Flytta med fjärrvärme

Flyttar du till eller från ett hus med fjärrvärme från Vattenfall, behöver du anmäla detta till vår kundservice. Detta gör du enkelt genom att skicka in det digitala formuläret nedan. Formuläret kan du fylla i och signera direkt från din enhet genom Bank-ID, SMS-kod eller digital underskrift.

Anmäl din flytt (öppnas i nytt fönster)

Anmäl gärna flytten i god tid

Vi behöver din flyttanmälan för fjärrvärme minst tio dagar innan flytten sker för att med säkerhet hinna registrera allt i tid. Den som flyttar ut är betalningsansvarig tills flytten har registrerats och mätaren blivit avläst.

Vanliga frågor och svar

Ja, visst kan du göra det. Ring oss på 020-36 00 36 vardagar 8–17 så hjälper vi dig. 

Fjärrvärme är en klimatsmart och cirkulär uppvärmningsform där vatten hettas upp i ett lokalt fjärrvärmeverk, ofta genom olika typer av förnybara biobränslen. Det upphettade vattnet pumpas sedan ut genom välisolerade rör under marken. Värmen från vattnet växlas därefter över till kundernas värmesystem ute i fastigheterna via en fjärrvärmecentral. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Lär dig mer om hur fjärrvärme fungerar

Om du vill göra en definitiv uppsägning av ditt fjärrvärmeavtal, till exempel om huset ska rivas eller av annan anledning inte ska ha fjärrvärme kopplat till sig, ska det göras med en skriftlig anmälan. Ditt avtal om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om du önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice på 020-36 00 36 (vardagar 8–17) för information om hur du går vidare.