Bli leverantör till oss

Här hittar du information om hur du blir leverantör hos oss och krav som du behöver uppfylla.

Vårt ansvar ställer krav

Vårt ansvar ställer krav

Eftersom vi vet att vår verksamhet påverkar både människor och vår planet tar vi på Vattenfall Services vårt sociala- och hållbara ansvar på stort allvar. Därför är vi måna om att säkerställa att våra leverantörer delar samma värderingar och visioner som vi gör.

Leverantörsregistrering

Vattenfall utvärderar och håller reda på leverantörer via vårt system för leverantörsregistrering, Vattenfall Supplier Bank (VSB). Vi använder VSB för att alltid ha tillgång till aktuell information om våra leverantörer och för att övervaka hur leverantörer uppfyller vissa krav som är relevanta för Vattenfall, exempelvis krav runt arbetsmiljö och hållbarhet. VSB administreras av Achilles och består av registreringsnivåerna:


Medlem: Leverantören måste besvara det grundläggande frågeformuläret för att registrera sig.
Silver: Leverantören måste besvara ett fullständigt frågeformulär för att kvalificera sig. Dokumentation är valfritt.
Silver+: Leverantören måste svara på ett fullständigt frågeformulär, men dokumentation är
obligatorisk (detta innebär att leverantörer som hävdar att de är certifierade enligt en kvalitetsstandrard måste ladda upp ett ISO-certifikat eller liknande).

Registrera dig nu!

Registrera dig nu!

Vill du registrera dig som leverantör till oss? Detta gör du via Vattenfall Supplier bank nedan.

Medlem

Medlemsregistreringen kräver att leverantörerna tillhandahåller grundläggande information som produkt-/tjänstekategorier, försäljningsområde och kontaktuppgifter. Leverantörer kan använda registreringen som VSB-medlem för att bli synliga för Vattenfalls inköpare.

Registrering som medlem är obligatoriskt för alla leverantörer som deltar i upphandlingar som rör kontrakt med ett beräknat värde ≥ 100 000 euro och alla leverantörer som tillhandahåller tjänster som är relaterade till den svenska medbestämmandelagen § 38. Registreringen är kostnadsfri för leverantörer.

För att registrera dig endast på medlemsnivå måste du svara ”Nej” på frågan: ”Vill ditt företag kvalificera sig för affärsmöjligheter med ledande energiföretag i Norden och Centraleuropa som tillämpar de detaljerade reglerna i EU:s försörjningsdirektiv?"

Silver/Silver+

Registrering för VSB-nivån Silver eller Silver+ är obligatoriskt för alla leverantörer från högriskländer, oavsett anbuds-/kontraktsvärde och för alla leverantörer som deltar i EU-upphandlingar.

För att registrera dig på nivån VSB Silver eller Silver+ måste du svara ”Ja” på frågan: ”Vill ditt företag kvalificera sig för affärsmöjligheter med ledande energiföretag i Norden och Centraleuropa som tillämpar de detaljerade reglerna i EU:s försörjningsdirektiv?”

Du kan svara ”Ja” eller ”Nej” på frågan: ”Är ditt företag redo att ladda upp dokument som ISO-certifikat, försäkringsbevis och årsrapporter när du fyller i frågeformuläret?” Om du svarar ”Ja” kvalificerar du dig som Silver+ och måste fylla i ett fullständigt frågeformulär och ladda upp viss dokumentation. Om du svarar ”Nej” kvalificerar du dig som Silver och det är valfritt att ladda upp dokumentation.


Vid eventuella frågor kan du kontakta vår tjänsteleverantör Achilles på +47 3706 3520.

Vattenfall uppförandekod

Vattenfall uppförandekod

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer och partners bygger bland annat på FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer och OECD:s riktlinjer och vägleds av FN:s mål för hållbar utveckling. Våra leverantörer och partners ska följa dessa.

Kontakta oss

Vill du leverera tjänster till oss?
Kontakta oss på inköpsavdelningen!

Se kontaktpersoner
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja