Energimix

Fjärrvärme produceras nästan enbart av förnybara och återvunna bränslen, så som restprodukter från skogsindustrin, byggavfall och överskottsvärme från datahallar eller industrier. I Uppsala energiåtervinner vi avfall från hushåll och verksamheter som inte längre går att återanvända eller återvinna. Det är ett bra sätt att ta till vara på energi som annars skulle gå till spillo och är en viktig del i stadens cirkulära kretslopp.

En mindre andel av energimixen är fossil och kommer till stor del från plast som inte sorterats ut till återvinning. Vårt mål är att innan 2025 års slut vara helt fossilbränslefria.

Hur stor andel respektive bränsle stod för på våra fjärrvärmeorter 2022 ser du i tabellen nedan. Andelarna rapporteras årligen.

Energimix
Återvunnen energi 14,1%
Förnybart 80,4%
Övrigt 1,1%
Fossilt 4,4%
Energiprestanda 75,1%

 

Energimix
Återvunnen energi 58,8%
Förnybart 41,2%
Fossilt 0%
Energiprestanda 90,5%

 

Energimix
Förnybart 99,2%
Övrigt 0,8%
Fossilt 0%
Energiprestanda 90,7%

 

Energimix
Återvunnen energi 21,1%
Förnybart 78,0%
Övrigt 0,8%
Fossilt 0%
Energiprestanda 77,8%

 

Energimix
Förnybart 94,3%
Övrigt 1,1%
Fossilt 4,6%
Energiprestanda 66,0%

 

Energimix
Återvunnen energi 18,7%
Förnybart 80,3%
Fossilt 1,0%
Energiprestanda 80,5%

 

Energimix
Återvunnen energi 57,1%
Förnybart 40,7%
Fossilt 2,1%
Energiprestanda 77,1%

 

Energimix
Förnybart 93,2%
Övrigt 0,3%
Fossilt 6.5%
Energiprestanda 57,2%

 

Energimix
Återvunnen energi 73,4%
Förnybart 23,7%
Övrigt 2,0%
Fossilt 0,9%
Energiprestanda 72,2%

 

Energimix
Återvunnen energi 95,2%
Förnybart 4,0%
Övrigt 0,8%
Fossilt 0%
Energiprestanda 91,3%

 

Fjärrvärme och miljön

Vill du veta mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete och den senaste miljödatan från våra värmeverk?

 

Till Miljö och hållbarhet