Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är kostnadseffektivt och driftsäkert med låg underhållskostnad. Det är också bättre för miljön än många andra uppvärmningssätt. Här förklarar vi hur fjärrvärme fungerar och hur du ansluter dig till fjärrvärme. 

Fjärrvärme bygger på principen att det är bättre med en central värmeanläggning än att varje hus har en egen värmekälla.

Smart resursanvändning

  • Fjärrvärme kommer i form av vatten som värmts i värmeverket till 75-120 grader. Vattnet transporteras i välisolerade rör under marken till en fjärrvärmecentral i den byggnad som ska värmas upp. I den finns en värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) överförs till husets eget värmesystem med värmeelement och tappvarmvatten. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen. 
  • Fjärrvärme är flexibelt och driftsäkert. Eftersom man kan använda flera olika sorters bränsle är fjärrvärme mindre beroende av tillgången på vissa resurser och blir mer leveranssäkert.
  • Fjärrvärme är också bättre för miljön än många andra uppvärmningsformer. En stor del av bränslet är olika former av avfall och restprodukter, resurser som annars skulle gå förlorade. Genom att använda några få pannor med effektiv rening till flera byggnader, istället för att varje byggnad har sin egen panna, minskar vi utsläppen till luft, mark och vatten. När varje byggnad slipper egen panna frigörs dessutom utrymme i byggnaden.

Vanliga frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga?

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om fjärrvärme.