Våra Plustjänster

Våra populäraste plustjänster

Serviceavtal
Regelbunden service av din växlarcentral
Från 2 100 kr/år
Heat Business Portal
Ta kontroll över din förbrukning
Kostnadsfri tjänst
Energirådgivning
Genom att se över och effektivisera ditt företags energiförbrukning kan du minska dina kostnader med upp till 20 procent per år. Boka rådgivning med en av våra energiexperter för en djupanalys och skräddarsydd åtgärdsplan.
Offertförfrågan

Samtliga tjänster

Energidata

Heat Business Portal
Ta kontroll över din förbrukning
Kostnadsfri tjänst
Mätsignalutgång
Få realtidsdata på din energiförbrukning och ditt flöde
Från 4 500 kr
Automatiserad statistik
Få realtidsdata på din energiförbrukning och ditt flöde
Varierande pris

Klimat+

Klimatkompenserad värme
Ett nytt sätt att nå ditt företags hållbarhets- och miljömål
Från 8 kr/MWh
Klimatkompenserad kyla (Uppsala)
Ett nytt sätt att nå ditt företags hållbarhets- och miljömål
20 kr/MWh
Klimatkompenserad ånga (Uppsala)
Ett nytt sätt att nå ditt företags hållbarhets- och miljömål
Pris 30 kr/MWh
Klimatallokerad värme (Uppsala)
Klimatallokerad värme - nå högre miljöcertifieringar
Pris 35 kr/MWh
Klimatallokerad kyla (Uppsala)
Klimatallokerad kyla - nå högre miljöcertifieringar
Pris 35 kr/MWh

Service

Serviceavtal
Regelbunden service av din växlarcentral
Från 2 100 kr/år
Besiktningsbesök
Få en funktionskontroll av din växlarcentral
Pris 2 600 kr
Avbrottsprenumeration
Prenumerera på information vid fjärrvärmeavbrott
Kostnadsfri tjänst
Felavhjälpning värmeväxlare
Underhållsarbeten, service och felavhjälpning av din växlarcentral
Från 500 kronor

Energieffektivisering

Energirådgivning
Se över och effektivisera hur mycket energi som används
Offertförfrågan
Värmeoptimering
Optimerad värmeförbrukning via AI
Offertförfrågan