Betalning och faktura

Har du nyligt anmält dig för autogiro kan orsaken vara att anmälan inte blivit godkänd ännu. Är din faktura utskriven med en inbetalningsavi innebär det att vi inte kan dra fakturan med hjälp av autogiro. När ansökan är godkänt av både din bank och av oss framgår det tydligt på fakturan att beloppet kommer att belasta ditt konto.

Om det gått en tid sedan du gjorde din anmälan och autogirot ändå inte fungerar kan det bero på att vi har fått in fel uppgifter.

Kontakta oss

E-faktura är en kostnadsfri tjänst som du anmäler dig till via din internetbank. När anmälan är klar skickas fakturorna till din internetbank och du får meddelande om nya fakturor när du loggar in.

E-fakturan består av två delar: en PDF som har samma utseende som pappersfakturan, och ett förifyllt betalningsuppdrag du bara behöver godkänna. Betalningen sker då automatiskt på förfallodagen.

Som kund kan du välja på vilket sätt du önskar att göra inbetalningen. Kontakta oss för att ändra till det som passar dig bäst.

Betalas inte din faktura i tid skickar vi ut en påminnelse. Utskicket sker per automatik då en faktura är förfallen till betalning. På Mina sidor kan du se betalstatus på alla dina fakturor från oss.

Om vi vid upprepade tillfällen har skickat betalningspåminnelser med resultat att ärendet gått vidare i kravhanteringen kommer ingen betalningspåminnelse att skickas ut när nya fakturor förfaller. Inkassobrevet är den påminnelse du då får.

Se dina fakturor

Om vi är ditt elnätsbolag, det vill säga det företag som transporterar elen till din bostad, får du en faktura för ditt elnätsabonnemang och elöverföringen från oss. Elnätsbolag kan du inte välja själv utan beror på var i landet du bor.

Se vem som är nätägare där du bor

Om det fortfarande kommer fakturor från elhandelsbolaget Vattenfall så ber vi dig kontrollera de datum som finns angivet på fakturan, stämmer inte dessa med avtalat slutdatum så kontaktar du oss.

Elpriser och avtal

Vad du betalar beror på vilket avtal du har. Vi har både rörliga och fasta elpriser. Jämför våra elavtal och välj ett elavtal som passar dig och ditt boende med vår prisberäknare.

På vår sida om hur elmarknaden ser ut just nu kan du läsa vår prognos för den närmaste tiden, och vilket elavtal som är mest fördelaktigt just nu.

Årsavgiften som baseras på din årsförbrukning är uppdelad på 12 månader, vilket innebär att du betalar ca 17-39 kronor per månad beroende på vilken avtalstyp du valt och din förbrukning.

1. Elpris - den el du förbrukar
Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din el. Dels kan du minska mängden el du använder, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.

2. Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift
Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Se därför till att du inte har en större huvudsäkring än du behöver. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.

3. Skatter 
I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent. 

Läs mer om fakturans olika delar på vår fakturaförklaring.

Nej, ett fast pris hos Vattenfall är fast och ändras inte under bindningstiden. Det är bara skatt och moms som kan ändras.

Flytta

För att få el till din bostad behöver du två avtal, ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elledningarna där du bor, och ett elavtal med det elhandelsföretag du väljer att köpa elen av. När du tecknar elavtal med Vattenfall kan vi även hjälpa dig att teckna ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elledningarna i ditt område.

Få hjälp med flytten på 60 sekunder

Det går givetvis bra att själv ringa ditt nätbolag och anmäla flytt genom att säga upp eller teckna nytt elnätsavtal.

Hur långt i förväg du behöver anmäla din flytt är olika beroende på vilket elnätsföretag som ansvarar för elnätet där du bor. Kontakta därför ditt nätbolag i god tid innan du flyttar. Om du vill att Vattenfall tecknar ett elnätsavtal åt dig behöver du anmäla det minst 10 dagar i förväg. Om du själv anmäler flytten till ditt nätbolag räcker det om du ringer oss senast den dag du anmält som inflyttsdatum hos ditt nätbolag.

