Fjärrvärmeavbrott

För att säkra en trygg leverans av värme och varmvatten till dig, måste vi ibland genomföra underhållsarbete. Inför planerade avbrott meddelar vi berörda kunder i god tid. Information sker via brev, anslag samt här på hemsidan. Fjärrvärme är driftsäkert och oplanerade avbrott är mycket ovanliga.

Aktuella fjärrvärmeavbrott

På kartan hittar du våra planerade avbrott på fjärrvärmenätet. Under ett avbrott påverkas värmen och varmvattnet. Kallvattenleveransen påverkas inte. Under ett kortare avbrott påverkas inte temperaturen i huset så mycket, men tänk på att inte ha öppna fönster och dörrar mer än nödvändigt. Du kan troligtvis använda diskmaskin och tvättmaskin. De har eget uppvärmningssystem för vatten och påverkas därför inte.

Kartan visar pågående avbrott för Uppsala samt Haninge, Tyresö och Älta. För att se planerade avbrott klicka på skiftnyckelsymbolen längst ner på kartan och välj "planerade" i vyn som kommer upp. Planerade avbrott visas 14 dagar framåt.


Visste du…

Att du kan få information via sms och/eller e-post vid fjärrvärmeavbrott? För att aktivera avbrottsprenumerationen behöver du registrera dina kontaktuppgifter på Mina sidor
Om du är fastighetsägare, tänk på att det är du som ansvarar för att informera dina hyresgäster om eventuella avbrott. Anmäl därför en e-postadress så att du lätt kan skicka vidare och skriva ut informationen.


Felanmälan

Misstänker du att något är fel med fjärrvärmen? Kontrollera i första hand fastighetens fjärrvärmecentral och övriga berörda system. Ofta beror avbrott på ett fel i fastighetens egen fjärrvärmecentral och då är det fastighetsägaren som är ansvarig för eventuell åtgärd. 

Vid planerade avbrott meddelar vi fastighetsägaren i god tid innan avbrottet. Vid ett akut eller oplanerat avbrott informeras fastighetsägaren så fort det är möjligt.

Vid fel i fjärrvärmeleveransen, ring oss på 020-82 58 58.

Felavhjälpning värmeväxlare

Som fjärrvärmekund ansvarar du själv för din värmeväxlare. Om din fjärrvärmeväxlare inte är lika effektiv som den har varit, eller om den går sönder kan du beställa servicearbeten och reparation från oss. Kostnaden beror på om besöket är planerat eller inte, och om det utförs på ordinarie arbetstid eller inte. Du kan också kontakta andra entreprenörer. Läs mer på vår sida om felavhjälpning.

Vanliga frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga?

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om fjärrvärme.