Avtalsvillkor och Fjärrvärmelagen

Här hittar du de avtal och lagar som reglerar förhållandet mellan dig och oss som din fjärrvärmeleverantör.

Allmänna avtalsvillkor

Villkoren är allmänna och gäller för fjärrvärmeleverans till privatpersoner i Sverige. Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket.

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

 

Ångerrätt

Vill du använda ångerrätten? Ladda ner Konsumentverkets standardblankett för att ångra ditt köp. Fyll i och skicka in den till oss via e-post eller post.

Ångra ditt köp

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ska skapa goda villkor för konsumenter och leverantörer av fjärrvärme. För att förenkla för köpare och säljare har Energiföretagen, tidigare Svensk Fjärrvärme, och de stora kundorganisationerna arbetat fram avtalsvillkor.

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Läs lagen i sin helhet