Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft är när man utvinner energi ur vinden. Vindkraftverk drivs indirekt av solen. Solens strålar ger olika temperaturer på olika platser i världen och temperaturskillnaderna skapar olika lufttryck som sätter luften i rörelse – det börjar med andra ord blåsa och vindenergi kan skapas.

Vinden sätter rotorbladen på vindkraftverket i rörelse. Rotorbladen driver en generator som producerar el.

För att bladen ska börja snurra måste det blåsa minst fyra sekundmeter. Börjar det blåsa för mycket – mer än 25 sekundmeter – stängs vindkraftverken av för att förhindra slitage. Bäst är det vid ungefär 13 sekundmeter, då har vindkraftverket sin maxkapacitet.

I Sverige finns över 3 000 vindkraftverk som tillsammans genererar cirka tolv procent av den energi vi använder på ett år.

Fördelar med vindkraft

  • Släpper inte ut några växthusgaser eller andra utsläpp under drift.
  • Vindkraftverk placerade på land har liten påverkan på den biologiska mångfalden.
  • Vinden kommer inte ta slut, vindenergi är därför en förnybar energikälla.
  • Vind är en gratis resurs, till skillnad från till exempel kol och olja.
  • I drift ger vindkraftverket inga restprodukter som behöver tas om hand.

Nackdelar med vindkraft

  • Vindkraft är beroende av andra energikällor
  • Energi från vindkraftverk går inte att lagra, och vi kan ju inte påverka när, var och hur det blåser. Därför måste det finnas flera energikällor, så att det finns el även när det är vindstilla.
  • Vindenergi påverkar de boende i området genom att de låter och syns.

Vindkraftens miljöpåverkan

Vindkraft har under drift liten miljöpåverkan, då det varken ger utsläpp, avfall eller större påverkan på den biologiska mångfalden. Men, precis som alla produkter, behöver vindkraftverk råvaror för att kunna produceras.
Läs mer på Elens ursprung

Hur mycket kostar vindkraft?

Väljer du vindkraft som energikälla när du tecknar elavtal hos oss kostar det inget extra. Inget elbolag kan garantera att du får just vindkraft i ditt eluttag. Du får alltid en mix av kraftslag. Men vi kan lova att motsvarande mängd el du förbrukar kommer att produceras av just vindkraft. Detta garanteras med hjälp av ett internationellt system för ursprungsgarantier.

Är du kund hos oss ordnar du enkelt allt med ditt elavtal Mina sidor. Där kan du läsa mer om hur du gör för att välja energikälla.

Förnybar energi är nyckeln till en fossilfri framtid.

Se ditt elpris och teckna elavtal