Vindkraft

När du tecknar elavtal hos oss kan du välja vindkraft som energikälla.

Energi från vinden

När man utvinner energi från vinden får man vindkraft. Vindkraft är en förnybar energikälla då den utvinns ur en källa som naturligt förnyas. 

Vindkraftverk drivs indirekt av solen. Solens strålar ger olika temperaturer på olika platser i världen och temperaturskillnaderna skapar olika lufttryck som sätter luften i rörelse. Det börjar med andra ord blåsa och vindenergi kan skapas.

Fördelar med vindkraft

  • Det är en förnybar energikälla
  • Inga växthusgaser eller andra utsläpp under drift
  • Vindkraftverk placerade på land har liten påverkan på den biologiska mångfalden
  • Vindkraftverket i drift ger inga restprodukter som behöver tas om hand

Nackdelar med vindkraft

  • Beroende av andra energikällor som komplement när det inte blåser
  • Energin går inte att lagra, och vi kan ju inte påverka när, var och hur det blåser
  • Påverkar boende i området då vindkraftverken låter och syns

Elavtal med vindkraft

Inget elbolag kan garantera att du får just vindkraft i ditt eluttag. Du får alltid en mix av kraftslag. Men vi kan lova att motsvarande mängd el du förbrukar kommer att produceras av just vindkraft. Detta garanteras med hjälp av ett internationellt system för ursprungsgarantier.

Är du kund hos oss väljer du energikälla på Mina sidor.

Teckna fossilfritt elavtal med vindkraft

När du tecknar elavtal med oss kan du välja energikälla. Elen produceras i Vattenfalls svenska kraftverk.

Se våra elavtal och priser
Vindkraftverk i skogsområde

Fakta om vindkraft

Vindkraft är ett av de viktigaste energislagen för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja