Våra fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara.

 

Välj ort för att se aktuell prislista. Du kan även göra en beräkning av värmekostnaderna med fjärrvärmekalkylatorn. På vår sida om avtalsvillkor och fjärrvärmelagen kan du läsa om vilka rättigheter du har som konsument.

Fjärrvärme från VattenfallFjärrvärme från Gotlands energi
Askersund Hemse
Gustavsberg Klintehamn
Haninge Slite
Haparanda Visby
Knivsta  
Lilla Edet Fjärrvärme från VB energi
Motala Fagersta
Nyköping Grängesberg
Storvreta Ludvika
Tyresö Norberg
Uppsala  
Vänersborg  
Älta   

Se fjärrvärmekalkylatorn för 2017

VÅR PRISPOLICY:

Priset ska vara konkurrenskraftigt

Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och skall dessutom beakta de mervärden som finns; enkelhet, säkerhet och hållbarhet. Priset skall således vara värdebaserat och spegla produktens värde för våra kunder.

Prissättningen ska vara långsiktig

Prissättningen ska vara förutsägbar utan kraftiga svängningar. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid skall alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt. Typiska yttre faktorer som påverkar konkurrenssituationen är svängningar på el-, bränsle- och räntemarknaden.

Prissättningspolicy

Prisdialog

Prisdialogens syfte är att genom dialog åstadkomma en rimlig, förut­sägbar och stabil prisutveckling och på detta sätt stärka fjärrvärmekundernas ställning på värmemarknaden. Med Prisdialogen vill vi bidra till ökad öppenhet och förståelse och därigenom ett stärkt förtroende för oss.

Till prisdialogen

FÖRHANDLING OCH MEDLING

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer och har frågor om fjärrvärme eller våra priser. Som fjärrvärmekund kan du enligt fjärrvärmelagen begära förhandling och medling och har också möjlighet att säga upp ditt avtal om fjärrvärmeleverans. Lagen har som syfte att skydda konsumenten. På Energimarknadsinspektionens hemsida kan läsa mer. Du kan även få hjälp via Konsumenternas energimarknadsbyrå och Fjärrvärmenämnden.