Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är kostnadseffektivt och driftsäkert med låg underhållskostnad. Det är också bättre för miljön än många andra uppvärmningssätt. Här förklarar vi hur fjärrvärme fungerar och hur du ansluter dig till fjärrvärme.

Fjärrvärme från vattenfilm

Fjärrvärme kommer i form av vatten som värmts i värmeverket till 75-120 grader. Vattnet transporteras under marken till en fjärrvärmecentral i den byggnad som ska värmas upp. I den finns en värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) överförs till husets eget värmesystem med värmeelement och tappvarmvatten. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen.

Smart resursanvändning

Fjärrvärme är flexibelt och driftsäkert. Eftersom man kan använda flera olika sorters bränsle är fjärrvärme mindre beroende av tillgången på specifika  resurser och blir mer leveranssäkert.

Fjärrvärme är också bättre för miljön än många andra uppvärmningssätt. En stor del av bränslet är olika former av avfall och restprodukter, resurser som annars skulle gå förlorade. Genom att använda några få pannor med effektiv rening till flera byggnader, istället för att varje byggnad har sin egen panna, minskar vi utsläppen till luft, mark och vatten. När varje byggnad slipper egen panna frigörs dessutom utrymme i byggnaden.

Så får du fjärrvärme

Steg 1 – Intresseanmälan

Efter att du lämnat en intresseanmälan till oss, kontrollerar vi möjligheten till fjärrvärme på platsen. Sedan får du offertunderlag, där du fyller i de uppgifter vi behöver  för att kunna göra en kostnadsberäkning.

Steg 2 – Offert, avtalsförslag och beställning

När kostnadsberäkningen är klar, skickar vi en offert med ett avtalsförslag. I avtalsförslaget står anslutningsavgiften – kostnaden för anslutning till fjärrvärmenätet – och de villkor, krav och förutsättningar som gäller för den nya anslutningen. Där hittar du också de uppgifter som krävs om dig som kund och oss som leverantör. Vi kan också bifoga offert på fjärrvärmeväxlare, vilket i så fall specificeras i avtalsförslaget. Du kan även beställa M-busutgång till mätaren för att kunna hämta mätvärden för egen analys och uppföljning.

När vi har kommit överens om avtalsförslaget och du beställer, skickar vi avtalet till dig för påskrift.

Steg 3 – Grävning

Vid befintliga byggnader ansvarar vi som leverantör oftast för grävningen hela vägen från vårt fjärrvärmenät fram till huskroppen. Innan vi börjar grävarbetet markerar vi var befintliga ledningar för bland annat el, vatten och avlopp finns så att ingenting skadas. På tomtmarken brukar grävningen bli omkring 40-60 cm djupt.

Vid nybyggnation ansvarar vi som leverantörer för grävning från vårt fjärrvärmenät till din fastighetsgräns eller arbetsområde. Du som kund ansvarar för all grävning innanför fastighetsgränsen eller arbetsområdet.

Vid nybyggnadsprojekt deltar vi på samrådsmöte med dig och eventuella andra leverantörer som också skall göra anslutningar till den nya huskroppen. Tillsammans fastställer vi lämplig tidplan som passar alla berörda.

Steg 4 – Återställning

För befintliga byggnader ansvarar vi oftast för all återställning, från vårt befintliga fjärrvärmenät fram till huskroppen. För nybyggnadsprojekt återställer vi fram till din fastighetsgräns. Du som kund ansvarar för återställning inom din fastighet.

Steg 5 – Montering av värmeväxlare

Har du även beställt en fjärrvärmeväxlare av oss ingår förutom själva fjärrvärmeväxlaren även primäranslutning av den, det vill säga att vi drar rören från våra avstängningsventiler vid husväggen fram till växlaren. I samband med att vi som leverantör eller du som kund monterar fjärrvärmeväxlaren monteras även mätaren. Vi avslutar med att sätta avstängningsventiler i anslutning till husväggen.

Om du som kund installerar fjärrvärmeväxlaren själv, måste du kontakta oss i god tid innan du installerar värmeväxlaren. Detta är för att vi skall veta när vi ska öppna avstängningsventilerna, så att du kan använda fjärrvärmen. Vi måste också komma ut och montera mätaren.

Steg 6 – Besiktning och information

När allt är klart, gör vi en besiktning av allt utvändigt och invändigt arbete.

Steg 7 – Varmt välkommen som fjärrvärmekund!

Vi hoppas att du ska bli nöjd med Vattenfall som din fjärrvärmeleverantör. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta din säljare eller vår kundservice.

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar

Vattenfalls fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Självklart kan ni det. Avtalet om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om ni önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice eller er säljare för att göra en skriftlig anmälan.

Uppvärmning är en stor utgift för många av våra kunder. Vi hjälper gärna till om ni vill ha hjälp att se över uppvärmningskostnaderna.

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

På vår sida om våra priser hittar du mer information om vår prispolicy.