Fjärrkyla

Fjärrkyla är idag en av de vanligaste metoderna i Sverige för att i storstäder förse kontor, sjukhus och datahallar med kyla. Leveranser av fjärrkyla i Uppsala har skett sedan mitten av 90-talet och successivt expanderat där fjärrkylanätet idag består av ca 24 km ledningar. Det är ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ för att ge svalka på kontoret eller förse kyla till ditt företags tillverkningsprocess.

 

Kontakta oss vid intresse

Så fungerar fjärrkyla

Fjärrkyla fungerar som fjärrvärme men istället för varmt vatten som distribueras via rör i marken till din fastighet distribueras kallt vatten. Det kalla vattnet (+6 grader) växlas sedan över till din byggnads köldbärarsystem med hjälp av en värmeväxlare, där sedan byggnadens köldbärarsystem levererar kylan vidare ut i byggnaden.

Användning av fjärrkyla bidrar till att minska din energiförbrukning. Du sparar även utrymme i din undercentral, undviker buller och vibrationer från en lokal kylmaskin och kan frigöra ditt tak från fläktar för att använda ytan till andra användningsområden. Din fjärrkylaleverans är enbart kallt vatten som växlas över till ditt köldbärarsystem, du behöver därför inte hantera olika typer av köldmedium och anpassa dina lokaler efter dessa.

Fjärrkyla blir allt hetare i framtidens smarta städer

En god investering

Det finns flera ekonomiska fördelar med att välja fjärrkyla. Du gör en långsiktig investering i en trygg och förutsägbar kylaleverans där kostnaden baseras på din förbrukning. Eftersom du slipper använda egna kylmaskiner och därmed slipper servicebesök minimerar du också dina drift- och underhållskostnader. I vår fjärrkylaproduktion har vi en god flexibilitet med blandning av värmepumpar, värmedriven kyla och traditionella kylmaskiner som innebär trygga leveranser till ditt komfort- och processkylasystem under årets alla dagar, från kall vinter till sommarens varmaste dagar.

Plustjänster för fjärrkyla

Med hjälp av våra plustjänster kan du få ut ännu mer av din kyla, anpassat efter dina behov. Vi erbjuder flera olika tjänster, allt från service till statistik och energieffektivisering.

Se våra plustjänster

Här levererar vi fjärrkyla

I dag kan vi leverera fjärrkyla i Uppsala, och i vissa fall även av lokala kylalösningar på andra orter. Kontakta oss gärna för en diskussion.

Kontakta oss vid intresse
Sälj- och företagskundansvarig
"Fjärrkyla är en hållbar och miljövänlig investering för framtiden"