Så används solpaneler

Idag används solceller för bostadshus, villor, företag och offentliga byggnader. Vanligast är att man har solpaneler på taket som en kompletterande energikälla. Utomlands finns det också rena solkraftsanläggningar med solcellsmoduler som står uppställda på väldigt stora ytor.

Så fungerar solceller på ditt tak

Så här fungerar solceller

Solceller hänger ihop i större solpaneler som monteras uppe på fastighetens tak eller på fasaden. När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.

 

 

solsken på solceller

Maximal effekt

Varje enskild panel har sin egen optimerare så att de ska kunna producera oberoende av varandra. Det innebär att du får ut maximalt av din anläggning och kan övervaka elproduktionen på panelnivå. 

Säkert för taket

Panelerna monteras ovanpå bärskenor av aluminium. Baserat på taktypen används godkända takfästen som inte påverkar tätskiktet.

Ha full kontroll

Övervakning på panelnivå i realtid ger dig full koll på hur anläggningen presterar via din mobil, surfplatta eller dator. Du kan även jämföra historiskt hur mycket el du producerade under valfri tidsperiod - exempelvis förra året, förra sommaren eller förra veckan.  Allt du behöver göra är att ladda ner appen Solar Edge så hjälper installatören dig att komma igång.

Hur fungerar solceller under moln och snö?

Solceller ger mest energi på sommarhalvåret men de slutar inte producera el bara för att det är molnigt eller för att det ligger snö på taket. Det behöver alltså inte vara soligt, bara ljust. En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till elektricitet.

Solpaneler kräver nästan inget underhåll

Solpaneler kräver nästan inget underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom deras verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts.

Solpaneler lagrar inte elen

Så länge det är ljust får du energi från solcellerna. När det blir mörkt slutar energiproduktionen. Solpaneler har ingen möjlighet att spara den el du inte använder, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner. Du kan också sälja din överskottsel. Genom att mata in överskottselen på elnätet kan du sälja den till ett elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder.

Gör en intresseanmälan så ringer vi upp dig och ger dig ett anpassat erbjudande.

Till intresseanmälan