Leverantörsportalen

Välkommen till Vattenfall Services Leverantörsportal! Här kan du som ny eller befintlig leverantör läsa mer om registrering, våra krav, utbildningar och ta del av styrande dokument. Våra leverantörer är avgörande för vår framgång!

Leverantörer

Tillitsfulla relationer

Våra leverantörer är viktiga för att vi ska kunna fortsätta bidra till Sveriges elförsörjning och till fossilfrihet på ett säkert sätt. När vi skapar starkt samarbete för framtiden och arbetar tillsammans mot samma mål blir vi inte bara köpare och leverantör.....vi blir partners för tillväxt.

Bli leverantör till oss

Bli leverantör till oss

Här kan du läsa mer om hur du blir leverantör till oss och vilka krav som måste uppfyllas.

Etik och hållbarhet

Etik och hållbarhet

Information om vår uppförandekod, våra värderingar och verksamhetspolicy samt hur vi arbetar med hållbarhet.

Krav på dig som leverantör

Ta del av styrdokument, uppförandekod, utbildningskrav och kundspecifika krav.

Fakturera oss

Här hittar du information om krav på innehåll till faktura, e-faktura och kontakt.

Visselblåsning

Rapportera beteende som inte går i linje med Vattenfall Services värderingar.

Kontakta oss

Vill du leverera tjänster till oss?
Kontakta oss på inköpsavdelningen!

Se kontaktpersoner
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja