Tvärförbindelse Södertörn

 

Vi investerar i en fossilfri framtid

Fjärrvärmenätet är en viktig del av Stockholms energisystem och bidrar till det cirkulära samhället. Vår anläggning i Jordbro förser Haninge, Tyresö och Älta med fjärrvärme helt från förnybara energikällor. Som en följd av Trafikverkets planerade bygge av Tvärförbindelse Södertörn behöver vi flytta fjärrvärmeledningar i området för att säkra en fortsatt stabil leverans av hållbar fjärrvärme.

Etappbeskrivningar

 1. Nynäsvägen
  Återställningen av Nynäsvägen är klar, omläggningsarbetet fortsätter i närheten av Nynäsvägen i höjd med värmeverket samt längs med Södra Jordbrovägen.
 2. Södra Jordbrovägen
  Omläggningsarbetet på Södra Jordbrovägen påbörjades i oktober 2023. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2024. Schaktarbete pågår periodvis under hela etappen.

Så här påverkas du under arbetet

 • Vi förbereder för borrning under Haningeleden och fäller träd invid väg 259 i höjd med värmeverket.
 • Ett körfält avstängt i korsningen mellan Mostensvägen och Södra Jordbrovägen.
 • Trafikstörningar och hastighetsbegränsningar på Södra Jordbrovägen. Längs en del av Södra Jordbrovägen är ett körfält avstängt, trafiken dirigeras med hjälp av trafikljus.
 • Trafikstörningar och hastighetsbegränsningar på Väg 259, Jordbrolänken, från Trafikplats Jordbro till Jordbrorondellen i riktning mot Huddinge Centrum. I riktning mot Huddinge Centrum är ett körfält avstängt, området som påverkas är cirka 250 meter.
 • Gång- och cykelvägen längs Södra Jordbrovägen har flyttats och leds tillfälligt om. Följ skyltning för vägvisning.
 • Busshållplats Södra Jordbrovägen är tillfälligt avstängd.

Informationsblad

För dig som företräder en BRF/samfällighet eller är verksam i området finns här ett informationsblad att skriva ut eller skicka vidare.

Avstängning av värme och vatten

Avbrott kommer att inträffa där boende och verksamheter i anslutning till omläggningsområdet drabbas av att värmen och varmvattnet stängs av under ett antal timmar. Avbrotten är planerade att ske sommaren 2025. Exakt när avbrotten beräknas ske, hur långa avbrotten förväntas vara och vilka kunder som berörs av avbrottet fastställs och kommuniceras när arbetet påbörjats.

Bakgrund

Trafikverket planerar för en ny motortrafikled söder om Stockholm med syfte att binda ihop Haninge i öster med Huddinge i väster. Fjärrvärmeledningar löper under den nya planerade motorvägen och vi behöver därför flytta de två största fjärrvärmeledningarna i området.

Läs mer om Tvärförbindelse Södertörn på Trafikverkets webbplats.

Varför?

Fjärrvärmenätet i Haninge kommun är en viktig del av Stockholms energisystem och bidrar till det cirkulära samhället. Då det tar lång tid att flytta fjärrvärmeledningar behöver vi genomföra arbetet innan Trafikverket påbörjar bygget av den nya motortrafikleden, detta för att säkra en fortsatt stabil leverans av hållbar fjärrvärme till de boende och verksamma i området.

Förbättringar

De nya rören har mindre energiförluster och är anpassade för dagens krav på hållbarhet. För dig som bor eller har verksamhet utmed sträckan kommer arbetet att föra med sig en långsiktigt stabil leverans av hållbar fjärrvärme. Vi kommer även att förbereda en yta längs med Södra Jordbrovägen som Haninge kommun har möjlighet att göra en gång-och cykelväg utav.

Övriga frågor?

Kontakta vår kundservice på telefon: 020-23 23 00

Så arbetar vi på fjärrvärmenätet

Hur går det till när vi gräver i staden? I denna film förklarar vi de olika stegen när vi arbetar på vårt fjärrvärmenät.