Självklart kan du fortfarande teckna ett elhandelsavtal även efter anmält inflyttsdatum passerat, men du kommer under en kort tid att få ett anvisningsavtal hos din anvisade elleverantör innan ditt nya elavtal startar igång. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Ja, det går bra. Har du redan ett avtal med Vattenfall som du är nöjd med kan du ta med det till din nya adress. Vi kan också föreslå ett nytt som kanske passar dig och din nya bostad ännu bättre.

För att få ett elavtal som passar dig och ditt boende behöver du göra ett aktivt val. Om du inte aktivt tecknar ett elavtal kommer du att få ett så kallat anvisningsavtal bara för att säkra att du får el i din nya bostad. Denna typ av avtal är ofta dyrare och mer ofördelaktigt för dig.

Flyttar du till eller från ett hus med fjärrvärme från Vattenfall, behöver du anmäla detta till oss. Fyll i blanketten och posta, e-posta eller faxa den till:

FRISVAR

Vattenfall Kundservice AB
Box 13
88030 Näsåker

Fax: 0155-21 25 80

kundservice@vattenfall.com

Om du ska flytta till ett hus med fjärrvärme går det bra att även bra att kontakta oss.

Flyttanmälan fjärrvärme 

Viktigt att tänka på: Läs av din fjärrvärmemätare och lämna in mätarställningarna i samband med utflyttsdagen. Vi behöver din flyttanmälan för fjärrvärme senast en vecka efter att du flyttat. Du står som betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst.

Fjärrvärme

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

På vår sida om våra priser hittar du mer information om vår prispolicy.

Senast en vecka efter att du flyttat behöver vi din flyttanmälan. Du står som betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst.

Ligger fastigheten inom eller i närheten av fjärrvärmenätet är förutsättningarna oftast goda att få fjärrvärme. Fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss och berättar mer.

Intresseanmälan fjärrvärme

Har du möjlighet så rekommenderar vi att byta till fjärrvärme, då det oftast är det mest prisvärda uppvärmningsalternativet.

Fjärrvärme – det bara fungerar

Garantitiden är fem år på fjärrvärmecentralen. Därefter kan kunder på några av våra orter teckna ett serviceavtal som gör att vi med jämna mellanrum kommer ut och går igenom centralen. Om något därutöver behöver åtgärdas lämnar vi gärna förslag på det. Läs mer om vad som gäller på din ort eller kontakta vår kundservice på telefon 020- 82 00 00.

Om du ska göra en definitiv uppsägning av fjärrvärme, till exempel om huset ska rivas eller av annan anledning inte ska ha fjärrvärme kopplat till sig, ska det göras med en skriftlig anmälan. Kom ihåg att ditt avtal om fjärrvärmeleverans har 3 månaders uppsägningstid om du önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Ska du istället flytta från ett hus med fjärrvärme ska du istället skicka in en flyttanmälan senast en vecka efter att du flyttat.

Flyttanmälan fjärrvärme (PDF)

Fjärrvärmeavbrott

För att garantera en trygg leverans av fjärrvärme krävs det att vi utför underhållsarbete. Under arbetet stänger vi av vissa delar av fjärrvärmenätet.

Misstänker du problem med fin fjärrvärmeleverans i fastigheten råder vi dig att se över din fjärrvärmecentral. Visar det sig att avbrottet beror på utebliven fjärrvärmeleverans tar vi på kundservice gärna emot din felanmälan på nummer 020-82 58 58.

När vi bryter fjärrvärmeleveransen finns det fortfarande kallvatten. Ett av våra mål är att avbrotten ska vara så korta som möjligt varför temperaturen i fastigheten inte bör påverkas så mycket. Tänk däremot på att inte öppna fönster och dörrar mer än nödvändigt under avbrott.

Du kan genom att klicka dig fram på vår avbrottskarta se om just din gata är påverkad av ett fjärrvärmeavbrott. Sortera genom att välja ”Planerade avbrott" eller ”Oplanerade avbrott”. Finns din gata med på kartan över avbrott finner du en förklaring till fjärrvärmeavbrottet.

Misstänker du att vi inte fått in anmälan om ett avbrott önskar vi att du kontaktar vår kundservice på 020–82 58 58.

Köra på el

På vår karta över laddstationer kan du se vilken laddstation som är närmast dig.

3 kr per minut inklusive moms, 2,40 kr exklusive moms.  

snabbladdning betalas med Vattenfalls laddkort. Du faktureras i efterskott kvartalsvis för den tid du snabbladdar. Läs mer om vårt laddkort och beställ det på vår sida om laddkort.

Nej, du behöver antingen laddkort eller vår app för att kunna snabbladda. Läs mer om du går tillväga för att skaffa app eller laddkort på vår sida om laddkort.

Generellt sett kostar det 2-3 kr per mil att köra en elbil om du laddar hemma. Den exakta kostnaden beror på hur mycket elmotorn förbrukar och ditt elavtal.

Mina sidor

För att logga in behöver du ditt kundnummer och din personliga kod. Dessa uppgifter finner du uppe till höger på din faktura, om du är ny kund hos oss får du dina inloggningsuppgifter med första fakturan. Kundnumret består av tio (10) siffror och pinkoden av fyra (4). Har du inte tillgång till en faktura kan kontakta oss på 020-82 00 00 så hjälper vi dig.

Logga in på Mina sidor 

Observera att du antingen måste logga in med kundnummer och pinkod ELLER den e-post och det lösenord du själv valt.  För att använda din e-post måste du först logga in på Mina sidor och registrera den.

Om du väljer "Håll mig inloggad" så sparas dina uppgifter och du behöver inte logga in i appen igen. Det är då först när du väljer att logga ut från appen som du behöver logga in igen.

Appen laddas ned gratis via Google Play eller Appstore.
Ladda ner på Appstore
Ladda ner på Google Play

När du gjort tre felaktiga inloggningsförsök blir ditt konto spärrat.

Har du försökt logga in med kundnummer blir ditt konto automatiskt upplåst efter 24 timmar. Innan dessa 24 timmar har passerat kan kontot inte låsas upp. När kontot låsts upp har du endast ett försök på dig att logga in innan kontot åter blir låst.

Har du försökt logga in med e-post måste du använda kundnummer och PIN-kod för att låsa upp ditt konto.

Observera att du antingen måste logga in med kundnummer och pinkod ELLER den e-post och det lösenord du själv valt. Ditt kundnummer och pinkod hittar du längst upp till höger på din faktura. För att använda din e-post måste du ha registrerat den på Mina sidor.

Har du glömt ditt lösenord så kan du genom att fylla i din registrerade e-postadress beställa en länk som gör att du kan återställa lösenordet.

Ändra lösenord

Om du har glömt vilken e-postadress du registrerat kan du alltid logga in med ditt kundnummer och pinkod som du finner uppe till höger på din faktura. Under Min profil på Mina sidor kan du sedan se vilken e-postadress som är registrerad.

Sälja din överskottsel

För att kunna sälja din el behöver du producera förnybar el och vara elhandelskund hos oss. Du behöver ett inmatningsabonnemang för en elanläggning som har en huvudsäkring på högst 63 A hos ditt nätbolag. Dina uttag och din inmatning av el gör du via samma huvudsäkring och elmätare. Du måste också vara momsregistrerad.

För att få teckna ett mikroproduktionsavtal med oss får mängden inmatad el inte överstiga mängden el du köper av oss över ett år. Om du har en större produktionsanläggning där du kontinuerligt producerar ett stort överskott, kan vi se över andra möjligheter för dig att sälja din el.

Det spelar ingen roll vilket nätbolag företaget har. Vi kan köpa överskottselen oavsett vilket nätområde företaget tillhör.

Det räcker med ett enda telefonsamtal om du uppfyller kraven för att få sälja överskottsel från mikroproduktion. Ring vår Kundservice på telefonnummer 020 - 82 10 00 så hjälper vi dig att teckna avtal och hantera allt som krävs för registreringen. Efter samtalet får du sedan bekräftelsebrev och avtalsvillkor per post.

