FCR – Få betalt för att bidra till ett stabilt elnät

Allt fler företag engagerar sig i hållbar energianvändning, ofta genom att använda enbart förnybar el. Men bortom detta finns det ytterligare sätt att stärka stödet för hållbar energi och samtidigt få ekonomisk ersättning.

Ekonomisk kompensation för dig med flexibel elanvändning

Svenska kraftnät, som har hand om Sveriges stamnät, har sedan våren 2019 gjort det möjligt för elkonsumenter med flexibel förbrukning att delta i FCR-marknaden (Frequency Containment Reserve). Detta sker genom att vissa elintensiva processer i företagens verksamheter temporärt stängs av vid behov, vilket bidrar till ett mer hållbart och robust elsystem. Detta får företaget ekonomisk kompensation för.

Vattenfall ger företag tillgång till FCR-marknaden, där deras flexibilitet i elanvändning bidrar till att balansera nätet vid behov. Genom att delta som effektreserver kan företag bidra till ett stabilt elsystem, vilket är speciellt viktig när en stor del av energin kommer från variabla källor som sol och vind.

Genom att sälja sin flexibla elförbrukning på marknaden för FCR kan man alltså tjäna pengar samtidigt som man hjälper kraftsystemet, och man kompenseras genom att vara redo att stänga av och på sin konsumtion.

Kontakta oss

Är du intresserad och vill veta mer om FCR?

Kontakta oss
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja