Så fungerar fjärrvärme

Har du funderat på var värmen i ditt element eller varmvattnet i kranen kommer från? I dag värms hela 90 procent av fastigheterna i svenska tätorter av fjärrvärme.

Kontakta oss vid intresse

Smart resursanvändning

Vår nätinfrastruktur är en möjliggörare för energieffektiva lösningar, en förutsättning för att utveckla klimatvänliga städer och för att kunna erbjuda trygg och bekväm uppvärmning av din fastighet.

Om fjärrvärme

Vi på Vattenfall använder oss av tre olika metoder för att producera fjärrvärme: via fjärrvärmeverk, via kraftvärmeverk (som också producerar el) och via lokala företag som levererar sin överskottsvärme ut i fjärrvärmesystemet. Temperaturen på vattnet som lämnar värmeverket kan variera beroende på årstid och effektbehov, men ligger oftast på mellan 75 och 120 grader Celsius.

Vattnet transporteras i välisolerade rör under marken till fjärrvärmecentralen i den fastighet som ska värmas upp. Där finns en värmeväxlare som överför värmen, men inte vattnet, till byggnadens eget värmesystem – och vips har du värme i elementen och vattenkranar. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp igen och fortsätta sin resa tillbaka ut i fjärrvärmesystemet.

Kanske har du hört att fjärrvärme är bättre för miljön än många andra uppvärmningsformer? Vi kan stolt berätta att det stämmer. Fjärrvärme tillverkas nämligen nästan enbart av förnybara och återvunna bränslen, resurser som annars skulle gått förlorade. Exempelvis hushållssopor som annars skulle ökat på sopbergen, restprodukter från skogsindustrin och byggen samt spillvärme från industrin. Via Vattenfalls SamEnergi kan vi ta tillvara på överskottsvärme från lokala företag och verksamheter som datahallar, fryslager och livsmedelsbutiker. På så vis är fjärrvärme ett sätt att bidra till den cirkulära ekonomin.

Men hur funkar fjärrvärmen för dig som kund? Det enkla svaret är att du knappt märker av den, mer än som en bekväm och behaglig uppvärmning av din fastighet med tillgång till obegränsat med varmvatten. Underhållet av fjärrvärmecentralen är minimalt och avbrotten sällsynta. Du kan tryggt lita på att värmen finns där dygnet runt, året om då leveranssäkerhet är fjärrvärmens signum. Och med fjärrvärme slipper du otrevliga prisöverraskningar, priset ligger stabilt över tid. Här kan du läsa mer om vårt fjärrvärmepris.

För att förstå storheten med fjärrvärme behöver vi blicka bakåt. En stor del av utbyggnaden av fjärrvärme skedde under 1960-talet i Sverige. Då var syftet att förbättra luftkvaliteten i städerna och minska utsläppen av föroreningar. Med en central förbränningsanläggning behövde inte enskilda fastigheter bekymra sig om en egen panna. De städer som tidigare hade en horisont med tusentals bolmande skorstenar klarade sig nu istället på en central skorsten med bättre rening.

Fjärrvärme har också spelat en viktig roll i den globala kampen för att minska växthusgaserna. Naturvårdsverket menar att omställningen till fjärrvärme är den främsta förklaringen till att Sverige uppnår Kyoto-avtalets klimatmål. Och ska vi uppnå Parisavtalets mål med att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader Celsius är fortsatt utveckling av fossilfri fjärrvärme en viktig förutsättning.

Men framtiden då? När elektrifieringen av samhället går i allt snabbare takt spelar fjärrvärmen en central roll. Elen behövs för att ladda våra fordon, för att bygga städer och inom industrin vilket gör att blir det systemeffektivt att använda fjärrvärme till just uppvärmning. En uppvärmningsform som också hjälper till att balansera den nya tidens intermittenta elsystem, genom att producera lokal el i kraftvärmeverk vid behov och använda el för att driva värmepumpar i fjärrvärmesystemet vid överskott. Fjärrvärme samverkar dessutom alldeles utmärkt med andra energikällor – exempelvis värmepumpar, lokal solvärme eller överskottsvärme.

Här finns vi

Du kan få fjärrvärme från Vattenfall på ett tiotal orter i Sverige och vi bygger hela tiden ut våra nät.

Se våra orter