Så får du fjärrvärme

Vi finns i dag på ett tiotal orter i Sverige, men breddar och utvecklar vårt nät kontinuerligt. Intresseanmälan är självklart helt bindningsfri och vi återkopplar så fort vi kan. Varmt välkommen!

 

Kontakta oss vid intresse

Välkommen till fjärrvärmefamiljen

Kul att du är nyfiken på fjärrvärme! Fjärrvärme är inte bara en bekväm, prisvärd och leveranssäker uppvärmningsform, den är också ett bra val för klimatet.

Så här får du fjärrvärme – steg för steg

Efter att vi har fått din intresseanmälan skickar vi ett offertunderlag till dig om du har förutsättningar för fjärrvärme från Vattenfall. Där fyller du i de uppgifter, inklusive en situationsplan, som vi behöver för att kunna göra en kostnadsberäkning. När kostnadsberäkningen är klar skickar vi en offert med ett avtalsförslag till dig. Här hittar du bland annat din anslutningsavgift samt de villkor och förutsättningar som gäller för anslutningen. Dessutom: vi kan skicka med en offert på fjärrvärmeväxlare, vilket i så fall specificeras i avtalsförslaget. M-busutgång till mätaren ingår alltid vid nyanslutning, den gör att du enkelt kan hämta mätvärden för egen analys. När vi har kommit överens om avtalsförslaget och du har gjort en beställning, skickar vi avtalet till dig för påskrift.

Det är enkelt att ansluta fjärrvärme till både befintliga och nybyggda fastigheter. Vid befintliga ansvarar vi som leverantör oftast för grävningen hela vägen från vårt fjärrvärmenät fram till fastigheten. Innan vi börjar grävarbetet markerar vi var ledningar för bland annat el, vatten och avlopp finns så att ingenting skadas. På tomtmarken brukar grävningen bli 40–60 centimeter djup.

Vid nybyggnation ansvarar vi för grävning från vårt fjärrvärmenät till din fastighetsgräns eller arbetsområde. Du ansvarar i det här fallet för grävningen innanför fastighetsgränsen eller arbetsområdet. Om så önskas deltar vi självklart på samrådsmöten med dig och andra eventuella leverantörer som ska göra anslutningar till den nya fastigheten. Tillsammans sätter vi en lämplig tidplan.

Det är viktigt att du hör av dig i ett så tidigt skede som möjligt till oss. Då kan vi i god tid börja beställa material, ansöka om grävtillstånd och förbereda återstoden av arbetet. I vissa kommuner kan bara grävtillståndet ta över tio veckor att få på plats beroende på säsong.  

När rörarbetet är avslutat sköter vi på Vattenfall oftast all återställning, från vårt fjärrvärmenät fram till fastigheten. Vi återställer genom att fylla gropen och jämna ut. Vid nybyggnation återställer vi fram till din fastighetsgräns och du som kund ansvarar för återställningen inom din fastighet.

Om du har beställt en fjärrvärmeväxlare av oss ingår, förutom själva växlaren, även primäranslutning av den. Vilket betyder att vi drar rören från våra avstängningsventiler vid husväggen fram till växlaren. Avslutningsvis sätter vi avstängningsventiler i anslutning till husväggen. Avstängningsventilerna monteras med lås, för att få dem upplåsta behöver du kontakta oss i god tid, kontaktuppgifter finns på värmeväxlaren. Därefter kommer vi ut och öppnar avstängningsventilerna och monterar mätaren så att du kan börja använda fjärrvärmen! 

Väljer du att installera fjärrvärmeväxlaren själv uppskattar vi om du meddelar oss det i god tid. Det för att vi ska veta när vi ska öppna avstängningsventilerna, så att du kan använda fjärrvärmen. Vi behöver också komma ut och montera mätaren.

När allt är monterat och klart är det dags för besiktning av anläggningen. Vattenfall besiktigar allt invändigt och utvändigt arbete. Vi visar dig självklart gärna hur den fungerar och förmedlar den information du behöver för smidig fjärrvärme.

Här finns vi

Du kan få fjärrvärme från Vattenfall på ett tiotal orter i Sverige och vi bygger hela tiden ut våra nät.

Se våra orter