Priskollen

Här har vi samlat allt du behöver veta om fjärrvärmepriset. Lär dig hur vi prissätter och se våra aktuella prislistor. För privatkunder består fjärrvärmepriset av en fast del och en rörlig del, ett så kallat energipris.

Så sätter vi priset

När vi bestämmer priset utgår vi från fjärrvärmens mervärden samt vad alternativen skulle kosta dig.

Se ditt pris

Se aktuella fjärrvärmepriser på din ort och vad alternativen skulle kosta dig. 

Anslutningskostnad

Funderar du på att skaffa fjärrvärme och bor i närheten av något av våra fjärrvärmenät? Ta reda på mer om anslutningen här.

Aktuellt om fjärrvärmepriset

Topp 7 vanligaste frågorna om fjärrvärmepriset

Hur balanserar Vattenfall en konkurrenskraftig prismodell för fjärrvärme med kraftigt höjda produktionskostnader? Svaret på den frågan, och många fler hittar du här.

Fjärrvärmen fortsatt konkurrenskraftig efter prisjustering

Stigande bränslepriser har slagit hårt mot fjärrvärmesektorn. Fjärrvärme från Vattenfall förblir dock ett konkurrenskraftigt alternativ.

Vanliga frågor och svar om fjärrvärmepriset

Det har varit exceptionellt utmanande tider på energi- och bränslemarknaden. Kriget i Ukraina har lett till höga gaspriser på kontinenten, vilket i sin tur har drivit upp elpriserna. Både Ryssland och Ukraina har dessutom varit stora exportörer av biomassa och bortfallet har resulterat i rekordhöga priser. Efterfrågan på alternativa bränslen har drivits upp. Kriget har också försvårat läget inom frakt, med dyra och osäkra leveranser som följd. Det här har gjort att Vattenfall Värmes produktionskostnader har ökat med över 50 procent på ett år. Vi måste agera på det för att kunna betala våra bränsleleverantörer.

Prisjusteringen för 2024 innebär för ett Nils Holgersson-hus* en ökad kostnad på ca 30 tusen kronor per år (inkl. moms) och för en genomsnittsvilla mellan 2500 till 2900 kronor per år (inkl. moms), det vill säga cirka 240 kronor per månad.

*Nils Holgersson-huset är ett typhus framtaget för att enkelt möjliggöra för en prisjämförelse av el-, värme-, VA- och avfallskostnader runtom i landet. Huset är ett litet flerfamiljshus, på en area om totalt 1000 kvm fördelat på 15 lägenheter.

Vi prioriterar att hålla oss till Prisdialogens direktiv att genomföra Prisdialogerna innan 15 september och vi är enligt våra allmänna avtalsvillkor bundna till att prisjustera en gång per år.

Vår prognos är att prisjusteringarna 2025-2026 kommer att vara högre än vad fjärrvärmens prisökningar legat på de senaste åren. Prognoserna för kommande års prisökningar är dock osäker, då vi sett stora förändringar på el-, bränsle- och räntemarknaden det senaste året. Beroende på hur vårt konkurrensutrymme, inflationen och ränteläget utvecklas kan prognosen komma att ändras.

Vi har en värdebaserad prissättningsmodell och utvärderar konkurrenskraften mot alternativet löpande inför varje års prislista men fokuserar även på att priset skall vara långsiktigt hållbart och har nu begränsat genomslaget av de kraftiga rörelserna som sker på elmarknaden. Vår tro är att den höjning vi gör är hållbar, och på en nivå som håller oss fortsatt konkurrenskraftiga även om elpriset skulle gå ner något. Förändras situationen och därmed fjärrvärmens konkurrenskraft så är det möjligt att vi får se över prisnivån igen.

Vattenfalls prismodell består av tre komponenter; energi, effekt och flöde. Alla kunder har olika förutsättningar vilket gör att en prisjustering på respektive priskomponent påverkar alla kunder olika. Det skulle vara för omfattande att publicera prisjusteringar för alla komponenter och kunder.

Vattenfall Värme lyder under Fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) som ställer vissa krav på oss som leverantör. Bland annat är vi skyldiga att upplysa våra kunder om att de har rätt att förhandla och säga upp sitt avtal om vi ändrar villkoren i vårt avtal. Enligt fjärrvärmelagen har du rätt att begära förhandling senast tre veckor från dagen då du blev underrättad om nytt pris. Alla förhandlingar sker med utgångspunkt från Vattenfalls prispolicy om likabehandling, det vill säga samma pris gäller med samma regelverk för alla kunder inom en kundkategori och nät. Vi kan alltså inte ge en kund ett pris medan andra kunder med samma förutsättningar får ett annat pris. Vi har två kundkategorier: företagskunder och privatkunder. Vattenfall särbehandlar inte vissa kunder.

Nej, vår leverans kommer inte att påverkas. Leveranssäkerheten är en av de saker som vi är mest stolta över när det gäller vår produkt. Tryggheten och stabiliteten i en hållbar och behaglig uppvärmning året om, som dessutom är näst intill underhållsfri.

Se vårt webbinarium om fjärrvärmepriset

Missade du vårt priswebbinarium den 18 oktober? Här kan du se webbinariet i efterhand. Vi diskuterar bland annat omvärldsläget och den senaste prisjusteringen. Därutöver berörs fjärrvärmens framtida prisutveckling, prismodellen och några energispartips.

 
 

Ändra till månadsfaktura på Mina sidor

Få bättre kontroll på kostnaderna och sprid dina utgifter över året. Att ändra till månadsfaktura gör du enkelt själv på Mina sidor under Mina fakturor → Faktureringsalternativ → Byta fakturaintervall. Vi tar aldrig ut några fakturautgifter, oavsett vilket faktureringsintervall du väljer.

Till Mina sidor

Energispartips

Som privatkund kan du styra din kostnad en hel del eftersom den rörliga energikostnaden står för cirka 80 procent av den totala fjärrvärmekostnaden. Ta del av våra energispartips och effektiviseringsåtgärder här. 

Till tipsen