Normalt sett tar det tre veckor från telefonsamtal med Kundservice tills du har ett aktiverat avtal och första möjliga leveransstart för er överskottsel. Det är samma tid som det tar att aktivera vanliga elhandelsavtal.

Din mätare registrerar el som går in och ut. På fakturan får du betalt för den inmatade elen. Vi betalar, om inget annat är avtalat, Nord Pools timspot-pris plus 40 öre per kWh för den inmatade överskottselen under det första året. Därefter betalar vi dig Nord Pools timspot-pris. Priserna gäller exklusive moms.

Smart Plug

Smart Plug är en styrbar väggkontakt som kan sättas av/på eller styras via olika tidsscheman. Den kan även mäta elförbrukningen för den förbrukare som ansluts till den.

Du styr den via en app i mobilen. För att detta ska vara möjligt kopplas Smart Plug upp av dig mot ditt trådlösa hemnätverk (även kallat Wi-Fi eller WLAN).

Dessutom: Har du ställt in tidsscheman via den inbyggda schemafunktionen kommer Smart Plug att komma ihåg det sista använda schemat även om du stänger av din Wi-Fi-router.

Nej, det behöver du inte. Alla kan köpa och använda Smart Plug.

Du går först in på energywatch.se och skapar ditt användarkonto. Det går inte att använda Smart Plug utan att skapa ett sådant konto. Om du redan har ett EnergyWatch-konto behöver du inte skapa något nytt.
energywatch.se (nytt fönster)

Nej. Du laddar ner och installerar appen "EnergyWatch Sverige" från AppStore eller Google play. Du hittar alla funktioner under fliken "Enheter”.
App Store (nytt fönster)
Google Play (nytt fönster)

Du behöver ha:

 • en iPhone/iPad eller Androidbaserad smartphone eller surfplatta.
 • trådlöst nätverk med internetuppkoppling installerat där du använder Smart Plug (Wi-Fi eller en 3G/4G-router).
 • känna till det trådlösa nätverkets lösenord/krypteringsnyckel.

Smart Remote

Smart Remote är en enkel och överskådlig fjärrkontroll som används för att styra din luft-luftvärmepump var du än är via EnergyWatch-mobilapp. Antingen som en ren fjärrkontroll eller via schemaläggning med hjälp av tre separata styrscheman. Du kontrollerar sedan din Smart Remote via EnergyWatch-appen (EnergyWatch-konto krävs) som du laddar ner från Google Play eller AppStore.

Du kan även se kan se aktuell temperatur på två ställen (både Smart Remote-enheten och den externa sladden innehåller var sin temperatursensor). Du kan också se historiska temperaturvärden över dag, månad och år.

Du har även möjlighet att ställa in önskade temperaturgränser som ger möjlighet att få ett varningsmeddelande skickat till din mobila enhet om den förinställda temperaturgränsen under- eller överskridits eller när batterierna i Smart Remote håller på att ta slut.

Du går först in på energywatch.se och skapar ditt användarkonto. Det går inte att använda Smart Remote utan att skapa ett sådant konto. Om du redan har ett EnergyWatch-konto behöver du inte skapa något nytt.

I din mobilapp finns en enkel steg-för-steg guide inbyggd som tar dig igenom installationen av din Smart Remote, samtidigt som du gör din konfiguration av enheten.

Här är en detaljerad installations- och användarmanual:

För iPhone och iPad
För Android

Ja, du kan använda dina Smart Remote var som helst så länge de har kontakt med internet via ett WiFi eller en 3G/4G-router.
Du kan ha fler Smart Remote på olika ställen, till exempel i fritidshuset och hemma.

Smart Temp

Smart Temp är en temperaturmätare där du kan se aktuell temperatur på två ställen (både Smart Temp-enheten och den externa sladden innehåller var sin temperatursensor). Du kan också se historiska temperaturvärden över dag, månad och år. Du ser även högsta, lägsta och medeltemperatur under perioden.

Skapa ett konto på EnergyWatch.se. Har du redan ett konto kan du använda det.
Ladda ner Vattenfalls EnergyWatch applikation gratis och logga in. 
Google Play
App Store

Läs mer kring hur du installerar en Smart Temp här (länk)

I din mobilapp finns en enkel steg-för-steg guide inbyggd som tar dig igenom installationen av din Smart Temp, samtidigt som du gör din konfiguration av enheten.

