Priskollen

Här har vi samlat allt du behöver veta om fjärrvärmepriset. Lär dig hur vi prissätter, hur prismodellen fungerar och se våra aktuella prislistor.

Tre bra saker att veta om fjärrvärmepriset

1. Så sätter vi priset

När vi bestämmer priset utgår vi från fjärrvärmens mervärden samt vad alternativen skulle kosta dig. 

2. Vår prismodell

Vad betalar du för? Lär dig vad du faktiskt betalar för och vad de olika posterna på din faktura betyder.

3. Se ditt pris

Hitta aktuella prislistor och räkna ut din värmekostnad utifrån ditt energibehov, abonnerad effekt och flöde. 

Aktuellt om fjärrvärmepriset

Topp 7 vanligaste frågorna om fjärrvärmepriset

Hur balanserar Vattenfall en konkurrenskraftig prismodell för fjärrvärme med kraftigt höjda produktionskostnader? Svaret på den frågan, och många fler hittar du här.

Fjärrvärmen fortsatt konkurrenskraftig efter prisjustering

Stigande bränslepriser har slagit hårt mot fjärrvärmesektorn. Fjärrvärme från Vattenfall förblir dock ett konkurrenskraftigt alternativ.

Prisdialogen 2024

Nu drar Prisdialogen för 2024 igång. Inledande samrådsmöten hålls runt om på våra orter under maj månad. Här kan du ta del av material och bakgrundsinformation inför mötet på din ort.

Till Prisdialogen 2024

Vanliga frågor om fjärrvärmepriset

Det har varit exceptionellt utmanande tider på energi- och bränslemarknaden. Kriget i Ukraina har lett till höga gaspriser på kontinenten, vilket i sin tur har drivit upp elpriserna. Både Ryssland och Ukraina har dessutom varit stora exportörer av biomassa och bortfallet har resulterat i rekordhöga priser. Efterfrågan på alternativa bränslen har drivits upp. Kriget har också försvårat läget inom frakt, med dyra och osäkra leveranser som följd. Det här har gjort att Vattenfall Värmes produktionskostnader har ökat med över 50 procent på ett år. Vi måste agera på det för att kunna betala våra bränsleleverantörer.

Prisjusteringen för 2024 innebär för ett Nils Holgerssons hus* en ökad kostnad på ca 30 tusen kronor per år (inkl. moms) och för en genomsnittsvilla mellan 2500 till 2900 kronor per år (inkl. moms), det vill säga cirka 240 kronor per månad.

*Nils Holgersson huset är ett typhus framtaget för att enkelt möjliggöra för en prisjämförelse av el-, värme-, VA- och avfallskostnader runtom i landet. Huset är ett litet flerfamiljshus, på en area om totalt 1000 kvm fördelat på 15 lägenheter.

Vi prioriterar att hålla oss till Prisdialogens direktiv att genomföra Prisdialogerna innan 15 september och vi är enligt våra allmänna avtalsvillkor bundna till att prisjustera en gång per år.

Vi har en värdebaserad prissättningsmodell och utvärderar konkurrenskraften mot alternativet löpande inför varje års prislista men fokuserar även på att priset skall vara långsiktigt hållbart och har nu begränsat genomslaget av de kraftiga rörelserna som sker på elmarknaden. Vår tro är att den höjning vi gör är hållbar, och på en nivå som håller oss fortsatt konkurrenskraftiga även om elpriset skulle gå ner något. Förändras situationen och därmed fjärrvärmens konkurrenskraft så är det möjligt att vi får se över prisnivån igen.

För att avgöra vilket effektpris man som kund hamnar på, räknas ett nyckeltal för energi-effektförhållande ut för varje kund. Förhållandet räknas för ett brutet år, 1 maj till 31 april, där energi i form av årsförbrukning MWh delas med kW för maximal timmedeleffekt. Ett lågt energi-effektförhållande indikerar alltså hög effektförbrukning i förhållande till den totala energiförbrukningen. Den maximala timmedeleffekten räknas som medelvärdet av de tre högsta uppmätta timmedeleffekterna.

Kunder med ett energi-effektförhållande under 1,2 kommer att debiteras enligt effektpris Spetsig och kunder med ett energi-effektförhållande över 1,2 kommer att debiteras enligt effektpris Standard för respektive ort. Företagskunder kan komma åt sin årsförbrukning och timdata via kundportalen Heat Business Portal. Vilket effektpris som är aktuellt för respektive kund och deras fastigheter kommer att kommuniceras i samband med prisbrevet, då även rekommenderad effekt och eventuell volymrabatt specificeras.

Förstå priset

I vår prismodell förklarar vi fjärrvärmepriset och dess olika beståndsdelar. Titta gärna på filmen här intill.

 
 

Se vårt webbinarium om fjärrvärmepriset

Missade du vårt priswebbinarium den 17 oktober? Här kan du se webbinariet i efterhand. Vi diskuterar bland annat omvärldsläget och den senaste prisjusteringen. Därutöver går vi igenom fjärrvärmens framtida prisutveckling, prismodellen och kundportalen.