Beräkna ditt fjärrvärmepris

Välj din ort och se prislistor, beräkna din kostnad och jämför med andra uppvärmningsformer.

Om du inte hittar din ort i listan så levererar vi tyvärr inte fjärrvärme dit. Ta gärna kontakt med oss för information om alternativa uppvärmningsformer. Priser i Här nedan finns mer information om prissättningen på just din ort. Jämför med andra uppvärmningsformer Hur står sig din fjärrvärmekostnad i konkurrens med andra uppvärmningsformer? Med hjälp av verktyget Fjärrkontrollen kan du jämföra kostnader samt få en objektiv och transparent bild av kostnadsläget. Gå till Fjärrkontrollen Räkna ut din kostnad: 2022 Ange din årsförbrukning för att beräkna din ungefärliga värmekostnad. Din förbrukning hittar du på Mina sidor. Fyller du inte i något räknar vi på 20 MWh som är ett genomsnittsvärde för en villa. Årsförbrukning av värme Så här räknar vi: Fast pris + Din förbrukning * Energipriset = Total kostnad Fast pris = Energipriset = Energipris Fast pris Prisgrupp

Anslutningskostnad

Kostnaden för att ansluta sig till fjärrvärmenätet varierar från hus till hus eftersom kostnaderna varierar beroende på hur långt ditt hus ligger från befintligt fjärrvärmenät. Som exempel kostar en anslutning med 15 meter ledningsdragning inom egen fastighet till fjärrvärmenätet cirka 200 000 kronor.

För att få in fjärrvärme till ditt hus behövs även en värmeväxlare som överför värmen i ledningarna till huset. Du kan välja att själv ordna med inköp och installation av en värmeväxlare eller köpa direkt från Vattenfall för omkring 40 000 kronor, inklusive moms innan ROT-avdrag.

Vad händer sen?

Är du intresserad av fjärrvärme till din fastighet? Fyll i en intresseanmälan och skicka in den till oss. En av våra projektledare kommer då att kontakta dig för ett platsbesök. Vid besöket undersöks flera faktorer som spelar in när man räknar ut en anslutningsavgift. Exempelvis hur långt ledningarna ska dras, både inne och ute, samt vad det är för mark som det ska grävas i. Vid platsbesöket tittas också på var värmeväxlaren bäst placeras.

Efter besöket räknar projektledaren ut en anslutningsavgift, och vi återkommer till dig med ett avtalsförslag, inom cirka 14 dagar.

Vill du bli kund? Skicka in en intresseanmälan här

Tilläggstjänster och services

Serviceavtal

Med ett serviceavtal får din fjärrvärmecentral regelbunden tillsyn och genomgång. Besöket genomförs oftast mellan oktober och mars. För detta betalar du en avgift på 67 kronor per månad.

Besiktningsbesök

Med ett besiktningsbesök så får du vid ett tillfälle en komplett genomgång av din fjärrvärmecentral. Besiktningsbesöket kostar 1 700 kronor.

Energispartips

Vi beskriver både vad du själv kan göra i bostaden, och vad en fackman kan hjälpa dig med. Allt för att din fjärrvärmecentral ska fungera så effektivt som möjligt vilket ger bättre miljö och lägre kostnader.