LEED-certifiering

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och ger poäng baserat på miljöprestanda. Med el från oss har du kommit närmre en certifiering av högsta nivå.

LEED används för

 • nybyggnad
 • ombyggnad
 • befintliga byggnader
 • bostäder
 • olika lokalbyggnader, till exempel sjukhus
 • stadsdelar

Vem som söker certifieringen beror på typen av byggnad – ny byggnad, hyresgästanpassad interiör, befintlig byggnad. Fastighetsägare och fastighetsutvecklare kan söka, men även hyresgäster.

Certifieringen finns i fyra nivåer:

 • certifierad
 • silver
 • guld
 • platinum.

Den som fått en certifiering måste rapportera verklig data för vatten- och energianvändning i 5 år.  

Bedömning görs inom områdena

 • närmiljö
 • vattenanvändning
 • energianvändning
 • material
 • inomhusklimat

Bonuspoäng kan uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden. 

Bli certifierad genom EPD-märkt el

Vi hjälper dig på vägen mot certifiering genom att erbjuda el och värme som ger poäng. Vi har el från vindkraft och fjärrvärme som lever upp till kraven för energi inom LEED-certifieringen. Som enda producent i Norden har vi miljödeklarerad el och värme som är certifierad enligt EPD-systemet, Environmental Product Declaration. 

EPD Vind ger dig:

 1. Produktspecifik elleverans –  lätt att spåra och bevisa elens ursprung
 2. Exakta uppgifter – färdiga för din miljöredovisning eller extern kommunikation
 3. Värdeökning på grund av kvalitetssäkring

EPD Vind gav LEED-CERTIFIERING PLATINA OCH GULD

Fastighetsägaren Norrporten har lyckats uppnå Platinumcertifieringen med Fastigheten Rättscentrum i Örebro, som omfattar 20 000 kvm. De har ytterligare två fastigheter som certifierats enligt LEED och fått Guld. En av dem är domstolsbyggnaden i Jönköping som omfattar drygt 7000 kvadratmeter och inrymmer kontor och 14 rättssalar. Stora ansträngningar har i båda fallen lagts på energiprestanda, material och utformning.

”Kommunikativt är det en fördel för oss som fastighetsägare att ha poäng från LEED. Det är ett bra betyg, så att även utomstående ser att vi ansträngt oss att hålla en hög standard gällande miljöfrågorna.”

Robert Carlsson, Miljöchef Norrporten

Miljöcertifieringskunskap på Vattenfall

Vi är många som arbetar med livscykelanalyser, EPD, LEED, BREEAM och Miljöbyggnad, och vi vill gärna dela med oss av vår kunskap. Vi hjälper dig i alla frågor som rör energi, miljöcertifieringar och hållbart byggande. Kontakta oss för att få hjälp med just dina frågor.