Förnya ditt fossilfria elavtal

Har du nyligen fått information om att det är dags att förnya ditt elavtal? Logga in och gör ditt val på Mina sidor.

Så förnyar du elavtalet

Har du ett avtal med fast pris som är på väg att löpa ut förnyar du det på Mina sidor. Du kan antingen välja samma avtal som tidigare men med dagens priser, eller teckna ett nytt avtal som passar dina behov bättre. Gör du inget aktivt val, eller säger upp avtalet innan uppsägningstidens utgång, förlängs avtalet automatiskt till den avtalsform, det pris och de villkor som presenterats i meddelandet. Den nya bindningstiden kan maximalt bli ett år.

Du får mer än ett bra elavtal

  • En certifierad schysst elhandlare
  • El från fossilfria energikällor
  • Smarta energitips som sänker din elkostnad
Jag vill förnya mitt elavtal

Fast eller rörligt elpris?

Med ett fast elpris får du kontroll på kostnaderna eftersom du vet vilket elpris du har under en längre tid. Ett rörligt elpris med månadsmätning följer elmarknaden och passar dig som har utrymme för elprisets svängningar. Kan du styra elanvändningen till timmar på dygnet då elen är billigare är Timpris ett alternativ. Väljer du Rörligt elpris eller Timpris kan du när som helst byta till ett fast elpris.

Välj energikälla

Du kan välja om din el ska komma från enbart solkraft, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft. Gör du inget val får du vår fossilfria mix, som består av vatten- och kärnkraft. Har du valt energikälla till ditt nuvarande elavtal – glöm inte att välja på nytt eftersom vald energikälla inte automatiskt följer med till ditt nya elavtal.

Vanliga frågor
Hur beräknas det rörliga elpriset?

Ditt rörliga elpris består av Vattenfalls rörliga kostnader för inköp av el till månadsavräknade anläggningar, fast elcertifikatsavgift, fast påslag i öre per kWh och årsavgift. Det slutliga elpriset fastställs månadsvis efter avslutad kalendermånad. Vattenfalls rörliga kostnader för inköp av el till månadsavräknade anläggningar för respektive elområde utgörs av ett viktat medelvärde av de timvisa spotpriserna på Nord Pool och rörliga avgifter för handel med el.

 

Viktningen görs utifrån förbrukningsprofilen för Vattenfalls samtliga månadsavräknade anläggningar i respektive elområde. Med avgifter för handel med el avses de avgifter Vattenfall erlägger till Svenska kraftnät, e-Sett och Nord Pool samt de avgifter rörande balanskraft och reglerkraft som följer av lagstadgat balansansvar för el.

Vem passar timpris för?

Timpris är bra för dig som har möjlighet att styra din förbrukning till olika timmar på dygnet. Kan du styra din uppvärmning eller elbilsladdning är detta något för dig. Elavtal med Timpris passar dig som vill få kontroll på dina elkostnader och på så vis få möjlighet till lägre elpris, men samtidigt är beredd att ta risken att priset kan stiga både fort och kraftigt. Vill du följa marknaden men inte orkar hålla koll på vilka timmar som har högre eller lägre pris är Rörligt elpris ett tryggare val. Då får du samma elpris alla timmar hela månaden.

 

Om du bor i lägenhet, eller har små möjligheter att styra om din elförbrukning till tider med lägre elpris, kan ett Rörligt elpris vara ett alternativ. Avtalet innebär att priset kan gå upp och ner, men eftersom priset är medelprisbaserat kommer inte enstaka timmar med högt elpris påverka medelspotpriset i samma utsträckning som Timpris.

Jag har redan ett fastprisavtal hos er, kan priset plötsligt ändras?

Nej, ett fast pris hos Vattenfall är fast och ändras inte under bindningstiden. Din elkostnad kan dock variera från en månad till en annan om din förbrukning ändras. Du kan följa din förbrukning på Mina sidor.

Vatten och horisont

Våra energikällor

All el du köper av oss i Sverige är fossilfri. Den kommer från sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – ingenting annat.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja