Avtalsvillkor och rättigheter

Vi vill att du som är kund hos oss ska vara nöjd och att din el fungerar som den ska. Här kan du läsa mer om avtal och de rättigheter du har hos Vattenfall Försäljning.

Man och kvinna framför dator

VÅRA KUNDLÖFTEN TILL DIG

 • Du får din el i rätt tid
 • Vill du bli kund hos oss ska det ske på den dag vi kommit överens om. Blir vi försenade får du 300 kronor i kompensation.
 • Du behöver inte betala för gammal el
 • Har vi missat att fakturera dig elkostnader som är äldre än ett år, så behöver du inte betala dessa. 
 • Du får hjälp att hitta ett elavtal som passar dig
 • Du som är privatkund ska få hjälp av oss att välja ett avtal som passar dig och ditt boende. Kontakta oss så hjälper vi dig. Om du redan är kund hos oss kan du också teckna nytt avtal på Mina sidor. 
  • Vi uppmanar till ett aktivt val av elavtal 
  • Du som är privatkund och har Anvisningsavtal kommer att uppmärksammas om detta och uppmanas att göra ett aktivt val av elavtal.
  • Du får ta med dig ditt elavtal med oss när du flyttar
  • Du som är privatkund och redan har tecknat ett elavtal med oss och vill behålla det, kan ta med dig avtalet när du flyttar till ett nytt boende. Om du vill ta med dig ditt avtal i flytten så kontaktar du oss så hjälper vi dig.
 • Ditt elavtal förnyas automatisk när det löper ut
 • Du som är privatkund och som har tecknat ett elavtal med oss kommer inte att hamna på Anvisningsavtal när ditt avtal löper ut.

Våra Kundlöften till dig (PDF)

Allmänna avtalsvillkor

Vill du bli kund till oss har du rätt att få avtalets innehåll och villkor presenterade för dig innan du tackar ja.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
 - Punkt 2.2 

Du har rätt till skriftlig bekräftelse på ditt avtal om du inte redan fått all information skriftligen på ett varaktigt sätt. Du har ångerrätt om du tecknat avtalet på distans eller utanför elhandelsbolagets affärslokaler. Vi ger dig som tecknar elavtal med oss möjlighet att ångra köpet inom 14 kalenderdagar efter att du mottagit avtalsbekräftelsen, oavsett hur avtalet har ingåtts.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
- Punkt 2.3 

Om du ångrar dig

Kontakta kundservice på 020-82 00 00 eller använd Konsumentverkets standardblankett för ånger som du hittar nedan.

a) vid försenat byte av elhandelsföretag
Vill du bli kund hos oss ska du bli det på den dag vi har kommit överens om. Blir vi försenade sträcker vi oss längre än elbranschen i övrigt och ger dig minst 300 kronor i kompensation.

Läs mer i vårt kundlöfte samt i Allmänna avtalsvillkor:
 - Kundlöfte 1
 - Punkt 2.11

b) för skada vid icke fullföljt avtal
Har vi kommit överens om ett elavtal och vi har missat att registrera detta, så att du därigenom fått högre kostnader än du annars skulle haft har du rätt till kompensation.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
 - Punkt 2.13

c) för skada vid avbruten överföring av el
Om du inte får el på grund av att vi, utan laglig rätt, begärt att ditt elnätföretag ska stänga av elen hem till dig har du rätt till ersättning för den skada vi vållat dig.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
 - Punkt 2.12

d) Förutsättningar för att få ersättning
Den ersättning du kan få enligt ovan begränsas till att vi förväntar oss att du, om det går, försöker begränsa den skada som uppstår. Ingen ersättning betalas ut för näringsverksamhet.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
 - Punkt 2.14 
 - Punkt 2.15

Du har rätt att välja månadsfaktura. Vi erbjuder idag flera faktureringsalternativ som du fritt kan välja mellan. Valen är varje, varannan och var tredje månad. Vi tar inte ut fakturaavgift för något av våra faktureringsalternativ.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
- Punkt 3.3 (tredje stycket) 
- Punkt 4.2

Vill du bli kund hos oss ska du bli det på den dag vi kommit överens om. Blir vi försenade ska du få besked om vad som gick fel.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor: 
 - Punkt 2.10

Har vi missat att fakturera dig elkostnader som är äldre än ett år, så behöver du inte betala dessa. Här går vi längre än lagen, som säger tre år och branschens överenskommelse med Konsumentverket som säger ett år endast om orsaken till att vi fakturerat beror på något som ligger inom vår kontroll.

Läs mer i vårt kundlöfte och Allmänna avtalsvillkor:
 - Kundlöfte 2
 - Punkt 3.3 (sjunde stycket)

Du ska regelbundet få fakturor och de ska stämma överens med vad du har förbrukat. Om fakturan av någon anledning uteblir eller vi skickar fakturor med beräknade värden trots vi har fått mätvärden från ditt elnätsföretag, har du rätt att begära en kostnads- och räntefri avbetalningsplan. Om vi inte får mätvärden från ditt elnätföretag och därför fakturerar dig enligt beräknade värden i mer än åtta månader har du rätt till automatisk reducering av avstämningsfakturan med 15 procent av skillnaden mellan vad som slutligt och preliminärt fakturerats.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
- Punkt 3.3, tredje, fjärde, femte och sjätte stycket

En gång per år har du rätt att skriftligen begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerad hos oss. Du kan närsomhelst meddela oss muntligt eller skriftligt om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för att informera dig om nya produkter eller annan marknadsföring.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
 - Punkt 1.4

Om du har en fordran hos oss har du enligt räntelagen rätt att få ränta på innestående belopp.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
 - Punkt 1.5

Om vi allvarligt missköter våra åtaganden enligt avtalet och inte rättar till fel trots påtalande kan du ha rätt att häva ditt avtal hos oss.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
 - Punkt 5.6

Är du intresserad ska du lätt kunna hitta miljöinformation om den el Vattenfall säljer. På fakturan eller i samband med fakturering ska du hitta information om ursprunget på den elmix Vattenfall sålde föregående år och få veta var du kan finna mer miljöinformation om den. Om du tittar på baksidan på elfakturan hittar du dessa uppgifter.

Läs mer i Ellagen: 
 - kapitel 8 12§

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
 - Punkt 2.2, tredje stycket 

Två månader innan vi ändrar ditt avtalade pris eller något i avtalsvillkoren har du med Anvisningsavtal eller Rörligt elpris rätt till ett meddelande om kommande ändring. När ditt Rörliga elpris eller Anvisningsavtal har höjts har du dessutom rätt att få tydlig information på nästkommande faktura när och hur priset ändrades. Vi informerar även om vi sänkt ditt elpris.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
 - Punkt 6.2 (första och fjärde stycket)

Om du vill byta elhandelsföretag får du göra detta inom avtalad uppsägningstid utan kostnad. Vi skickar då en slutfaktura senast sex veckor från uppsägningen.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
 - Punkt 2.5 
 - Punkt 3.3 (sista stycket)

När du tecknar avtal med oss ska vi berätta att du alltid kan hitta information om dina rättigheter och hur du går tillväga för att lämna klagomål på vår hemsida. På fakturan ska även finnas om var du hittar information om konsumenträtt, organ för rådgivning eller hjälp vid tvistlösning samt om oberoende energirådgivning. Informationen kan även fås från kundservice.

Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
- Punkt 2.2 (andra stycket, elfte punkten)
- Punkt 7.1