Som elkund har du avtal med två bolag: Elhandelsbolaget som säljer elen till dig och elnätbolaget som transporterar elen till dig. Du kan själv välja elhandelsbolag, men inte elnätbolag.

Vad består elpriset av?

 1. Elpris - den el du förbrukar
  Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din el. Dels kan du minska mängden el du använder, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.
 2. Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift
  Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Se därför till att du inte har en större huvudsäkring än du behöver. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.
 3. Skatter
  I det totala elenergipriset ingår skatt, myndighetsavgifter och moms.

Priset styrs av tillgång och efterfrågan

Det egentliga elpriset bestäms av tillgång och efterfrågan på en marknad med flera hundra aktörer. Det fastställs timme för timme, året runt, på den nordiska elbörsen NordPool. Priset beror på hur utbud och efterfrågan varierar, där flera faktorer inverkar:

 • Tillgången på vatten i de svenska och norska vattenmagasinen, som i sin tur beror på temperatur och nederbörd. Vattenkraft är det billigaste sättet att producera el. Därför sjunker priset i allmänhet när det finns gott om vatten.
 • Väder och temperatur. Varma vintrar med mycket nederbörd kan få elpriset att sjunka och kalla, torra vintrar påverkar priset uppåt. Även själva väderprognoserna påverkar.
 • Hur mycket som produceras i kärnkrafts-, vindkraft- och kraftvärmeverk. Omkring hälften av den svenska elproduktionen kommer från kärnkraft. Stopp i produktionen innebär att elpriset stiger.
 • Bränslepriserna. Sverige är en del av den nordiska och europeiska elmarknaden. Priserna påverkas därför av kostnaden för elproduktionen i bland annat Danmark och Tyskland, som till stor del är beroende av bränslepriserna.
 • Kostnaden för utsläppsrätter (EU:s styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser). Den påverkar elpriset på samma sätt som bränslepriserna, trots att huvuddelen av elproduktionen i Sverige nästan är helt utsläppsfri.
 • Elanvändningen och överföringskapaciteten i de kraftledningar och kablar som knyter samman systemet. Balansen mellan tillgång och efterfrågan på el beror alltså inte bara på produktionen.
 • Politisk osäkerhet, till exempel förändrade energiskatter och subventioner. Även valutautvecklingen påverkar.

Utbud och efterfrågan – hur funkar det?

Det är billigast att producera el med vind-, vatten- och kärnkraft. Dessa energikällor utgör basen i svensk elproduktion. När efterfrågan ökar och vatten-, vind- och kärnkraftsproduktionen inte räcker till – till exempel en kall vinter – används de dyrare produktionsslagen som baseras på kol, olja och naturgas.

Kan du påverka ditt elpris?

Ja, du kan själv påverka ditt elpris genom att:

 • Vara aktiv och se till att du har ett prisvärt elavtal som passar dig och ditt hem
 • Se över din elförbrukning och använda energin smart
 • Använda rätt huvudsäkring, som är anpassad efter din förbrukning

Fast eller rörligt elavtal – vad är bäst?

Ett avtal med rörligt elpris följer börspriset och kan därför snabbt svänga både upp och ner. Med ett fast elpris kan du gardera dig mot kraftiga prissvängningar. Det är samma val som när du tar ett lån på banken. Somliga gillar säkerheten och förutsägbarheten i långa avtal, medan andra är mer riskbenägna och föredrar att chansa med det korta avtalet.

Hos Energimarknadsbyrån kan du se statistik för hur prisutvecklingen har varit för olika sorters avtal. 

Behöver du hjälp?

På kundservice sidor hittar du svar på många av de frågor våra kunder har just nu.

Se över ditt elavtal på Mina sidor

På Mina sidor får du som kund snabbt och enkelt kontroll över dina elavtal och din energianvändning och kan själv hantera de flesta av dina ärenden.

Bli kund hos oss

Här ser du snabbt ditt elpris och kan välja det elavtal som passar ditt boende bäst.