Avtalsvillkor

Här hittar du de avtal och lagar som reglerar förhållandet mellan dig och din fjärrvärmeleverantör. Samma avtal och lagar gäller för både företag och bostadsrättsföreningar. 

Allmänna avtalsvillkor

Villkoren är allmänna och gäller för fjärrvärmeleverans till näringsidkare i Sverige. Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresseorganisationer inom bostads- och fastighetssektorn, nämligen Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO.

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

Prisvillkor

Prisvillkoren gäller från och med 2016-01-01 och tills vidare för fjärrvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar) från Vattenfall AB Värme.

Vill du veta mer? 
Läs vår prissättningspolicy 

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen infördes 2008 för att öka tryggheten för dig som fjärrvärmekund. Lagen syftar främst till ökad öppenhet kring fjärrvärmebolagens verksamhet och prissättning. Fjärrvärmelagen ställer krav på att fjärrvärmeavtal exempelvis ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms samt var prisinformation finns.

Här kan du läsa lagen i sin helhet:
Fjärrvärmelagen SFS 2008:263