Våra Plustjänster

Våra populäraste plustjänster

Serviceavtal
Regelbunden service av din värmecentral
Från 2 100 kr/år
Heat Business Portal
Ta kontroll över din värmeförbrukning
Kostnadsfri tjänst
Energirådgivning
Genom att se över och effektivisera ditt företags energiförbrukning kan du minska dina kostnader med cirka 20 procent per år. Boka rådgivning med en av våra energiexperter för en djupanalys och skräddarsydd åtgärdsplan.
Pris 18 000 kr

Samtliga tjänster

Energidata

Heat Business Portal
Ta kontroll över din värmeförbrukning
Kostnadsfri tjänst
Mätsignalutgång
Få realtidsdata på din energiförbrukning och ditt flöde
Från 4 500 kr

Klimatkompensering

Klimatneutral Värme
Klimatneutral Värme - för att bli extra klimatsmart
8 kr/MWh
Klimatneutral Kyla
Klimatneutral Kyla - för att bli extra klimatsmart
8 kr/MWh

Service

Serviceavtal
Regelbunden service av din värmecentral
Från 2 100 kr/år
Avbrottsprenumeration
Prenumerera på information vid fjärrvärmeavbrott
Kostnadsfri tjänst
Felavhjälpning värmeväxlare
Underhållsarbeten, service och felavhjälpning av din värmeväxlare
Från 500 kronor
Besiktningsbesök
Få en funktionskontroll av din fjärrvärmecentral
Pris 2 600 kr

Energieffektivisering

Energirådgivning
Se över och effektivisera hur mycket energi som används
Pris 18 000 kr
Värmeoptimering
Optimerad värmeförbrukning via AI
Offertförfrågan
Digital driftservice
Smartare fjärrvärmeservice med AI-övervakning
Offertförfrågan