Här är en mer detaljerad installations- och användarmanual:
Manual för iPhone (PDF) 
Manual för Android (PDF)

Ja, du kan använda dina Smart Temp var som helst så länge de har kontakt med internet via ett WiFi eller en 3G/4G-router. Du kan ha fler Smart Temp på olika ställen, till exempel i stugan och hemma.

Själva Smart Temp-boxen kan inte användas utomhus. Däremot kan du använda den externa sensorn utomhus. Du kan till exempel låta den hänga ut genom ett fönster.

Solel

Hos oss kan du antingen köpa solceller för egen produktion av el, eller välja solkraft som energikälla när du tecknar elavtal.

Läs mer om solceller och våra erbjudanden.

Läs mer om solkraft och hur du får solkraft i elavtalet.

Solcellerna monteras på husets eller garagets tak och kopplas till ditt elsystem. När solen skiner genererar de el, som går direkt till ditt hem. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll.

Solceller har en förväntad livslängd på cirka 25 år och kan ge ett elpris på under en krona per kilowattimme. Med andra ord vet du vad en del av elförbrukningen kostar för en lång tid framöver. Om du producerar mer solel än du behöver kan du sälja den till oss på Vattenfall. Våra solcellspaket generar normalt mellan 1 300 och 2 600 kWh per år, beroende på storlek.   

Solfångare producerar varmvatten som du sedan använder vid dusch eller annat. 
Solceller producerar el att använda till matlagning, belysning eller annat. Den el du inte använder själv i hushållet kan du sälja till oss. 

 • Fri takyta på hus eller garage på minst 10 m² 
 • Takytan vetter mot syd, sydväst eller sydost
 • Takytan är fri från skugga
 • Takytan har en lutning på cirka 0-60 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda.
 • Huset har en säkringsnivå på minst 16A
 • Plats för växelriktaren nära systemet (till exempel på vind eller elrum)

EnergyWatch

Installationsmanualen hittar du bifogad i ditt EnergyWatch-paket samt på vattenfall.se/energywatch. Användarmanualen når du via en länk på startsidan i EnergyWatch, men den finns även på vattenfall.se/energywatch. Stöd för felsökning samt annan nyttig information hittar du också på vattenfall.se/energywatch.

Ja, du måste ha ett ständigt uppkopplat bredband för att använda EnergyWatch. Dessutom behöver du: 

 • en dator som kan anslutas till trådlöst nätverk
 • trådlöst nätverk installerat hemma (även kallat WiFi eller WLAN)
 • det trådlösa nätverkets lösenord/krypteringsnyckel
 • tillräckligt stark signalstyrka från ditt WiFi vid din elmätare.

 Om inte signalstyrkan är tillräcklig kommer EnergyWatch att fungera dåligt. Signalstyrkan påverkas framförallt av fasta föremål, till exempel väggar.

Nej, du behöver inte ha din dator påslagen hela tiden. Datainsamlingsboxen arbetar helt fristående från din dator.

I princip alla på marknaden förekommande elmätare fungerar tillsammans med EnergyWatch. Det som krävs för att EnergyWatch ska fungera är att din elmätare har en pulsdiod som blinkar med synligt (LED) eller osynligt ljus (IR) med en frekvens på 100-10.000 impulser/kWh.

Det finns dock ett undantag. Om du har utrustning installerad så att du kan sälja tillbaka el till din elleverantör, till exempel solceller, så fungerar inte EnergyWatch. Det beror på att elmätaren i detta fall inte skickar rätt signaler till mätögat.

Enklast genom att starta applikationen och konstatera att allt fungerar. Ett annat sätt att göra det på är att trycka på läsögats vita/svarta knapp i någon sekund. Lysdioderna i datainsamlingsboxen (sitter strax bredvid kabelanslutningen) ska då tändas och bete sig så här: Diod ett ska blinka ungefär varje sekund och diod två ska lysa med ett fast sken.