Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som inte ger några utsläpp i drift.

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft är när man utvinner energi ur vinden. Vindkraftverk drivs indirekt av solen. Solens strålar ger olika temperaturer på olika platser i världen och temperaturskillnaderna skapar olika lufttryck som sätter luften i rörelse – det börjar med andra ord blåsa och vindenergi kan skapas.

Vinden sätter rotorbladen på vindkraftverket i rörelse. Rotorbladen driver en generator som producerar el.

För att bladen ska börja snurra måste det blåsa minst fyra sekundmeter. Börjar det blåsa för mycket – mer än 25 sekundmeter – stängs vindkraftverken av för att förhindra slitage. Bäst är det vid ungefär 13 sekundmeter, då har vindkraftverket sin maxkapacitet.

I Sverige finns över 3 000 vindkraftverk som tillsammans genererar cirka tolv procent av den energi vi använder på ett år.

Fördelar med vindkraft

  • Släpper inte ut några växthusgaser eller andra utsläpp under drift.
  • Vindkraftverk placerade på land har liten påverkan på den biologiska mångfalden.
  • Vinden kommer inte ta slut, vindkraft är därför en förnybar energikälla.
  • Vind är en gratis resurs, till skillnad från till exempel kol och olja.
  • I drift ger vindkraftverket inga restprodukter som behöver tas om hand.

Nackdelar med vindkraft

  • Vindkraft är beroende av andra energikällor
  • Energi från vindkraftverk går inte att lagra, och vi kan ju inte påverka när, var och hur det blåser. Därför måste det finnas flera energikällor, så att det finns el även när det är vindstilla.
  • Vindkraft påverkar de boende i området genom att de låter och syns.

Vindkraftens miljöpåverkan

Vindkraft har under drift liten miljöpåverkan, då det varken ger utsläpp, avfall eller större påverkan på den biologiska mångfalden. Men, precis som alla produkter, behöver vindkraftverk råvaror för att kunna produceras.
Läs mer på Elens ursprung

Hur mycket kostar vindkraft?

För vindkraft betalar du ett tillägg på 1,90 öre/kWh, vilket innebär ungefär 4 kr extra i månaden för en lägenhet och 30 kr för ett eluppvärmt hus. För att se vad vindkraft kostar för just dig, besök vår elavtalsguide. Där kan du jämföra priser på vindkraft och andra energikällor.

För att se vad ett elavtal med vattenkraft kostar, besök vår elavtalsguide. Där kan du jämföra priser på vattenkraft och andra energikällor. Är du redan kund hos oss ordnar du enkelt allt med ditt elavtal på Mina sidor.