För att säkra en trygg leverans av värme och varmvatten till dig, måste vi ibland genomföra underhållsarbete. Inför planerade avbrott meddelar vi berörda kunder i god tid. Information sker via brev, anslag samt här på hemsidan. Fjärrvärme är driftsäkert och oplanerade avbrott är mycket ovanliga.

Visste du…

Att du kan få information via sms och/eller e-post vid fjärrvärmeavbrott? För att aktivera avbrottsprenumerationen behöver du registrera dina kontaktuppgifter på Mina sidor. Om du är fastighetsägare, tänk på att det är du som ansvarar för att informera dina hyresgäster om eventuella avbrott. Anmäl därför en e-postadress så att du lätt kan skicka vidare och skriva ut informationen.

Aktuella fjärrvärmeavbrott

På kartan hittar du våra planerade avbrott på fjärrvärmenätet. Under ett avbrott påverkas värmen och varmvattnet. Kallvattenleveransen påverkas inte. Under ett kortare avbrott påverkas inte temperaturen i fastigheten så mycket, men tänk på att inte ha öppna fönster och dörrar mer än nödvändigt. Du kan troligtvis använda diskmaskin och tvättmaskin. De har eget uppvärmningssystem för vatten och påverkas därför inte.

Kartan visar pågående avbrott för Uppsala samt Haninge, Tyresö och Älta. För att se planerade avbrott klicka på skiftnyckelsymbolen längst ner på kartan och välj "planerade" i vyn som kommer upp. Planerade avbrott visas 14 dagar framåt.


Felanmälan

Misstänker du att något är fel med fjärrvärmen? Kontrollera i första hand fastighetens fjärrvärmecentral och övriga berörda system. Ofta beror avbrott på ett fel i fastighetens egen fjärrvärmecentral och då är det fastighetsägaren som är ansvarig för eventuell åtgärd. 

Vid planerade avbrott meddelar vi fastighetsägaren i god tid innan avbrottet. Vid ett akut eller oplanerat avbrott informeras fastighetsägaren så fort det är möjligt.

Vid fel i fjärrvärmeleveransen, ring oss på 020-82 58 58.

Ring oss

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

E-post

Kontakta oss dygnet runt via e-post. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.