Vi har gjort det enkelt för dig att bli en del av de bra saker som händer för klimatet. All el du köper av oss i Sverige är nämligen fossilfri. Den kommer från fossilfria energikällor som sol-, vind-, vatten- och kärnkraft - ingenting annat. Du kan själv välja energikälla, eller så får du vår fossilfria mix.

Energikällor i Sverige

Du kan själv välja om du vill stödja produktionen av solkraft, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft i ditt elavtal. Väljer du vind-, vatten- eller kärnkraft får du el från Vattenfalls kraftverk i Sverige. Väljer du solkraft köper vi in den elen från producenter i Europa, varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

100 % Solkraft

Solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning tusen gånger om. Elproduktionen från solen har exploderat de senaste åren, allt från små hushållsinstallationer till storskaliga solcellsparker. Solen är en energikälla som inte tar slut och som ger energi året runt, även om den ger mest på sommaren. Solceller i drift orsakar inga utsläpp av växthusgaser.
Läs mer om solkraft

100 % Vattenkraft

Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket gör att vi alltid har tillgång till förnybar energi. Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Den är en viktig energikälla idag och i framtiden.
Läs mer om vattenkraft

100 % Vindkraft

Vindkraftverkens källa till energi är vinden, en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Vindkraft fungerar såklart bara när det blåser, och det gör det längs den svenska kusten, men även ovanför trädtopparna på många platser inne i landet. Praktiskt nog så blåser det mer på vintern, den tid på året då vi behöver mest energi.
Läs mer om vindkraft

100 % Kärnkraft

Cirka 30 procent av Sveriges el kommer från kärnkraft. Den är effektiv, driftsäker och släpper inte ut så mycket växthusgaser. Vi driver fem av Sveriges sex kärnkraftsreaktorer med höga krav på säkerhet och avfallshantering.
Läs mer om kärnkraft

Gör du inget val får du en fossilfri mix

Fossilfri mix består av kärn- och vattenkraft. Den fossilfria mixens miljöpåverkan varierar från år till år, eftersom fördelningen mellan kärn- och vattenkraft varierar varje år.
Mixens miljöpåverkan för förra året

Därför ska du välja energikälla

Vad är skillnaden mellan fossilfri och förnybar energi?

Vanliga frågor och svar

Behöver du mer hjälp?

Hos kundservice hittar du svar på många vanliga frågor.

Är du kund hos oss kan du lösa de flesta av dina ärenden på Mina sidor.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja