Avtalsvillkor och Fjärrvärmelagen

Här hittar du de avtal och lagar som reglerar förhållandet mellan dig och oss som din fjärrvärmeleverantör.

Nya allmänna avtalsvillkor

Sedan september 2023 finns det nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme. Precis som tidigare är de allmänna avtalsvillkoren framtagna av Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket. Villkoren nedan gäller för fjärrvärmeleverans till privatpersoner i Sverige. Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare och bostadsrättsföreningar hittar du här

Reviderade allmänna avtalsvillkor - gäller fr.o.m. 1 september 2023

Tidigare allmänna avtalsvillkor - gällde t.o.m. 31 augusti 2023

Nyheter i avtalsvillkoren

Det huvudsakliga syftet med framtagandet av nya allmänna avtalsvillkor var att anpassa dem till aktuella lag- och föreskriftsändringar.  I många fall handlar det endast om språkliga förändringar som att förtydliga vissa delar eller att ersätta särskilda termer och begrepp. Utöver dessa mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna följande:

  • Bestämmelserna under avsnitt 5 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift, exempelvis att konsumenten ska få del av betydligt mer information i eller tillsammans med fakturan (se avsnitt 5.10 och 11.1).
  • I avsnitt 1.1 har ett förtydligande införts gällande konsumentens ställning (”Det är endast möjligt att avtala om villkor som är till fördel för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor.”)
  • En mening i avsnitt 9.1 har strukits. Den gav exempel på vad som kan utgöra ”saklig grund” för uppsägning av en kund. Detta medför dock inte någon förändring i sak.

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ska skapa goda villkor för konsumenter och leverantörer av fjärrvärme. Den ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Läs lagen i sin helhet

Mer information

Ångerrätt

Vill du använda ångerrätten? Ladda ner Konsumentverkets standardblankett för att ångra ditt köp. Fyll i och skicka in den till oss via e-post eller post.

Oberoende energirådgivning

Om du vill veta mer om hur du kan påverka din energiförbrukning hemma kan du vända dig till din kommuns energirådgivare. Det är en kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad service som finns i alla Sveriges kommuner.