Avbrott

Här hittar du information om fjärrvärme- och fjärrkylaavbrott. Följ pågående och planerade avbrott i kartan nedan. Och du vet väl om att du kan få information direkt via e-post eller sms om avbrott på din ort? Lägg bara till dina kontaktuppgifter i Heat Business Portal.

Vill du göra en felanmälan?

Inget avbrott men ändå problem med din fjärrvärme, fjärrkyla, fjärrånga eller värmeväxlaren? Här kan du felanmäla, så hjälper vi dig.

Få sms och e-post vid avbrott

Visste du att du kan få information via sms och /eller e-post vid fjärrvärme- eller fjärrkylaavbrott? För att aktivera en prenumeration behöver du bara registrera dina kontaktuppgifter i kundportalen Heat Business Portal.

Vad händer vid ett avbrott?

Se videon om fjärrvärme och vad som händer när vi arbetar med underhåll av fjärrvärmenätet som kan orsaka ett planerat avbrott.

 
 

Lär dig mer om avbrott

Generellt beror det på tre olika saker:

 1. planerade avbrott
 2. planerad inkoppling
 3. en läcka.

Vid planerade avbrott byts gamla rör i marken för att säkerställa ett väl fungerade fjärrvärmenät. Vid planerad inkoppling ansluter vi nya kunder på fjärrvärmenätet och vid ett läckage på rören stänger vi akut av värmen för att laga läckan.

Väldigt sällan! Vid korta avbrott märks det inte eftersom värmen dröjer sig kvar några timmar i din bostad eller byggnad . Det vill säga att vi hinner koppla på värmen igen innan det blir svalt.

Varmvattnet försvinner medan kallvattenleveransen inte påverkas.  

 • Värme och varmvatten stängs av tillfälligt under ett avbrott.
 • Vid kortare avbrott påverkas inte temperaturen i fastigheten så mycket, framför allt inte om du håller fönster och dörrar stängda.

Du kan fortsätta att använda tvättmaskin och diskmaskin. De har generellt ett eget uppvärmningssystem för vatten. 

Tre saker som är bra att tänka på vid avbrott.

 • Spara på den befintliga inomhusvärmen genom att inte vädra.
 • Håll dörrar mot kalla utrymmen stängda
 • Planera genom att duscha kvällen före avbrottet.

 

Det är olika beroende på vilket arbete vi utför. Vid en inkoppling av en ny kund, beror det på:

 1. hur omfattande arbetet är
 2. hur stora rören är
 3. mängden vatten i ledningarna
 4. om inkopplingen är tekniskt komplicerad.

En mindre inkoppling kan göras på cirka 8 timmar medan en huvudledning kan ta dygn. Vid planerade avbrott informerar vi dig i god tid, minst en vecka i förväg.

Vi försöker i största möjliga mån att korta ner avbrotten och planerar inga stora inkopplingar under vinterhalvåret, om inte ett akut läge uppstår.

Vid akut läcka

Ring och anmäl om det läcker ut vatten på gatan eller om det sker en större läcka inne i fastigheten. Prislista vid utryckning

Telefon: 020-82 40 40

För övriga frågor

Kontakta Vattenfalls kundservice, vi har öppet vardagar klockan 08.00 – 16:30.

Telefon: 020-36 00 36