Så sätter vi vårt pris

För företag, organisationer och föreningar har vi en prismodell baserad på effekt, energi och flöde. Förhållandena mellan de olika delarna varierar mellan olika fastigheter. Vår prissättning baseras bland annat på oberoende undersökningar om hur priset bör sättas.

Vår prismodell

Hur vi sätter vårt pris beror på många faktorer, bland annat vår prismodell, vår prispolicy och oberoende undersökningar om hur priset bör sättas. Prismodellen ska spegla varje fastighets del av den totala produktionskostnaden på ett mer rättvist sätt. Generellt gäller att höga effektuttag vid enstaka tillfällen innebär högre kostnad per MWh, jämfört med en jämnare energianvändning och lägre effektuttag. Nedan kan du läsa mer om våra priskomponenter, ytterligare information om prismodellen finns under frågor och svar om prismodell

Prismodellen baseras på effekt, energi och flöde.

Effekt

Effekt är hur mycket energi du använder under en viss tidsperiod. Det är effekten som styr hur mycket energi som behöver produceras vid varje tillfälle och därmed bestämmer hur stora produktionsanläggningar och hur kraftiga fjärrvärmeledningar vi behöver. Effekt som en del i priset återspeglar därmed våra kostnader bättre.

I vår prismodell använder vi oss av genomsnittseffekten under ett dygn, det vill säga dygnets energibehov delat med 24. Effekt är påverkbart precis som energi.

Prismodellen utgår från fastighetens maximala effektbehov. Du väljer en maxeffekt som baseras på fastighetens värmebehov när det är som störst. Det kan till exempel vara årets kallaste dag eller det tillfälle du behöver mest värme för företagets produktion.

Det är alltså siffran för maxeffekten som du abonnerar på. Du har möjlighet att ändra din abonnerade effekt en gång om året. Detta sker lämpligast när du får den årliga prisinformationen från oss som också innehåller en effektrekommendation, vilken baseras på tidigare års effektanvändning.

Du kan även gå in på Mina sidor och titta på tidigare års uttag för din fastighet och göra ditt eget val. Tänk på att det är olika kallt under olika år. Om du inte gör ett eget val får du en rekommenderad effekt av oss i samband med den årliga prisinformationen.
Om du använder en högre effekt än den du valt, tillkommer en överuttagsavgift för mellanskillnaden. Skulle däremot vår rekommendation vara för lågt satt är ditt pris garanterat och du betalar inget extra.

Du har möjlighet att ändra din abonnerade effekt en gång om året genom att skicka in en ändringsblankett till oss.

Energi

Energidelen baserar sig på din faktiska energianvändning.

Vi har delat in året i tre säsonger (vinter: december till mars, vår/höst: april, oktober och november samt sommar: maj till september) med olika priser, så att priserna bättre följer våra produktionskostnader. Vi har ett lägre pris när värmen är billig att producera, och ett högre pris när värmen är dyrare att producera.

På sommaren har vi ett överskott av bränsle och behöver då bara elda i våra pannor som drivs av billigare bränsle. På vintern behöver vi elda alla våra pannor, och då även med dyrare bränsle. En volymrabatt tillämpas beroende på energiförbrukningsmängd. Vad rabatten blir kan du se i prislistan för aktuell ort.

Flöde

Flödet är ett mått på hur mycket inkommande fjärrvärmevatten som går åt till att producera en megawattimme värme. Flödet visar anläggningens effektivitet. Vi mäter flödet i våra kunders fjärrvärmecentraler under perioden oktober till april. Vi räknar sedan ut ett medelvärde och de kunder som har ett lägre flöde än medelvärdet får pengar tillbaka i form av en premie. Har kunden ett högre flöde än medelvärdet får kunden istället betala en avgift. Syftet med flödesjusteringen är att på sikt få ut mer värme ur vårt gemensamma fjärrvärmesystem.

Under hösten kommer du sedan att få en prognos från oss på hur ditt pris kommer att påverkas. Du får då en skriftlig information med en prognos, och du har också möjlighet att prata med kundservice eller någon av våra säljare.

Vår prismodell infördes den 1 januari 2016.

Vår prispolicy

Priset ska vara konkurrenskraftigt

Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och skall dessutom beakta de mervärden som finns; enkelhet, säkerhet och hållbarhet. Priset skall således vara värdebaserat och spegla produktens värde för våra kunder.

Prissättningen ska vara långsiktig

Prissättningen ska vara förutsägbar utan kraftiga svängningar. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid skall alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt. Typiska yttre faktorer som påverkar konkurrenssituationen är svängningar på el-, bränsle- och räntemarknaden.

Prissättningspolicy

FÖRHANDLING OCH MEDLING

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer och har frågor om fjärrvärme eller våra priser. Som fjärrvärmekund kan du enligt fjärrvärmelagen begära förhandling och medling och har också möjlighet att säga upp ditt avtal om fjärrvärmeleverans. Lagen har som syfte att skydda konsumenten.

Vill du läsa mer eller behöver hjälp?
Energimarknadsinspektionen
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Fjärrvärmenämnden

Oberoende energirådgivning

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare för oberoende användarrådgivning. Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Mer information hittar du på energimyndighetens hemsida.

Ring oss

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

E-post

Kontakta oss dygnet runt via e-post. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.