Behaglig inomhustemperatur till stabilt pris med hög leveranssäkerhet på köpet.

Fjärrvärme – en viktig del i ett hållbart kretslopp

Vi brinner för framtiden

Vår fjärrvärme görs av bland annat träflis, gamla möbler, använt duschvatten, överblivna sopor och spillvärme från till exempel fryslager och smältverk. Sånt som annars skulle gått till spillo. Det gör att vår fjärrvärme är en viktig del i ett hållbart kretslopp.

Jenny Larsson, chef för Vattenfall Värme Sverige berättar mer om fjärrvärme, hur den fungerar och varför den är både miljövänlig och klimatsmart.

Fördelar med fjärrvärme

Företag, fastigheter och bostäder med fjärrvärme från oss har gjort ett bra val. Priset är stabilt, det krävs nästan inget underhåll och miljöpåverkan är låg. Fastigheter med fjärrvärme kan också njuta av varmvatten samt en jämn och behaglig inomhustemperatur.

 • Enkelt och bekvämt
  Med fjärrvärme slipper du bland annat buller, lukt eller sotning, eftersom du inte behöver någon egen värmekälla.
 • Pålitligt
  Fjärrvärme innebär en driftsäker leverans av värme. 
 • Hållbart miljöval
  Vi använder till största del förnybart bränsle, till exempel skogsflis och returträ.
 • Konkurrenskraftigt och stabilt pris
  Fjärrvärme är ett ekonomiskt långsiktigt alternativ där du slipper obehagliga överraskningar. 

Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du har några frågor rörande fjärrvärme till ditt företag. Du når oss på telefon 020-36 00 36, vardagar 8–16.30.  

"Väldigt energieffektivt vill jag påstå"

Hör några av Vattenfalls fjärrvärmekunder berättar om varför valet för uppvärmning föll på just fjärrvärme.

 

Bostadsstiftelsen Platen

När bostadsstiftelsen Platen bestämde sig för att byta till ett smartare och bättre värmesystem, valde man fjärrvärme från Vattenfall.

Tyresö Kommun

För att nå visionen om att bli helt klimatneutrala har Tyresö Kommun valt fjärrvärme från Vattenfall som värmesystem.

Certifierade inom miljö, arbetsmiljö och kundinsyn

På Vattenfall Värme arbetar vi systematiskt med miljö- och arbetsmiljöfrågor, samt med energieffektivisering. Det gör vi med stöd av vårt integrerade ledningssystem. Det innebär bl.a. att vi sätter mål och genomför ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan och för att uppnå en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Vårt arbete inom arbetsmiljö, miljö och energi är också externt granskat, genom att vi är certifierade enligt OHSAS 18001 (arbetsmiljö), ISO 14001 (miljö) och ISO 50001 (energiledning). Den verksamhet som ingår i våra miljö- och arbetsmiljöcertifikat är produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme, fjärrkyla och ånga samt produktion av el, inom våra anläggningsområden i Uppsala, Drefviken, Nyköping, Motala och Vänersborg samt staber. Vår verksamhet inom Uppsalas anläggningsområde, dvs Uppsala, Knivsta och Storvreta, ingår i vårt ISO 50001 certifikat. Vi var det första energibolaget i Sverige med ett certifierat energiledningssystem enligt ISO5001.

Våra anläggningar på Gotland och i Stenungsund, är på väg att integreras i vårt ledningssystem, men ingår ännu inte i vårt miljöcertifikat. 


Vill du se just din orts miljörapport?

På våra ortssidor hittar du all information om anläggningarnas miljöpåverkan.


Prisdialog

Prisdialogens syfte är att genom dialog åstadkomma en rimlig, förut­sägbar och stabil prisutveckling och på detta sätt stärka fjärrvärmekundernas ställning på värmemarknaden. Med Prisdialogen vill vi bidra till ökad öppenhet och förståelse och därigenom ett stärkt förtroende för oss.

Ring oss

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

E-post

Kontakta oss dygnet runt via e-post. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.