Din el kommer från sol, vind, vatten och kärnkraft - ingenting annat. Vattenfall har som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.

Energikällor i Sverige

Du kan själv välja om din el ska komma från enbart solkraft, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft. Väljer du vind-, vatten- eller kärnkraft får du el från Vattenfalls kraftverk i Sverige. Väljer du solkraft köper vi in den elen från producenter i Europa varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

100 % Solkraft

Visste du att solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning, tusen gånger om? Därför har produktionen av el från solen exploderat de senaste åren. Solen är en energikälla som inte tar slut och som ger energi även under den svenska vintern, även om den ger mest på sommaren. Solceller i drift ger inga utsläpp av växthusgaser. Vi köper in solkraften i Europa för att kunna leverera solkraft till så många som möjligt.
Läs mer om solkraft

100 % Vattenkraft

Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket gör att vi alltid har tillgång till förnybar energi. Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Därför är den en viktig energikälla för framtiden.
Läs mer om vattenkraft

100 % Vindkraft

Vindkraftverkens källa till energi är vinden, en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Vindkraft fungerar såklart bara när det blåser. Praktiskt nog så blåser det mycket längs den svenska kusten. Dessutom blåser det extra mycket på vintern, den tid på året då vi behöver mest energi.
Läs mer om vindkraft

100 % Kärnkraft

Nära hälften av Sveriges el kommer från kärnkraft. Den är effektiv, driftsäker och släpper inte ut så mycket växthusgaser. Vi driver sju av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer med höga krav på säkerhet och avfallshantering.
Läs mer om kärnkraft

Gör du inget val får du en mix

Energimix är en blandning av olika energislag: vatten-, vind- och kärnkraft. Du får den elproduktion som "blir över" när man tagit hänsyn till alla kunders aktiva val. Vattenfalls mix varierar från år till år beroende på hur Vattenfalls produktionsmix sett ut under året.

Energimixens miljöpåverkan

Energimixens miljöpåverkan varierar från år till år, eftersom fördelningen mellan energislagen varierar varje år. I Vattenfalls energimix ingår endast vatten-, vind- och kärnkraft.
Mixens miljöpåverkan för förra året

 

Vanliga frågor och svar

Kontakta kundservice

Vi berättar gärna mer om våra elavtal och hjälper dig att hitta rätt.

Ring oss vardagar 8-18 om du har frågor kring våra produkter och tjänster.

Telefon: 020-82 00 00
Från utlandet: +46 771 82 00 00