Så fungerar solceller

 

Solpaneler består av solceller som monterats på större plattor, vilka fästs på ditt tak.

1. När solstrålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning och det bildas ström i form av likström.

2. Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström.

3. Växelströmmen skickas till husets elcentral.

4. Från elcentralen går strömmen till dina eluttag och kan användas i hushållet.

5 a. Har du ett batteri ser växelriktaren till att batteriet laddas när solen skiner och att det laddas ur under natten, så att du kan använda din egenproducerade, fossilfria solel även då.

5 b. Smartmätaren låter dig se hur mycket el du säljer och köper.

6. Den el som du inte använder går via elmätaren automatiskt ut på elnätet. Genom att skaffa ett elavtal för mikroproduktion så får du betalt för din överskottsel.

7a. Husets elmätare mäter hur mycket el du köper och säljer. Köp till en smartmätare för att kunna se din elförsäljning och elförbrukning i mobilen.

7b. Din växelriktare är uppkopplad till internet så att du kan följa din elproduktion i en app. Har du ett batteri eller köpt till en smartmätare så ser du även hur mycket el du säljer och köper.

Vad är solenergi?
Solenergi är energin i solens ljus. Allt liv på jorden är beroende av solenergi. Utan solens värme och ljus skulle jorden vara mörk och kall.

Vad är solel?
Solel kallas den el som du producerar själv med hjälp av solceller.

Vad är solkraft?
Solkraft är el producerad i ett solkraftverk, vilken du köper via ditt elavtal.

Läs mer om solkraft

Det här påverkar hur mycket el dina solceller producerar

 

Med en skräddarsydd solcellsanläggning kan de flesta tak producera solel. Hur mycket el solcellsanläggningen kan producera beror dock på flera faktorer. Bland annat dessa:

 • Geografi
  Väder, temperatur och solinstrålning där du bor påverkar hur mycket el dina solceller kan producera.
 • Väderstreck
  Tak i söderläge ger mest solel, vetter ditt tak åt väst eller öst blir produktionen ca 15% mindre. Vi rekommenderar inte solceller mot norr.
 • Takvinkel
  40-45 graders takvinkel ger optimal effekt, men en lutning på 30-60 grader fungerar bra. På plattare tak vinklar vi upp solpanelerna.
 • Skuggor
  Skuggor är solcellers värsta fiende, men med en anläggning som optimeras rätt kan även skuggade tak kan producera solel. 
 • Föremål
  Skorstenar, takfönster, ventilationsluckor eller brandstegar kan kräva att solcellsanläggningen designas i flera mindre sektioner.
 • Solpanelernas effektivitet
  De effektivaste solpanelerna är monokristallina, vilka har en verkningsgrad på runt 15-22 procent. Vi säljer endast monokristallina paneler. En silverfärgad bakgrund ger lite mer effekt, en svart lite mindre.

Räkna på ditt tak Mer om solcellers effekt

Därför är svenskt klimat perfekt för solceller

 

Det är lätt att tro att Sveriges långa, mörka och snöiga vintrar inte innebär optimala förutsättningar för solceller. Men faktum är att solceller fungerar perfekt i svenskt klimat. 

 • Sverige har nästan samma solinstrålning som Centraleuropa - de mörka vintrarna jämnas ut av de långa sommardagarna.
 • Solceller ger som mest effekt i svalare temperaturer.
 • Snö på marken reflekterar solstrålar och gör instrålningen mer effektiv.

Mer om svenskt klimat och solceller

Är solceller bra för miljön?

 

Elproduktion från solceller kräver inget bränsle och ger inga utsläpp. Jämfört med fossila energikällor är solcellers miljöpåverkan låg. Miljöbelastningen från solel uppstår framför allt vid materialutvinningen och tillverkningen men inom tre år har panelerna producerat tillräckligt med fossilfri el för att kompensera för utsläppen. 

 • Energin från solen räknas som förnybar - den kommer inta att ta slut på flera miljarder år
 • Elproduktionen från solceller är fossilfri och avger inte några utsläpp
 • Solcellsanläggningar är tysta och stilla och stör inte omgivande djurliv
 • Solceller som monteras på tak kräver inga markytor
 • Anläggningar på jordbruksmark kan öka skördar, minska vattenanvändning och bidra till biologisk mångfald
 • Solceller håller i minst 25 år och kräver minimalt med underhåll - de har en energiåterbetalningstid på 3 år

Läs mer om hur solceller är bra för miljön

Så enkelt är det att sköta solceller

 

Solceller är hållbara och lättskötta. Väl monterade på ditt tak kräver de knappt något underhåll alls.

 • Du behöver inte rengöra solceller
  I Sverige regnar det tillräckligt mycket för att du inte ska behöva rengöra dina paneler.
 • Du behöver inte kratta solceller
  Solpaneler är vinklade och hala. Det innebär att löv lätt blåser av och inte blir liggande på taket. 
 • Du behöver inte ta bort snö från solceller
  Solpanelernas lutning och glatta material gör också att snö glider av dem. 
 • Du behöver inte underhålla solceller
  Solpaneler är i princip underhållsfria eftersom de inte har några rörliga komponenter som kan gå sönder.  Våra solpaneler är dessutom av högsta kvalitet och anpassade för nordiskt klimat. De kommer med en effektgaranti på 25 år, men beräknas hålla i minst 30 år.

Fördelar och nackdelar med solceller

 

Fördelar med solceller

 • Ger dig egenproducerad, fossilfri el
 • Sänker dina elräkningar med minst en tredjedel
 • Höjer värdet på huset
 • Är i princip underhållsfria
 • Håller länge

Nackdelar med solceller

 • Kostar mycket - men du får bra avkastning i längden
 • Ger utsläpp vid tillverkning - men blir snabbt klimatpositiva
 • Producerar bara el när det är ljust
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja