Effektivisera din fjärrvärme

En effektiv fjärrvärmecentral ger lägre kostnader och bättre miljö. Genom att optimera din uppvärmning kan du minska kostnaden med bibehållen komfort. Om du upplever att värmen inte fungerar som den ska, eller att du får väldigt höga räkningar, kan det vara så att inställningarna på dina element eller din fjärrvärmecentral behöver ses över.

Vrid termostaterna och ställ in dem rätt

Om elementen inte fungerar efter sommaren kan det bero på att termostaterna har fastnat i ett stängt läge. Förebygg detta genom att vrida upp och ned ventilen två, tre gånger i början av hösten. Utgå sedan från att ha termostaten fullt öppen (i maxläge), blir det för varmt då är det ett tecken på att det går ut för mycket värme i fastigheten. Justera ner värmen i fjärrvärmeväxlaren och minska på så sätt dina kostnader.

 
 

Större insatser du kan göra själv

Tilläggsisolera där det behövs, till exempel på vinden. Är isoleringen under 50 centimeter tjock kan det löna sig att tilläggsisolera upp till 50 centimeter. Täta även fönster och dörrar. Med bättre isolering kan du hålla kvar mer värme i ditt hus och på så vis dra ner på din förbrukning.

Bor du i ett hus med gamla fönster kan det vara dags att tänka på att byta ut dem. Välj då energieffektiva fönster med lågt U-värde. Fönster med ett U-värde lägre än 1,2 klassas som ett energifönster, men välj gärna ett fönster med ett U-värde på högst 0,9. Fönstren är, tillsammans med balkong- eller verandadörren, ofta husets största energiläckor. 

Lufta elementen

Ibland kan det vara bra att lufta elementen då luft i värmesystemet skapar cirkulationsproblem och därmed ojämn värme i fastigheten. För att lufta elementen behöver du en elementnyckel, en skål och en trasa för att torka upp eventuellt spill. Om du planerar att lufta hela systemet bör du först stänga av cirkulationspumpen. Fler tips hittar du i videon här intill.  

 
 

För planeten och plånboken

  • Sänk inomhustemperaturen. För varje grad du sänker inomhustemperaturen minskar din energiförbrukning med cirka 5%!
  • Duscha istället för att bada. Ett bad kräver cirka 150 liter vatten jämfört med 45 liter för en dusch på fem minuter. Duschar du 20 minuter går det åt 180 liter vatten.
  • Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna. Det sparar ett helt badkar vatten i veckan.
  • Undvik att placera möbler direkt framför elementen. Det stoppar värmecirkulationen och ökar din energiförbrukning med ungefär 10 %.
  • Ett tomt hus är ett svalt hus. Ska du åka bort kan du spara mycket pengar genom att sänka värmen i hemmet under tiden. 15 grader är en lagom temperatur. Varje grad motsvarar cirka 5 % av den totala uppvärmningskostnaden.
  • Återanvänd värme. Har du använt ugnen, låt den stå öppen när du är färdig. Gör samma sak med bastu eller torkskåp. Eftervärmen sprider sig då i huset.
  • Vädra. När du vädrar, dra ned termostaterna. Vädra en kort stund, gärna med korsdrag och dra sedan upp värmen igen. 

Energispartips

Lär dig hur du optimerar fjärrvärmecentralen och minskar uppvärmningskostnaden. En effektiv fjärrvärmecentral ger lägre kostnader och bättre miljö.

 
 

Luta dig tillbaka med ett serviceavtal

Med ett serviceavtal får du enkelt koll på hur din värmecentral mår. Minst en gång vartannat året går en tekniker igenom din central och lämnar ett serviceprotokoll med eventuella underhållsåtgärder.

 

Läs mer om serviceavtal