Energiskatter i Sverige

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, dels var verksamheten bedrivs. Privatpersoner på vissa orter kan vara berättigade till ett norrskatteavdrag.

Energiskatt på el 2017

Energiskatt på el tas ut med endast en skattesats

Energiskatten på el för 2017 är 29,5 öre/kWh exklusive moms (36,88 öre/kWh inklusive moms).

Använder du el som privatperson i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag på 12 öre/kWh (9,6 öre/kWh exklusive moms) direkt på din elfaktura, vilket gör att du betalar 24,88 öre/kWh (19,9 öre/kWh exklusive moms) i energiskatt.

Alla belopp nedan är exklusive moms om inte annat anges.

Skatteavdrag för viss verksamhet

Företag som bedriver vissa typer av verksamhet har rätt till lägre energiskatt antingen genom återbetalning via Skatteverket, eller för företag i delar av norra Sverige inom tjänstesektorn genom ett skatteavdrag direkt på elfakturan. Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler. Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, vare sig direkt på elfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Norrskatteavdrag: Har du ett företag inom tjänstesektorn i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag direkt på elfakturan. Skatteavdraget är 9,6 öre/kWh vilket gör att du i det här fallet betalar 19,9 öre/kWh på er elfaktura. Om ditt företag bedriver industriell verksamhet, jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, samt elanvändning i datorhall eller som landström* anses det inte tillhöra tjänstesektorn och har inte rätt till avdrag på fakturan. Du kan istället ha rätt till återbetalning från Skatteverket så att skatten totalt blir 0,5 öre/kWh, se nedan.

Återbetalning ner till 0,5 öre/kWh: Bedriver ditt företag industriell verksamhet, jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, samt förbrukning i datorhallar eller som landström* har du rätt till återbetalning på viss del av energiskatten på er elanvändning från Skatteverket. Återbetalningen är 29 öre/kWh på den ordinarie skattesatsen om 29,5 öre/kWh, så att skatten efter återbetalning blir 0,5 öre/kWh.

KOMMUNER MED LÄGRE SKATTESATS

I följande län och kommuner är energiskatten lägre:

 • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
 • Gävleborgs län: Ljusdal
 • Jämtlands län: samtliga kommuner
 • Norrbottens län: samtliga kommuner
 • Värmlands län: Torsby
 • Västerbottens län: samtliga kommuner
 • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Verksamhet med rätt till återbetalning från Skatteverket

Följande verksamheter har rätt till återbetalning från Skatteverket men har inte till någon del rätt till norrskatteavdraget på elfakturan:

 • Industriell verksamhet för den el som används i tillverkningsprocessen. Återbetalning sker på den del som överstiger 8 000 kr/år
 • Datorhallar där någon huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme. För att ha rätt till den lägre skatten ska datorhallarnas sammanlagda installerade effekt uppgå till minst 0,5 megawatt för annan utrustning än kyl- och fläktanläggningar. Återbetalning sker för den del som överstiger 8 000 kr/år
 • Yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet inklusive yrkesmässig växthusodling. Återbetalning sker på den del som överskrider 500 kr/år
 • Landström i skepp*

Återbetalning sker normalt årsvis i efterskott. För större verksamheter kan återbetalning begäras kvartalsvis:

 • 150 000 kWh/år eller mer för jord-, skogs- och vattenbruk samt landström*
 • 250 000 kWh/år eller mer för datorhallar och tillverkningsprocess i industriell verksamhet

* Med landström i skepp avses elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används i sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt.

Frivillig skattskyldighet

Du kan ansöka om frivillig skattskyldighet för ditt företag om ni beräknar att använda 20 gigawattimmar eller mer per kalenderår och mer än hälften av elanvändningen är i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall. Ni ansvarar då själva för skatteavdragen och behöver inte ansöka om återbetalning.

Länkar

Skatteverkets information om energiskatt på el

Skatteverkets information om vad som menas med företag i ekonomiska svårigheter

Skatteverkets blankett för ansökan om frivillig skattskyldighet

Blankett för att intyga om rätt till norrskatteavdrag på elfakturan från Vattenfall

Relaterade sidor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar