Så får du fjärrvärme

Vi finns i dag på ett tiotal orter i Sverige, men breddar och utvecklar vårt nät kontinuerligt. Intresseanmälan är självklart helt bindningsfri och vi återkopplar så fort vi kan. Varmt välkommen!

 

Kontakta oss vid intresse

Välkommen till fjärrvärmefamiljen

Kul att du är nyfiken på fjärrvärme! Fjärrvärme är inte bara en bekväm, prisvärd och leveranssäker uppvärmningsform, den är också ett bra val för klimatet.

Så här får du fjärrvärme – steg för steg

Efter att vi har fått din intresseanmälan skickar vi ett offertunderlag (om du har förutsättningar för fjärrvärme från Vattenfall). Där fyller du i de uppgifter som vi behöver för att kunna göra en kostnadsberäkning. När kostnadsberäkningen är klar skickar vi en offert med ett avtalsförslag till dig. Här hittar du bland annat din anslutningsavgift samt de villkor och förutsättningar som gäller för anslutningen. Dessutom: vi kan skicka med en offert på fjärrvärmeväxlare, vilket i så fall specificeras i avtalsförslaget. Du kan också beställa M-busutgång till mätaren för att kunna hämta mätvärden för egen analys. När vi har kommit överens om avtalsförslaget och du har gjort en beställning, skickar vi avtalet till dig för påskrift.

Det är enkelt att ansluta fjärrvärme till både befintliga och nybyggda fastigheter. Vid befintliga ansvarar vi som leverantör oftast för grävningen hela vägen från vårt fjärrvärmenät fram till fastigheten. Innan vi börjar grävarbetet markerar vi var ledningar för bland annat el, vatten och avlopp finns så att ingenting skadas. På tomtmarken brukar grävningen bli 40-60 centimeter djup.

Vid nybyggnation ansvarar vi för grävning från vårt fjärrvärmenät till din fastighetsgräns eller arbetsområde. Du ansvarar i det här fallet för grävningen innanför fastighetsgränsen eller arbetsområdet. Om så önskas deltar vi självklart på samrådsmöten med dig och andra eventuella leverantörer som ska göra anslutningar till den nya fastigheten. Tillsammans sätter vi en lämplig tidplan.

När rörarbetet är avslutat sköter vi på Vattenfall oftast all återställning, från vårt fjärrvärmenät fram till fastigheten. Vi återställer genom att fylla gropen och jämna ut. Vid nybyggnation återställer vi fram till din fastighetsgräns och du som kund ansvarar för återställningen inom din fastighet.

Om du har beställt en fjärrvärmeväxlare av oss ingår, förutom själva växlaren, även primäranslutning av den. Vilket betyder att vi drar rören från våra avstängningsventiler vid husväggen fram till växlaren. I samband med att fjärrvärmeväxlaren installeras, monteras även mätaren. Avslutningsvis sätter vi avstängningsventiler i anslutning till husväggen.

Väljer du att installera fjärrvärmeväxlaren själv uppskattar vi om du meddelar oss det i god tid. Det för att vi ska veta när vi ska öppna avstängningsventilerna, så att du kan använda fjärrvärmen. Vi behöver också komma ut och montera mätaren.

När allt är monterat och klart är det dags för besiktning av anläggningen. Vattenfall besiktigar allt invändigt och utvändigt arbete. Vi visar dig självklart gärna hur den fungerar och förmedlar den information du behöver för smidig fjärrvärme.

Här finns vi

Du kan få fjärrvärme från Vattenfall på ett tiotal orter i Sverige och vi bygger hela tiden ut våra nät.

Se våra orter