All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, dels var verksamheten bedrivs.

Energiskatt på el för 2018 faktureras av ditt elnätsföretag

Från och med den 1 januari 2018 har riksdagen beslutat att det istället är ditt elnätsföretag som fakturerar dig energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Energiskatten för 2018 blir 33,1 öre/kWh (41,38 öre/kWh inklusive moms).

Energiskatten som företag är skyldiga att betala kan variera kraftigt. Vi har samlat den viktigaste information hur du som företag hittar rätt i skattedjungeln.

Läs mer om energiskatt på el

Energiskatt på el för 2017 faktureras av din elhandlare

Energiskatten på el som används mellan 1 juli och 31 december 2017 är 32,5 öre/kWh exklusive moms (40,63 öre/kWh inklusive moms). Energiskatten faktureras av din elhandlare som redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Skatteavdrag för viss verksamhet

Företag som bedriver vissa typer av verksamhet kan ha rätt till lägre eller ingen energiskatt. Detta fås vanligen genom återbetalning via Skatteverket. Företag i delar av norra Sverige, inom tjänstesektorn, kan få ett skatteavdrag direkt på elhandelsfakturan. Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler. Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, varken direkt på elhandelsfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Nyhet avseende norrskatteavdrag direkt på faktura

Företag i delar av norra Sverige, inom tjänstesektorn, kan även fortsatt få ett skatteavdrag direkt på fakturan – nu på elnätsfakturan. Har du ett sådant avdrag på fakturan från din elhandlare idag, så överförs det inte per automatik till dina elnätsfakturor. Vi rekommenderar att du tar kontakt med ditt elnätsföretag, för att ta reda på hur du går tillväga för att även i fortsättningen få norrskatteavdrag.

Nyhet: Ändringar avseende skatteavdrag för viss verksamhet

I statens budget för 2018 ligger ett antal förslag till ändringar av vilken verksamhet som har rätt till lägre eller ingen energiskatt och ändringar i regelverket avseende återbetalning och frivillig skattskyldighet.

  • Fler datacenter får rätt till en lägre energiskatt via återbetalning från Skatteverket.
  • Elanvändning för värme och kyl till datorhallar ges möjlighet till lägre energiskatt via återbetalning från Skatteverket.
  • Skatteåterbetalning kan nu beviljas månadsvis när vissa kriterier är uppfyllda.
  • Gränsen för snabbare återbetalning från Skatteverket sänks till 150 000 kWh per kalenderår för det nedsättningsberättigade ändamålet.
  • Gränsen för att bli frivilligt skattskyldig ändras till förväntad elanvändning om 10 GWh per kalenderår för det nedsättningsberättigade ändamålet.

Nyhet: Skattebefrielse direkt på fakturan genom försäkran upphör

Företag som bedriver viss verksamhet har idag rätt till energiskattebefrielse direkt på elhandelsfakturan mot försäkran. Detta system upphör 1 januari 2018 och ersätts med återbetalning av energiskatten via Skatteverket. Det går under vissa förutsättningar även att bli frivilligt skattskyldig.

Detaljerad information på Mina sidor

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för företag genom att logga in på Mina sidor. Här får du detaljerad information om energiskatten för såväl 2017 och förslagen för 2018.

Logga in på Mina sidor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar