Prismodell för företag

Prismodellen består av tre delar: effekt, energi och flöde. Generellt kan man säga att energidelen står för 60 procent av kostnaden och effektdelen för 40 procent. Flödesdelen, som tar i beaktning hur effektiv din värmecentral är, kan vara antingen en premie (avdrag på fakturan) eller en kostnad.

Fördjupa dig i prismodellens tre delar

Effekt

Cirka 40 procent av din kostnad kommer från den del som rör effekt. I effektdelen tar man hänsyn till vilket effektabonnemang du har, samt effektpriset i din ort. Ortens effektpris kan du inte påverka, men effektabonnemanget kan du påverka genom att välja din abonnerade effekt. Nytt från och med år 2024 är att effektpriset för företagskunder är uppdelat i två kategorier: Standard och Spetsig. Lär dig mer om effekt genom att klicka på något av ämnena nedanför.

Du som kund får en rekommendation en gång om året, som om du inte gör ett aktivt val blir din abonnerade effekt. Denna löper på och har ingen bindningstid. Om du däremot gör ett eget val av abonnerad effekt är bindningstiden för detta ett år. Du som kund kan göra ett eget val av effekt när som helst på året. Ändringen gäller från ett månadsskifte.

Rekommenderad effekt är den effekt Vattenfall rekommenderar dig som kund för efterföljande år. Den rekommenderade effekten utgår från fastighetens maximala effektbehov. Det kan till exempel vara årets kallaste dag eller det tillfälle du behöver mest värme för företagets produktion. Om du inte gör ett aktivt val blir den rekommenderade effekten den effekt du sedan abonnerar på. Vattenfall garanterar alltid den rekommenderade effekten, dvs att om du som kund gör överuttag kommer ingen överuttagsavgift utgå om du som kund valt att behålla den effekt Vattenfall rekommenderat.

Effektpris Standard tillämpas för de allra flesta av våra företagskunder. Det är effekten som styr hur mycket energi vi behöver producera vid varje tillfälle. Summan av våra kunders maximala effektuttag styr hur stora produktionsanläggningar och hur kraftiga fjärrvärmeledningar som krävs för att vi ska kunna leverera fjärrvärme till alla kunder, även när det är som kallast. Effekt som en del i priset återspeglar därmed våra kostnader bättre.

Från 1 januari 2024 introducerar vi effektpris Spetsig, vilket innebär att kunder som har ett högt effektuttag i förhållande till sin totala energiförbrukning får ett separat effektpris. Kunder med energi/effektförhållande under 1,2 får effektpris Spetsig. Du kommer kunna se ditt energi/effektförhållande på din kundportal Heat Business Portal senare i höst.

Mer information om effektpris Spetsig hittar du på sidan med vanliga frågor och svar om fjärrvärmepriset.

Energi

Energidelen är cirka 60 procent av den totala kostnaden och bestäms av din förbrukning och det säsongsberoende Energipriset.

Energidelen av den totala kostnaden bestäms av din förbrukning samt vilken säsong det är. Hur mycket du förbrukar beror på hur kallt det är ute och hur stor fastighet du har. Ju kallare det är ute desto mer värme krävs för att få en behaglig temperatur inne, och ju större fastigheten är desto mer värme går åt för att värma upp den.

Vi har delat in året i tre säsonger med olika priser, så att priserna bättre följer våra produktionskostnader.

  • Vinter: december till mars,
  • Vår/höst: april, oktober och november
  • Sommar: maj till september. 

Vi har lägst pris under sommaren när våra produktionskostnader är låga, och högst pris under de kalla vintermånaderna när värmen är dyrare att producera. På sommaren har vi ett överskott av värme och behöver då bara elda i våra pannor som drivs av billigare bränsle. På vintern behöver vi elda alla våra pannor, och då även med dyrare bränsle.

Flöde

När vi pratar om flödet så syftar vi på hur väl det heta vattnet från fjärrvärmenätet kyls ner i er fastighets fjärrvärmecentral. Att ha ett lågt flöde i fjärrvärmecentralen lönar sig i längden. För att uppmuntra detta finns det något som heter flödespremie och flödesavgift. Om du har lägre flöde än medelföretaget i ert område så får ni en premie. Har ni ett högre flöde? Då kan det tillkomma en flödesavgift i stället.

Flödet är ett mått på hur mycket inkommande fjärrvärmevatten som går åt till att producera en megawattimme värme (så kallat Q/W-värde[m3/MWh]).  Flödet per megawattimme ger en indikation på anläggningens effektivitet. Syftet med flödesparametern i priset är att på sikt få ut mer värme ur vårt gemensamma fjärrvärmesystem.

Varje månad räknar vi ut ett medelvärde (Q/W-medel) för hela nätområdet (din stad) och de kunder som har ett lägre flöde än medelvärdet får pengar tillbaka i form av en premie. Har du som kund ett högre flöde än medelvärdet utgår en avgift. Flödet är endast debiterings-grundande under perioden oktober till april. För att se hur ditt flöde[m3] och Q/W värde [m3/MWh]) varierat över tid kan du besöka på Heat Business Portal.

Förstå priset

Titta gärna på filmen här intill där vi förklarar fjärrvärmens prismodell.