All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, dels var verksamheten bedrivs.

Energiskatt på el för 2019

Riksdagen har beslutat att energiskatten för 2019 blir 34,7 öre/kWh (43,48 öre/kWh inklusive moms). Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Energiskatten som företag är skyldiga att betala kan variera kraftigt. Vi har samlat den viktigaste information hur du som företag hittar rätt i skattedjungeln.

Läs mer om energiskatt på el

Energiskatt på el för 2018

Energiskatten på el som används mellan 1 januari och 31 december 2018 är 33,1 öre/kWh exklusive moms (41,38 öre/kWh inklusive moms). Energiskatten faktureras av ditt elnätsföretag som redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Skatteavdrag för viss verksamhet

Företag som bedriver vissa typer av verksamhet kan ha rätt till lägre eller ingen energiskatt. Detta fås vanligen genom återbetalning via Skatteverket. Företag i delar av norra Sverige, inom tjänstesektorn, kan få ett skatteavdrag direkt på elhandelsfakturan. Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler. Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, varken direkt på elhandelsfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Norrskatteavdrag direkt på faktura

Företag i delar av norra Sverige, inom tjänstesektorn, kan även fortsatt få ett skatteavdrag direkt på fakturan – nu på elnätsfakturan. Har du ett sådant avdrag på fakturan från din elhandlare idag, så överförs det inte per automatik till dina elnätsfakturor. Vi rekommenderar att du tar kontakt med ditt elnätsföretag, för att ta reda på hur du går tillväga för att även i fortsättningen få norrskatteavdrag.

Skatteavdrag för viss verksamhet

Från 2018 gäller ett antal ändringar av vilken verksamhet som har rätt till lägre eller ingen energiskatt och ändringar i regelverket avseende återbetalning och frivillig skattskyldighet.

  • Fler datacenter får rätt till en lägre energiskatt via återbetalning från Skatteverket.
  • Elanvändning för värme och kyl till datorhallar ges möjlighet till lägre energiskatt via återbetalning från Skatteverket.
  • Skatteåterbetalning kan nu beviljas månadsvis när vissa kriterier är uppfyllda.
  • Gränsen för snabbare återbetalning från Skatteverket sänks till 150 000 kWh per kalenderår för det nedsättningsberättigade ändamålet.
  • Gränsen för att bli frivilligt skattskyldig ändras till förväntad elanvändning om 10 GWh per kalenderår för det nedsättningsberättigade ändamålet.

Frivilligt skattskyldig?

Tidigare kunde företag som bedriver viss verksamhet ha rätt till energiskattebefrielse direkt på elhandelsfakturan mot försäkran. Detta system upphöde den 1 januari 2018 och ersattes med återbetalning av energiskatten via Skatteverket. Det går dock under vissa förutsättningar att bli frivilligt skattskyldig, vilket innebär att företaget själv ansvarar för inbetalning av energiskatt direkt till Skatteverket.

Detaljerad information på Mina sidor

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för företag genom att logga in på Mina sidor. Där får du detaljerad information om energiskatten.

Logga in på Mina sidor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar