprocess? Då har du möjlighet att få Industrivärme.

 

Kontakta oss vid intresse

Så fungerar industrivärme

Vi levererar fjärrvärme till kunder, eller till kunders hyresgäster som använder värmen i sin tillverkningsprocess. Vattenfalls industrikunder har i sin tur rätt till reduktion av värmepriset med 150kr per MWh värme på lika stor andel som används i tillverkningsprocessen. Om du som kund använder 80% av värmen i din tillverkningsprocess så får du en prisreduktion (Industrivärme) på 80% av värmeleveransen.

Krav för prisreduktion

Prisreduktionen är en avtalsbaserad överenskommelse mellan värmeproducenten (Vattenfall) och värmekonsumenten. För att få reduktionen behöver du som kund uppfylla Skatteverkets klassificering som godkänd tillverkningsprocess. Vattenfall begär in en försäkran där du som kund intygar att verksamheten som bedrivs klassas som tillverkningsprocess samt uppger andelen värme som åtgår i processen under ett kalenderår.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om industrivärme och om det kan etableras i din verksamhet.

Kontakta oss vid intresse