Så används solpaneler

Idag används solceller för bostadshus, villor, företag och offentliga byggnader. Vanligast är att man har solpaneler på taket som en kompletterande energikälla. Utomlands finns det också rena solkraftsanläggningar med solcellsmoduler som står uppställda på väldigt stora ytor.

Så fungerar solceller på ditt tak

Så här fungerar solceller

Solceller hänger ihop i större solpaneler som monteras uppe på fastighetens tak eller på fasaden. När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Hur fungerar solceller under moln och snö?

Solceller ger mest energi på sommarhalvåret men de slutar inte producera el bara för att det är molnigt eller för att det ligger snö på taket. Det behöver alltså inte vara soligt, bara ljust. En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till elektricitet.

Solpaneler kräver nästan inget underhåll

Solpaneler kräver nästan inget underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom deras verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts.

Regn och snö gör rent solcellerna 

- Solpaneler är vinklade och hala så löven faller eller blåser lätt av och blir inte liggande på taket, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

En enkel sökning på internet resulterar i många sökresultat med råd och tips på hur solpanelerna ska putsas från smuts och damm.

- I Sverige regnar det tillräckligt ofta för att man inte ska behöva rengöra solpanelerna, säger Lasse Ejeklint. Det är inte bara sommarens och höstens regnskurar som rengör modulerna utan snö har också en rengörande effekt på taket.

Hur mycket påverkas solpaneler av smuts och skräp?

- Det finns väldigt få studier gjorda på hur smuts och skräp påverkar solpanelernas effekt i Sverige, säger Lasse Ejeklint.

- Det är ju inte bara löv utan också damm, pollen, fågelspillning och alger som lägger sig på taket. Min uppfattning är att påverkan på elproduktionen är mindre än vad de flesta tror. Den är i stort sett försumbar på årsbasis. Naturen gör jobbet.

I Sverige har vi alltså det så bra att regn och snö rengör solpanelerna tillräckligt ofta för att du inte ska behöva göra något. Om du ändå vill rengöra solpanelerna själv så har vi några goda råd:

  • Använd endast vatten och specialtvättmedel för solpaneler
  • Kranvatten kan lämna efter sig kalkbeläggningar på solpanelens yta
  • Använd en mjuk trasa eller svamp som inte repar ytan

Läs mer om att städa solpaneler

Solpaneler lagrar inte elen

Så länge det är ljust får du energi från solcellerna. När det blir mörkt slutar energiproduktionen. Solpaneler har ingen möjlighet att spara den el du inte använder, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner. Du kan också sälja din överskottsel. Genom att mata in överskottselen på elnätet kan du sälja den till ett elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder.

Solceller ökar värdet på huset

Mäklare har redan sett tendenserna, men nu är det svart på vitt: Att sätta solceller på taket ökar värdet på ditt hus. Det visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet. 
Läs mer om hur solceller ökar husets värde

solsken på solceller

Maximal effekt

Har du Solar Edge så har varje enskild panel sin egen optimerare så att de ska kunna producera oberoende av varandra. Det innebär att du får ut maximalt av din anläggning och kan övervaka elproduktionen på panelnivå. 

Säkert för taket

Panelerna monteras ovanpå bärskenor av aluminium. Baserat på taktypen används godkända takfästen som inte påverkar tätskiktet.

Solpaneler kan installeras i olika vinklar

Flexibel montering

Solpaneler kan monteras i olika viklar, riktningar och sektioner där de gör som mest nytta på ditt tak. Det gör också att det finns möjligheter att bygga ut systemet i framtiden.

Ha full kontroll

Övervakning i realtid ger dig full koll på hur anläggningen presterar via din mobil, surfplatta eller dator. Du kan även jämföra historiskt hur mycket el du producerade under valfri tidsperiod - exempelvis förra året, förra sommaren eller förra veckan.  Allt du behöver göra är att ladda ner appen för din växelriktare så hjälper installatören dig att komma igång.