Ta vara på värmen med SamEnergi

SamEnergi gör det möjligt för dig med överskottsvärme att sälja den värme som annars skulle gå till spillo. Omvandla din restprodukt till en inkomstkälla och gör samtidigt en insats för miljön.

Kontakta oss vid intresse


English speaker? Download our white paper for more information about how you can profit from selling your excess heat and contribute to a more sustainable future with SamEnergi.

Algodling värmer nu cirka 2500 lägenheter i Gustavsberg

Nu får Gustavsbergsborna mer än 20 procent av sitt värmebehov uppfyllt tack vare AstaReals algodling och SamEnergi. Den unika installationen från Vattenfall innebär att överskottsvärme från AstaReals produktion tas tillvara, värme som annars skulle gå förlorad.

 
 

Få betalt för din överskottsvärme

När överskottsvärmen förs över till fjärrvärmenätet betalar Vattenfall för varje MWh som tillkommer nätet. Vi håller dig dagligen uppdaterad om ersättningsnivåerna och skickar kontinuerligen ut mätdata och underlag. Det enda du behöver göra är att sköta faktureringen.

Se vad vi betalar i dag

Ett bra val för klimatet

SamEnergi gör det möjligt att återvinna överskottsenergi. När överskottsvärmen tas tillvara behöver inte lika mycket värme produceras i värmeverken. Det betyder att mindre bränsle och övriga resurser används. En klimatvänligare energilösning som nyttjar den redan befintliga cirkulära infrastrukturen som fjärrvärmenätet utgör.

Vårt erbjudande

Så fungerar SamEnergi

SamEnergi gör det enkelt att ta tillvara er överskottsvärme utan att påverka er dagliga verksamhet. Vi rekommenderar dig den mest lämpliga installationen för att möjliggöra återvinning av din värme. Minsta möjliga åtgärd som krävs är att ansluta anläggningen till fjärrvärmenätet, om den inte redan är ansluten. Sedan används en värmepump eller värmeväxlare för att överföra värmen till fjärrvärmenätet.

Intressant för din verksamhet?

Datacenter

Mängder överskottsvärme alstras i dag från servrar och om vi tillsammans kan fånga upp och använda den, minskar vi klimatavtrycket samtidigt som du ökar dina intäkter. 

Industri

Bedriver du produktion av något slag och får överskottsvärme som en biprodukt i din verksamhet? Ta hjälp av SamEnergi och förvandla spillvärmen till en intäkt. 

Kyl- och fryslager

Ett kyl- eller fryslager genererar ofta en stor mängd överskottsvärme. 2017 blev Dagabs livsmedelslager i Jordbro först ut som pilot i Vattenfalls värmeåtervinningsverksamhet SamEnergi.

Vi finns på följande orter

Vattenfall har utbyggda fjärrvärmenätverk i följande orter:

  • Askersund
  • Gustavsberg
  • Haninge/Tyresö/Älta 
  • Knivsta 
  • Motala
  • Nyköping 
  • Storvreta 
  • Uppsala
  • Vänersborg

Genom våra dotterbolag kan vi också hjälpa dig som har verksamhet i Fagersta, Grängesberg, Ludvika och Norberg (VB Energi), Hemse, Klintehamn, Slite och Visby (GEAB) och i Lilla Edet (Lilla Edets Fjärrvärme AB).