Våra fjärrvärmenät

Nio fjärrvärmeverk ger hållbar och cirkulär värme och varmvatten till hundratusentals hushåll och företag. Bor du idag i en villa eller ett radhus nära något av våra nät finns det goda möjligheter att ansluta fjärrvärme.

Kontakta oss vid intresse


Mer information om våra orter hittar du på våra BRF -och företagssidor.

Uppsala

Vi värmer nästan hela Uppsala med fjärrvärme. Även domkyrkan, invigd 1435, värms idag med fjärrvärme från Vattenfall. Förmodligen är det också en av världens största fjärrvärmeuppvärmda byggnader.

Nyköping

I Nyköping eldar vi i princip bara med biobränsle – främst returträ och skogsflis. Det ger en nästintill helt koldioxidneutral uppvärmning. I vårt kraftvärmeverk produceras även förnybar el, vilken motsvarar ungefär halva årskonsumtionen för Nyköpings behov.

Haninge, Tyresö och Älta

Vår anläggning i Jordbro förser Haninge, Tyresö och Älta med fjärrvärme helt från förnybara energikällor.

Se karta över nätet i:
Haninge
Tyresö
Älta

Vänersborg

Det mesta av vår fjärrvärme i Vänersborg gör vi av spillvärme från Vargön Alloys. Det skapar en unik uppvärmningsform som både är prisvärd och miljövänlig.

Motala

Boende i Motala kan få både el och värme från vårt kraftvärmeverk. Sedan 2006, då verket invigdes, har vi sänkt utsläppen av koldioxid och svavel med över 90 procent.

Gustavsberg

I Gustavsberg finns sedan 2010 Ekobacken, ett modernt och effektivt värmeverk med bra miljöprestanda som ger värme och varmvatten till Gustavsbergs invånare och industrier.

Knivsta

I Knivsta har vi erbjudit fjärrvärme i mer än 40 år. I dag består vårt bränsle till uteslutande del av biobränsle vilket gör fjärrvärmen i Knivsta så gott som helt koldioxidneutral. 

Askersund

I Askersund så bidrar fjärrvärmen till att länets och kommunens miljömål nås. I våra anläggningar eldar vi i första hand med förnybart och lokalt inköpt biobränsle.

Storvreta

I Storvreta levererar vi i stort sett helt koldioxidneutral fjärrvärme tack vare att vi nästan uteslutande använder träpellets som bränsle.

Övriga orter

Fagersta, Grängesberg, Ludvika och Norberg

Fjärrvärmen i Fagersta, Grängesberg, Ludvika och Norberg sköts av vårt dotterbolag VB Energi.

Hemse, Klintehamn, Slite och Visby

Fjärrvärmen i Hemse, Klintehamn, Slite och Visby sköter vårt dotterbolag Gotlands Energi AB (GEAB).

Lilla Edet

Fjärrvärmen i Lilla Edet sköts av Lilla Edets Fjärrvärme AB.