Så sätts ditt elpris

Elpriset fastställs timme för timme, året runt, på den nordiska elbörsen NordPool.

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan

Det egentliga elpriset bestäms av tillgång och efterfrågan på en marknad med flera hundra aktörer. Flera faktorer påverkar priset:

 1. Tillgången på vatten i svenska och norska vattenmagasin, som påverkas av temperatur och nederbörd. Vattenkraft är det billigaste sättet att producera el.
 2. Väder och temperatur. Varma, regniga vintrar kan sänka elpriset, medan kalla, torra vintrar kan höja det. Även själva väderprognoserna påverkar.
 3. Hur mycket som produceras i kärnkraft-, vindkraft- och kraftvärmeverk.
 4. Bränslepriserna. Sverige är en del av den nordiska och europeiska elmarknaden, så kostnaden för elproduktion i länder som Danmark och Tyskland påverkar priserna.
 5. Kostnaden för utsläppsrätter (EU:s styrmedel för att minska växthusgasutsläpp) påverkar priset, trots att huvuddelen av Sveriges elproduktion nästan är helt utsläppsfri.
 6. Elanvändning och överföringskapacitet i kraftledningar och kablar.
 7. Politisk osäkerhet, till exempel förändrade energiskatter och subventioner, samt valutautveckling.

Utbud och efterfrågan – hur funkar det?

Vind-, vatten- och kärnkraft utgör basen i svensk elproduktion. När efterfrågan ökar och den fossilfria basproduktionen inte räcker till – till exempel en kall vinter – måste ibland de dyrare produktionsslagen som baseras på kol, olja och naturgas användas.

Vad består elpriset av?

 • Elkostnad - den el du förbrukar
  Du kan påverka hur mycket du betalar för din el genom att minska mängden el du använder. Se även till att du har ett elavtal som passar dig.
 • Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift
  Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Se därför till att du inte har en större huvudsäkring än du behöver. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.
 • Skatter
  I det totala elenergipriset ingår skatt, myndighetsavgifter och moms.

Läget på elmarknaden

Det händer mycket på elmarknaden och det är många faktorer som påverkar ditt elpris. Vi sammanfattar vad som påverkat elpriset den senaste tiden.

Läs mer om elmarknaden

Fast eller rörligt elpris?

Ett avtal med rörligt elpris följer börspriset och kan därför snabbt svänga både upp och ner. Med ett fast elpris kan du gardera dig mot kraftiga prissvängningar.

Läs mer om olika elavtal
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja