Vi hjälper dig att förvalta din energiportfölj

För dig som behöver hantera din riskexponering och använda finansiella kontrakt, erbjuder vi handel med ett brett utbud av standardiserade och strukturerade produkter. Vi har en lång historia med erfarenhet av den finansiella elmarknaden och anses vara ett av Europas ledande energihandelsföretag.

Våra erfarna rådgivare hjälper dig att köpa rätt produkter, i rätt tid och till rätt risknivå för att förvalta din energiportfölj optimalt. Du får personlig hjälp med handel av elcertifikat, utsläppsrätter, elderivat och råvaror samt när du bör säkra priset utifrån din verksamhets riskprofil .

Professionell och marknadsledande partner

Många av landets stora företag väljer oss för att få en professionell portföljförvaltning. Det de uppskattar hos våra rådgivare och portföljförvaltare är framförallt en omfattande branscherfarenhet och god personlig service.

Vår starka position på råvarumarknaderna för el, olja, gas, kol och utsläppsrätter gör oss till en trygg partner. När du väljer oss får du dessutom tillgång till vår tradingavdelning – med Nordens största trading för elderivat.

Du får även tillgång till verktyget Energy site. Det ger ditt företag kontroll över elaffären och kostnaderna. Vid behov kan du också få hjälp och support med bland annat; IAS39-, EMIR och REMIT-rapportering, riskpolicys och utbildning.

Säkra risken på det sätt som passar er

Med oss kan du prissäkra för ren spot, base load, peak- och off peakprofil och timprofil. Du kan välja om du vill kunna göra affärer helt på egen hand, om du vill ha rådgivning eller om du vill ha diskretionär förvaltning. Slutligen väljer du om företaget ska ha separat finansiell prissäkring  eller paketerad prissäkring.

Personlig rådgivning och riskhantering

Du har alltid tillgång till personlig rådgivare, med mångårig erfarenhet från elmarknaden. Våra rådgivare bedömer marknaden utifrån ditt företags strategi och föreslår när det är rätt läge att säkra priset. Vi hjälper dig att ta fram lämplig strategi för riskhantering på elmarknaden.

Oavsett hur aktiv du vill vara i förvaltningen kan vi anpassa rådgivningen så att du antingen kan ringa oss när det passar dig eller blir uppringd enligt överenskommelse. Vår personliga rådgivning och portföljförvaltning finns alltid tillgänglig under marknadens öppettider.

Portföljförvaltning

Vår portföljförvaltning hjälper dig att hantera företagets prisrisk. Vi optimerar priset över tid utifrån företagets valda strategi och riskprofil. Det spelar ingen roll om du är i behov av portföljförvaltning av fysiska prissäkringar eller av finansiella elderivat - vi anpassar båda utifrån företagets önskemål. Du som vill ha en bekymmersfri hantering och inte har möjlighet att lägga tid på din elportfölj kan välja diskretionär förvaltning.

 Vi hjälper dig att prissäkra och handla elderivat för att företaget ska uppnå en lägre energikostnad. Du kan också få hjälp med  köpa och sälja elcertifikat eller bedriva handel av utsläppsrätter, strukturerade finansiella upplägg som till exempel asiatiska optioner, allt inom finansiell handel med Vattenfall AB som motpart.

Energihandel

Utöver el- och värmeproduktion bedriver Vattenfall energihandel och säljer el via elbörser till återförsäljare och till andra energibolag. Genom försäljning på terminsmarknaderna säkrar Vattenfall framtida elproduktion. På motsvarande sätt säkrar Vattenfall även framtida inköp av bränsle- och koldioxidutsläppsrätter. Företaget bedriver även proprietär handel inom strikt definierade riskmandat.

Helhetsgrepp och kontroll över din elkostnad

Vi vet att de flesta av våra kunder inte bara vill ha ett så bra elpris som möjligt, utan också ett elpris som är budgeterbar och förutsägbart. Med vårt webbaserade verktyg Energy Site får du tillgång till aktuella priser och marknadsanalyser. Därmed har du alltid bra överblick över din elportföljs  prissäkringar, prisprognos, förbrukning, fakturor med mera.

Marknadsanalys

Varje vecka får du en marknadsanalys där du kan läsa om vad som hänt och kommer att hända på marknaden samt vad som påverkar elpriset framöver. Våra veckobrev ger dig de senaste nyheterna från energimarknaden. Du får gedigna analyser sammanställda av experter inom såväl hydrologi, kol, olja och gas, som inom makroekonomi, prisprognos och meteorologi. Vattenfall abonnerar även på rapporter från externa analysinstitut, vilket ger våra rådgivare och portföljförvaltare en ännu större bredd i sitt dagliga arbete. De kunder som har finansiell förvaltning får även en daglig marknadskommentar. Alla portföljkunder får även  information om aktuella lagändringar som kan påverka företagets verksamhet.

Vad vi kan göra för dig? 

Kontakta Vattenfall Power Management om du vill veta mer om hur våra produkter och tjänster kan stödja era behov.

E-post: vpm@vattenfall.com
Telefon
08-514 270 70

Vattenfall har solida kreditbetyg från både Moody's och Standard and Poor's. Se våra kreditbetyg.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja